Blogg

Sida 3

RSS

Hemstjänsten - det här kan du förvänta dig

18 dec 2016

Här i Sverige har äldre människor lagen på sin sida för att få hemtjänst. Hemtjänsten styrs av en rad olika lagar, bland annat Socialtjänstlagen, LSS -Lagen om stöd och service till vissa med funktionshinder och Hälso- och sjukvårdslagen.

Det är i regel kommunerna som ska organisera hemtjänsten. Socialtjänsten inom  varje kommun har till uppgift att besluta om vilken typ av insats en individ i kommunen är i behov av. Det betyder alltså att Socialtjänsten bestämmer vilken hjälp en äldre kommuninvånare ska få.

Om du själv vill ha hjälp med hemtjänst, eller har en anhörig som behöver hjälp så ansöker du om den hos kommunen. Det är då upp till din kommun att avgöra (bevilja eller avslå) om du eller den anhöriga har rätt till hjälp enligt lag.

När det gäller Hälso- och sjukvårdslagen så brukar en läkare eller en sjuksköterska vara inblandad i beslutet.

När du, eller den anhöriga som du hoppas ska få hjälp har blivit beviljad hemtjänst, brukar kommunen göra en plan för hur hemtjänsten ska fungera tillsammans med de berörda. Det är vanligt att kommunens planering sköts av en så kallad “hemtjänstgrupp”. Det ska alltså ske i samråd med den som ska få hjälpen. Det är planen som ligger till grund för hur hemtjänst-hjälpen sen formas och genomförs i hemmet.

Individulla behov styr

Utformningen av den hemtjänsten styrs naturligtvis av de behov som invididen har. Om du eller din anhöriga behöver ta mediciner, eller kanske behöver lägga om sår så är det vårdkunnig personal, en läkare eller en sjuksköterska som tar ansvar för att bestämma vilken hjälp som behövs och hur insatsen ska gå till.

En läkare, eller en sjuksköterska kan behöva delegera sådana här uppgifter till en annan yrkesperson som inte har läkar- eller sjuksköterske-legitimation.  Vad som får delegeras och inte bestäms av MAS, en medicinskt ansvarig sjuksköterska och det kan faktiskt variera mellan olika kommuner här i landet.

Promenader, rena lakan och mätta magar

Förutom den här typen av hjälp i hemmet så är det naturligtvis vanligt med mer grundläggande tjänster som matlagning, städning, bäddning och promenader. Och om du eller din anhörig behöver hjälp till doktorn så kan kanske hemtjänsten också hjälpa till med det. Kolla vad som gäller i just din kommun och vilka val du kan göra. Du kan alltid ansöka om hjälp, sen är det alltså upp till kommunens socialtjänst att bevilja eller avslå.

Mer om hemtjänst: www.hemtjänststockholm.se

 

God tandhälsa med stöd av hemtjänsten

19 aug 2016

Äldre människor, särskilt om de har en sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ha särskilda behov av tand- och munvård. Äldre som äter mediciner har ofta ett större behov av att få hjälp med sin munhälsa. Då kan man få tandvårdsstöd från sitt landsting. Det kan se olika ut beroende på var i landet du bor. I till exempel Stockholm ger stödet i regel nödvändig tandvård till som har blivit beviljad stödet och man kan få vården i sitt hem, eller vid så kallad uppsökande verksamhet.

I ett sådant stöd ingår också tandvård som en del av en behandling av sjukdom, tandvård som kan kopplas till en del långvariga sjukdomar/funktionsnedsättningar och en del hjälpmedel för individer som kanske behöver en eltandborste eller något särskilt anpassat skaft för att tandborstningen ska fungera.

Vad betyder uppsökande verksamhet?

Det betyder att du som har fått tandvårdsstödet kan få besök hem av en tandläkare eller en tandhygienist.  De gör då ett personligt besök hemma hos dig så att du ska slippa åka till en mottagning. På så sätt är stödet tänkt att förenkla för bland annat äldre personer som har hemtjänst. Äldre kan ju vara tillräckligt pigga för att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten, men det blir för jobbigt för dem att lämna hemmet och besöka tandläkaren som vanligt.  

En tandhygienist, eller en tandläkare gör då gör en hälsokontroll av din mun och dina tänder hemma och ser hur din tandhälsa ser ut helt enkelt. Vid ett sådant här personligt besök i hemmet kan den äldre patienten få råd om munvård i vardagen.

Du som har hemtjänst hemma har rätt att ha med din omvårdspersonal under tandläkarens besök, din hemtjänstpersonal är alltså med under själva besöket och får lära sig vilken hjälp du behöver med dina tänder och din mun.

Du som bor i Stockholm och har rätt till tandvårdsstöd har rätt att få ett personligt besök en gång varje år.

