Så funkar hemtjänst

Vem har rätt till hemtjänst?

Hemtjänsten finns inskriven i svensk lag och det är socialtjänsten i kommunerna som ska bedöma om du har rätt till hemtjänst eller inte. Många kommuner har i dag dels hemtjänst i helt kommunal regi men också utlagd på entreprenad och då är det ett hemtjänstföretag som utför omsorgen.
Det är i regel tre lagar som styr hemtjänsten:

- Socialtjänstlagen

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

- Hälso- och sjukvårdslagen.

Hur får man hjälp i hemmet?

Du ansöker själv, eller tar hjälp av en anhörig om att göra en ansökan till din kommun. Sen är det alltså socialtjänsten inom den berörda kommunen som tar ställning till dina behov. En läkare eller en sjuksköterska kan vara tillfrågad ifall du har medicinska behov. Det är sedan upp till kommunen att ta beslut om den ska bevilja eller avslå din ansökan.

Vilken hjälp kan jag få?

När du blivit beviljad hemstjänst är det i regel en hemtjänstgrupp inom kommunen som planerar vilken insats som behövs i samråd med dig, eller dina anhöriga.

Det är vanligt att få hjälp med till exempel:

- Matlagning som man inte klarar av själv, kan vara enstaka eller flera måltider per dygn.

- Städning. Kanske kan du som äldre själv torka av bord och diska men behöver hjälp med mer fysiskt krävande sysslor som att dammsuga, torka golv och putsa fönster.

- Promenader. Precis som alla andra behöver äldre få komma ut i friska luften, hemstjänsten kan hjälpa till med i alla fall kortare promenader.

- Vårdbesök. Många anhöriga försöker följa sin gamla mamma eller pappa till doktorn. Men här kan också hemtjänsten hjälpa till.

Hur funkar mer krävande vård i hemmet?

En medicinskt ansvarig sjuksköterska tar ansvar för att den som behöver mediciner och annan vård i hemmet får det. Tillsammans kan ni och personalen komma överens om vilken hjälp som behövs. Det gäller till exempel:

- Utdelning av medicin

- Omläggning av sår

- Hjälp med kateter

Hur länge klarar man sig med hemtjänst?

Det beror förstås på hur sjuk du som äldre är och vilka behov av omsorg som finns. Men generellt kan man säga att många kommuner i dag riktar in sig på att förstärka hemtjänsten och hemsjukvården så att färre än tidigare ska behöva vistas på så kallade servicehus, vårdhem eller ålderdomshem som det hette tidigare.

sjuksköterska håller hand med äldre person