Lyftteknik

Att flytta en äldre människa kräver korrekt lyftteknik

Smärtor i ryggen, värk i knän, problem med axlarna och en allmän känsla av molande värk i hela kroppen. En hockeyspelare efter en tuff match? Nej, en vanlig person som jobbat inom vården i några år. Detta i synnerhet för en person vars arbete utförts inom hemtjänst och skillnaden mellan en sådan och en anställd på exmepelvis ett äldreboende eller på ett sjukhus är att den förre sällan har något utrymme att tala om.

Det vill säga; jobbar man på ett äldreboende så är utrymmet anpassat med personalen och kunden i åtanke – det finns plats för liftar, det finns utrymme för två- eller tre personer och det finns generellt ett större svängrum att röra sig inom. Ser man till en anställd inom hemtjänst så är dennes arbetsplats utformad efter en persons (kundens) behov och därigenom så ges inte samma möjlighet att använda sig av lämpliga hjälpmedel i samma utsträckning.

Något som naturligtvis är synd och skam; en person – oavsett yrke – ska inte behöva offra sin kropp. Tyvärr så är just vården en blind fläck på kartan då det kommer till arbetsskador och förebyggande jobb för att förhindra sådana. Varje olycka kopplade till tunga lyft inom byggbranschen uppmärksammas och utreds – en olycka eller en skada inom vården ger sällan mer uppmärksamhet än en axelryckning. Här bör en rejäl uppryckning ske och ska man locka fler människor till att arbeta inom vården så är ett bra första steg att se till att ingen gör sig illa. Med detta sagt så tänkte vi gå igenom lite kring lyftteknik och hur man kan lyfta på ett sätt där man inte riskerar att skada sig själv – eller kunden för den delen.

Det ska också vägas in; ett lyft inom hemtjänst måste ske säkert så att inte personen man lyfter gör sig illa. Det är ytterligare en skillnad mellan ett lyft i byggbranschen och sådant inom vården. Du kan trots allt tappa en 40-kilos säck med gips. Det kan du inte göra med en annan, äldre människa.

Lyftteknik och en korrekt sådan ser, enligt oss, ut så här och vi utgår här från att en person ska flyttas från sängliggande läge till en rullstol. Här är våra steg till ett skonsammare moment.

  • Du lyfter inte. Steg nummer ett handlar om att du inte ska försöka bära personen på egen hand; där ska ni utan tvekan vara två stycken och speciellt viktig är detta om det handlar om en tyngre person.
  • Däremot så kan du förflytta personen i fråga och här börja du med att hjälpa personen att resa sig upp till en sittande position. Se till han/hon har grepp om stöden på sängen. Ställ dig nära och omfamna med en hand om skuldrorna.
  • Dra fram rullstolen och ställ den i vinkel mot sängen. Lås bromsarna.
  • Ta bort armstödet på rullstolen. Lägg en glidbräda under rumpan på personen och låt den överlappa till rullstolen.
  • Fatta din ena hand under armen och håll stadigt med din andra hand i armstödet som är kvar. Ha ögonkontakt och var tydlig med vad som ska ske. Informera, beskriv och ta hjälp av personen.
  • Böj benen, räta på ryggen och räkna högt.
  • 1---2---3. Förflyttningen sker och du är den som styr genom att låta personen glida från säng till stol via glidbrädan.

äldre man ligger i sängen