Tandvård mot smärta

Det är naturligtvis viktigt att äldre kan äta ordentligt. Dels för att hela kroppen ska må bra av näringen i maten, men också för att kunna njuta av sin vardag. Äldre som behöver hjälp med tandvård för att förbättra sina möjlighet att äta utan obehag och smärta från munnen har rätt till ett stöd som heter nödvändig tandvård. För att få detta stöd behöver du ett så kallat tandvårdsstöds-intyg. Det här intyget kan skrivas ut av till exempel en chef vid ett särskilt boende för äldre, av en ansvarig sjuksköterska eller läkare. Äldre som har hemtjänst kan få hjälp med intyg därifrån eller från eller kommunens bistånds- och LSS-handläggare.

Tänderna behandlas som sjukdom

En rad olika sjukdomar och besvär tillhör sådan tandvård att den kan ingå som en del i en sjukdomsbehandling. Det kan till exempel gälla vid infektioner i käken inför en transplantiation, cancerbehandling eller annat.  Den som är äldre kan till exempel lida av mycket svår tandvårdsrädsla eller ha drabbat av frätskador på sina tänder i samband med tidigare eller nuvarande ätstörningar. Då kan man också ha rätt till detta stöd.

För att en äldre patient ska få rätt till tandvård som ett led i behandlingen av en sjukdom behöver hon eller han få en remiss från sin läkare till tandvården. Ibland krävs äventillstånd från Stockholms läns landsting.

Vad gäller för funktionshindrade?

Den som har problem med sjukdomar och samtidigt funktionsnedsättningar kan ofta ha behov av en mer långtgående tandvård än andra. Sjukdomen i sig kan föra med sig en högre risk för skador på tänderna, och funktionsnedsättningen kan göra det svårt att hålla en tillräckligt god munhygien helt på egen hand.  För att få stöd till detta krävs läkarintyg. Om landstinget anser att du ska ha stöd på grund av funktionsnedsättning får du ett så kallat F-kort som visas upp vid besök inom vården.


Eftersom tandhälsan kan påverka andra sjukdomar och tillstånd är det viktigt att äldre får hjälp med sin munhälsa så att den inte blir eftersatt. I dag är det vanligt att hemtjänsten sköter den dagliga kontakten med många äldre. Personalen inom hemtjänsten går att rådfråga och ha kontakt med för att få den hjälp som behövs.

Vård och omsorg i Solna

12 aug 2016

För den som går i tankarna att flytta till Solna, eller för den solnabo som vill ha bättre koll över sitt skyddsnät, är det bra att veta vad kommunen erbjuder för vårdalternativ och andra typer av stöd. Förutom att många vårdcentraler och tandläkarmottagningar finns i staden, erbjuder kommunen också många olika typer av stöd och hjälp.

Tandläkare

Tandläkare finns det gott om i Solna, både privata och statliga alternativ. Det statliga förväntas alltid hålla en viss kvalitet. Gällande de privata alternativen är det bra att göra efterforskningar genom att till exempel skriva in tandläkare Solna i Googles sökfält. Oavsett vilken stadsdel inom Solna man befinner sig, har man aldrig särskilt långt till en tandläkare. Minst en tandläkarmottagning finns i nästan varje stadsdel i kommunen, men ofta flera.

Vårdcentraler och sjukhus

Även vårdcentraler finns det gott om i kommunen. Bland annat finns det tre stycken i direkt anslutning till Solna centrum, och en annan inte långt därifrån. Sedan har stadsdelarna Råsunda, Hagalund och Huvudsta varsin vårdcentral.

I Solna finns även det stora Karolinska universitetssjukhuset. I direkt anslutning till det finns även Astrid Lindgrens barnsjukhus. Utbudet av vårdcentraler och sjukhus är alltså gått i Solna.

Barn, ungdom och familj

Solna stad erbjuder hjälp och stöd i många olika typer av situationer - både för föräldrar och för barnen. Är man förälder och känner att man har problem i familjelivet erbjuder Solna stad en hel del verksamheter som fungerar som stöd.

Bland annat erbjuder kommunen så kallad familjerådgivning, där man får prata med en professionell rådgivare kring relationerna i familjen. Rådgivningen syftar främst till att hantera och bearbeta olika typer av kriser i förhållandena mellan föräldrar och barn. Man kan även gå en föräldrautbildning där man kan lära sig mer om föräldraskapet så att man kan stärka familjebanden.

Stödgrupper

Det finns även stödgrupper som riktar sig till unga föräldrar som upplever att barnen är bråkiga eller trotsiga. Andra stödgrupper finns som arbetar mot att förebygga ett missbruk av droger eller alkohol hos unga.

För barnen och ungdomarna finns också ett par andra verksamheter som fungerar som stöd - förutom olika typer av fritidsgårdar som finns utspritt över hela staden, finns stödgrupper för bland annat unga brottsoffer och barn med föräldrar i fängelse.

Det finns även stödgrupper för barn med skilda föräldrar som hjälper barnen att hantera skilsmässor och separationer. I gruppen får barnen dela med sig av sina känslor och upplevelser i syfte att bearbeta händelsen.

