Blogg

Att vårda äldre människor

15 maj 2020

Att få bra omsorg och hjälp i sitt eget hem när man blivit äldre är guld värt. En sådan tjänst innehåller allt från enklare matlagning och städning till promenadsällskap och påminnelser.

Antalet äldre människor ökar i Sverige. Det är en trend som även gäller för hela Västeuropa. Antalet äldre leder till ett ökat behov på flera olika områden. Ett exempel är att det idag krävs fler arbetare som kan besöka deras hem och hjälpa dem med hushållssysslor som städning, tvättning och ibland även matlagning. Men det kan även finnas ett behov av trevliga saker som promenader och samtal. Hemtjänsten är en viktig del av den svenska äldreomsorgen. Tjänsten är välkänd för alla och de flesta vet vad arbetet innebär. För att hitta en hemtjänst som kan hjälpa er familj är det lättast att gå via kommunen. Att arbeta inom hemtjänst kräver egenskaper som omtanke, medmänsklighet och tålamod. Vi rekommenderar att arbeta på hemtjänst i Enskede. I många fall finns det även behov av hemsjukvård där det oftast arbetar sjuksköterskor och vårdbiträden med den rätta kompetensen inom området.

Äldre kvinna får hjälp med att ställa sig upp

Kostnaden för hemtjänsten varierar

Prissättningen av hemtjänsterna bestäms individuellt i varje enskild kommun i Sverige. Detta betyder givetvis att kostnaden kan variera från en kommun till en annan. Något som är gemensamt för alla är att avgifterna måste enligt svensk lag bestämmas efter inkomsterna. Tjänsten kan därmed kallas för en inkomstprövad sådan. Sedan finns det även en beräknad maximal taxering, med andra ord den högsta summan du får betala per månad oavsett vilka insatser du nyttjar. Avgiften gäller oavsett bostadsort i Sverige och är oberoende av inkomsten. Från och med den 1 juli 2016 är maxtaxan ställd till 1 990 kr men kan ändras från ett år till ett annat. Det finns direkt anställda på kommunen som arbetar med hemtjänst samtidigt som det även finns separata företag som erbjuder liknande tjänster.

RUT – avdrag gäller hemtjänst

RUT – avdraget gäller alla hushållsnära tjänster. Detta inkluderar reparationer men även hemtjänster. Väljer du att använda dig av ett utomstående hemtjänstföretag kommer skattereduktionen att dras av direkt på varje erhållen faktura. Både kommunanställda hemtjänsten och övriga företag sköter kontakten med Skatteverket vilket underlättar för de äldre och deras familjer en hel del. Innan val av hemtjänst bör de anhöriga eller den äldre själv titta på de olika priserna som är aktuella på marknaden. Även om det finns en fastställd maxtaxa så kan som sagt de månatliga avgifterna variera kommuner och företag emellan. Kontrollera därför kostnaderna efter RUT-avdrag och välj ett alternativ som passar både plånbok och behov.

Ta hand om din personal

17 mar 2020

Behöver ni öka på den nuvarande personalstyrkan på jobbet? Har ni för dåligt om folk för att täcka upp alla behov? Se till att ta hjälp och försök att hitta den perfekta sköterskan för er.

För att se över vad som behövs i en verksamhet, vilken typ av verksamhet det än må vara, så bör man först börja med att kolla över personalstyrkan. Personalen är de som får företaget eller verksamheten att gå runt, att överleva. Utan dessa så skulle det inte vara så mycket som fungerade. Utan personalen så skulle det inte längre finnas något företag eller någon verksamhet och med den vetskapen i bakhuvudet så vill man nog gärna värna om den personal man har, eller hur? Se till att alla vet om att de är värdefulla och betyder något, och ta inte din personal för given.

Vårdyrket

Inom just vården och det yrkets alla olika förgreningar, behövs det ständigt och jämt personal. Det körs slut på den nuvarande så att det hela tiden tas in ny. Trycket blir större och patienterna blir fler och fler, så behovet av nya sjuksköterskor är stort. Många vårdgivare väljer idag att låta vidareutbilda sina undersköterskor till sjuksköterskor under den betalda arbetstiden, förutsatt att de själva vill, så klart. Så stort är behovet av sjuksköterskor idag. Det kan ibland vara svårt att få tag i bra och kunnig vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor. Om man har svårt att hitta sjuksköterskor till sin vårdavdelning så kan man söka efter sådana genom bemanningsföretag. Dessa bemanningsföretag tillhandahåller dels sjuksköterskor till uthyrning, men även en massa fler andra olika yrkeskategorier.

