Blogg

Sida 3

Ta hjälp när mamma och pappa inte orkar längre

4 jul 2016

Vi kommer alla till en punkt i livet där vi är beroende av andra. Hemtjänst är en oumbärlig hjälp för äldre som kanske inte orkar ta sig ut för att få hjälp med vård och omsorg. Kanske tar man sig inte utanför hemmet så lätt, trots rullator och färdtjänst. Tanken med svensk hemtjänst är just att vi ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. I dag satsar många kommuner på att ge mer och mer hjälp i hemmen för äldre, så de inte ska behöva en plats på vårdhem eller ålderdomshem.

Det är i regel din kommun som står för hemtjänsten. Så ser det ut i de flesta kommuner i Sverige i dag. Kommunen organiserar hemtjänsten även om många kommuner i dag också tar hjälp av utomstående företag för att kunna serva de äldre invånarna med den hjälp i hemmet som de har rätt till. I våra större städer, till exempel i Stockholm, finns det många olika företag att välja bland. Men hemtjänst på entreprenad blir allt vanligare också i mellanstora städer och på de mindre orterna.

Krav på utbildad personal

Oavsett vilken hemtjänst du väljer, kommunens egen hemtjänst eller något av de företag som din kommun kan rekommendera, så ska du kunna lita på att personalen har en bra utbildning.

Den som jobbar med hemtjänst är ofta utbildad till vårdbiträde eller undersköterska. Det finns också utbildade assistenter inom yrkesgruppen. Kommunerna ska ställa samma krav på utbildad personal hos de företag man samarbetar med - som på sin egen personal.

Kan bli knepigt med personal sommartid

Visst finns det tillfälliga vikarier inom branschen. Som äldre, eller som anhörig till en äldre med hemtjänst, skulle du kanske önska mer kunskap och erfarenhet året runt. Men för att klara av till exempel somrarna då den ordinarie personalen har semester behöver ofta både kommunerna och företagen ta hjälp av mindre erfaren personal för att ge alla som behöver hemtjänst hjälp.

Det finns privata företag som kritiserat kommunerna för att kommunerna ställer för höga utbildningskrav på till exempel sommarvikarier. Det är naturligtvis lättare för en stor kommun med många anställda och många arbetstillfällen att betala för att korttidsanställda ska få utbildning. Här kan ett mindre företag ha svårt att konkurera. Det blir dyrt att betala utbildning för en vikarie som kanske bara ska stannar kvar inom företaget en kortare period. Men hemtjänsten i Sverige lutar sig mot en rad lagar som ska följas och seriösa hemtjänstföretag brukar utbilda därefter.

Viktigt med rätt personal inom hemtjänsten

4 jul 2016

Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett stort ansvar för hur deras bemötande är. En del skulle säga att det inte finns några jobb där just bemötande är lika viktigt som just inom vård- och omsorg. Alla som själva har varit beroende av någon annans hjälpsamhet, vet att den sociala biten är oumbärlig. Ändå finns det många i Sverige som har haft ett vård- eller omsorgsyrke bara som ett extraknäck. Något man gör tidigt och tillfälligt i sitt yrkesliv eller vid sidan av studierna på väg mot ett helt annat yrke. Många tar haft ett sommarjobb inom till exempel hemtjänsten utan att ha någon vidare vårdutbildning.

- Jag jobbade inom hemtjänsten när jag just hade gått ut gymnasiet. Det fanns inte på kartan för mig att jag skulle ha det som permanent jobb resten av livet. Jag var väl inte så intresserad från början utan gjorde det för lönens skull. Det berättar Jonas Marklund från Skellefteå.

Det här berättelsen är inte ovanlig.

- Mitt största problem var hur jag skulle göra och vad jag skulle säga när jag träffade äldre som var ledsna, kanske deprimerade - vad visste jag om det?

- Det var svårt att veta hur jag skulle bemöta de äldre som var dementa. Nu när jag själv har blivit äldre tänker jag att det var fel att jag, som inte hade någon utbildning alls, skulle ge dem omsorg. Men då var jag ung och tänkte att jobbet mest handlade om det praktiska med städning och matlagning. I dag förstår jag mer att mötet med mig, jag kom ju faktiskt in i deras hem, hade större betydelse än om jag kokade potatis eller makaroner till lunch, säger Jonas Marklund.

“Härligt att höra alla livshistorier”

Helt fel för jobbet var han ändå inte.

- Nä, jag uppskattade verkligen att få möta så många människor som hade så mycket livshistoria att dela med sig av. Ibland när jag satt och drack kaffe och blev bjuden på fikabröd, tänkte jag att jobbet var riktigt bra.

Det är nu några år sen Jonas arbetade inom hemtjänsten. Han förstår att den som arbetar inom yrket i dag inte har lika mycket tid för den sociala delen som han hade.

- På den tiden hade jag tid att prata med de äldre och det var intressant eftersom jag fick lära mig mycket om hur folk hade det förr. Det gav mig mycket.

Jonas Marklund har i verkligheten ett annat namn. Han har valt att berätta om sina erfarenheter under fingerat namn med hänsyn till de äldre som han mötte och deras anhöriga. Han arbetade alltså inom kommunens hemtjänst i Skellefteå.