Ta hjälp när mamma och pappa inte orkar längre

4 jul 2016

Vi kommer alla till en punkt i livet där vi är beroende av andra. Hemtjänst är en oumbärlig hjälp för äldre som kanske inte orkar ta sig ut för att få hjälp med vård och omsorg. Kanske tar man sig inte utanför hemmet så lätt, trots rullator och färdtjänst. Tanken med svensk hemtjänst är just att vi ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. I dag satsar många kommuner på att ge mer och mer hjälp i hemmen för äldre, så de inte ska behöva en plats på vårdhem eller ålderdomshem.

Det är i regel din kommun som står för hemtjänsten. Så ser det ut i de flesta kommuner i Sverige i dag. Kommunen organiserar hemtjänsten även om många kommuner i dag också tar hjälp av utomstående företag för att kunna serva de äldre invånarna med den hjälp i hemmet som de har rätt till. I våra större städer, till exempel i Stockholm, finns det många olika företag att välja bland. Men hemtjänst på entreprenad blir allt vanligare också i mellanstora städer och på de mindre orterna.

Krav på utbildad personal

Oavsett vilken hemtjänst du väljer, kommunens egen hemtjänst eller något av de företag som din kommun kan rekommendera, så ska du kunna lita på att personalen har en bra utbildning.

Den som jobbar med hemtjänst är ofta utbildad till vårdbiträde eller undersköterska. Det finns också utbildade assistenter inom yrkesgruppen. Kommunerna ska ställa samma krav på utbildad personal hos de företag man samarbetar med - som på sin egen personal.

Kan bli knepigt med personal sommartid

Visst finns det tillfälliga vikarier inom branschen. Som äldre, eller som anhörig till en äldre med hemtjänst, skulle du kanske önska mer kunskap och erfarenhet året runt. Men för att klara av till exempel somrarna då den ordinarie personalen har semester behöver ofta både kommunerna och företagen ta hjälp av mindre erfaren personal för att ge alla som behöver hemtjänst hjälp.

Det finns privata företag som kritiserat kommunerna för att kommunerna ställer för höga utbildningskrav på till exempel sommarvikarier. Det är naturligtvis lättare för en stor kommun med många anställda och många arbetstillfällen att betala för att korttidsanställda ska få utbildning. Här kan ett mindre företag ha svårt att konkurera. Det blir dyrt att betala utbildning för en vikarie som kanske bara ska stannar kvar inom företaget en kortare period. Men hemtjänsten i Sverige lutar sig mot en rad lagar som ska följas och seriösa hemtjänstföretag brukar utbilda därefter.

Viktigt med rätt personal inom hemtjänsten

4 jul 2016

Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett stort ansvar för hur deras bemötande är. En del skulle säga att det inte finns några jobb där just bemötande är lika viktigt som just inom vård- och omsorg. Alla som själva har varit beroende av någon annans hjälpsamhet, vet att den sociala biten är oumbärlig. Ändå finns det många i Sverige som har haft ett vård- eller omsorgsyrke bara som ett extraknäck. Något man gör tidigt och tillfälligt i sitt yrkesliv eller vid sidan av studierna på väg mot ett helt annat yrke. Många tar haft ett sommarjobb inom till exempel hemtjänsten utan att ha någon vidare vårdutbildning.

- Jag jobbade inom hemtjänsten när jag just hade gått ut gymnasiet. Det fanns inte på kartan för mig att jag skulle ha det som permanent jobb resten av livet. Jag var väl inte så intresserad från början utan gjorde det för lönens skull. Det berättar Jonas Marklund från Skellefteå.

Det här berättelsen är inte ovanlig.

- Mitt största problem var hur jag skulle göra och vad jag skulle säga när jag träffade äldre som var ledsna, kanske deprimerade - vad visste jag om det?

- Det var svårt att veta hur jag skulle bemöta de äldre som var dementa. Nu när jag själv har blivit äldre tänker jag att det var fel att jag, som inte hade någon utbildning alls, skulle ge dem omsorg. Men då var jag ung och tänkte att jobbet mest handlade om det praktiska med städning och matlagning. I dag förstår jag mer att mötet med mig, jag kom ju faktiskt in i deras hem, hade större betydelse än om jag kokade potatis eller makaroner till lunch, säger Jonas Marklund.

“Härligt att höra alla livshistorier”

Helt fel för jobbet var han ändå inte.

- Nä, jag uppskattade verkligen att få möta så många människor som hade så mycket livshistoria att dela med sig av. Ibland när jag satt och drack kaffe och blev bjuden på fikabröd, tänkte jag att jobbet var riktigt bra.

Det är nu några år sen Jonas arbetade inom hemtjänsten. Han förstår att den som arbetar inom yrket i dag inte har lika mycket tid för den sociala delen som han hade.

- På den tiden hade jag tid att prata med de äldre och det var intressant eftersom jag fick lära mig mycket om hur folk hade det förr. Det gav mig mycket.

Jonas Marklund har i verkligheten ett annat namn. Han har valt att berätta om sina erfarenheter under fingerat namn med hänsyn till de äldre som han mötte och deras anhöriga. Han arbetade alltså inom kommunens hemtjänst i Skellefteå.