Rätt person på rätt plats

Det krävs en person av det rätta virket för att jobba inom sjukvården. Särskilt om man har tänkt sig att börja arbeta som sjuksköterska. Det är ett tufft och slitigt arbete men ack så givande och intressant. Man får en varierande arbetsdag, ingen dag är den andra lik och man får möjligheten att lära sig nya saker och utöva sina kunskaper på nya sätt varje dag. Man bör vara social eller i alla fall besitta en rejäl dos av social kompetent om man arbetar som sjuksköterska. Man bör ha lätt för att ta olika typer av människor och klara ut de allra flesta olika situationer som kan uppstå om dagarna. De sjuksköterskor som man ser ute på de olika vårdcentralerna och sjukhusen i landet kan vara sådana som är uthyrda av bemanningsföretag.

Hur blir man ögonläkare?

21 feb 2020

Hur blir man ögonläkare? Att utbilda sig till specialistläkare tar lång tid och höga krav ställs på de sökande, men framtidsutsikterna för läkare anses fortsatt goda. Men hur ska man gå tillväga för att bli specialist?

Vad gör en ögonläkare?

Ögonläkare går också under benämningen oftalmolog och innebär att man har specialistkompetens i ögonsjukdomar, skador på ögat och ett antal andra åkommor som t.ex. strabism (skelning). En oftalmolog är alltså en specialistläkare vars yrkesinriktning är medicinsk och/eller kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet hos människor.  En oftalmolog ställer diagnos och behandlar ögonsjukdomar och vissa skador på ögat och ögonlocket. Idag utförs synundersökningar för glasutprovning vid brytningsfel och nedsatt syn oftast av optiker, men även dessa kan utföras av en oftalmolog.

Många ögonläkare utför också operationer som laserbehandling och kirurgiska ingrepp vid ögonskador. Tekniken är mycket avancerad, så alla oftalmologer behärskar inte alla typer av operationer. Det innebär att vissa ögonläkare är specialiserade på ett visst område av ögat, men alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Sovande man över böcker

Naturvetenskapsprogrammet är den rakaste vägen till läkarprogrammet

För att bli ögonläkare krävs en läkarutbildning som omfattar minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. På läkarprogrammet delas utbildningen som är på 5,5 år upp i elva terminer som motsvarar 30 poäng vardera. För att bli antagen till läkarprogrammet på ett svenskt universitet behöver man grundläggande behörighet samt Biologi B/2, Fysik B/2, Kemi B/2 och Matematik D/4.

Det mest direkta sättet att få den behörighet som krävs är att redan på gymnasiet välja naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap där alla dessa kurser redan ingår. Efter läkarexamen följer ett och ett halvt till två års allmäntjänstgöring, eller AT-tjänst, vid ett sjukhus. Efter AT-tjänsten som ska leda till godkänd legitimering som läkare krävs vidare specialistutbildning som innebär fem års handledd tjänstgöring på en ögonklinik. Godkänd legitimation innebär bland annat fri förskrivningsrätt på läkemedel, även utom tjänsten. Studerar du vid ett svenskt universitet och har fullgjort nio terminer kan du få ett särskilt förordnande att arbeta som vikarierande underläkare. Detta sker genom Socialstyrelsen, och kan även gälla läkarstudenter inom andra EU-länder efter särskild prövning av Socialstyrelsen.

Söktrycket är högt

Läkarprogrammet finns vid sju universitet i Sverige: Stockholm (Karolinska institutet), Örebro, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå.

Söktrycket till läkarprogrammet har länge varit mycket högt, därför är kraven på gymnasiebetyg och/eller högskolepoäng höga. Meritkraven är ofta något lägre för sökande till vårterminen, det gäller många utbildningar men alltså även läkarprogrammet.

Optiker eller optometrist som alternativ

För den som är intresserad av att specialisera sig på ögon men av en eller annan anledning inte vill eller kan söka till läkarprogrammet finns yrkena optiker och optometrist. En optiker är i Sverige sedan hösten 1994 en högskoleutbildad person med legitimation från Socialstyrelsen. Optikern undersöker ögon- och synfunktion, och ordinerar synhjälpmedel som t.ex. glasögon och kontaktlinser som ska kompensera för synfel. En optiker kan vid behov remittera vidare till läkare. En optometrist är i korthet en vidareutbildad optiker som har behörighet från Socialstyrelsen att rekvirera och hantera vissa läkemedel som används i samband med synundersökningar.

 

Jobba inom hemtjänst i Upplands Väsby

9 jan 2020

Gillar du att arbeta med människor? Vill du känna att ditt arbete uppskattas? Då är ett arbete inom till exempel en hemtjänst i Upplands Väsby ett alternativ. Tycker man att det är meningsfullt att hjälpa andra, och gillar arbete i ett hem, så är det arbetet perfekt. Som hemtjänstarbetare så får man vara med om att hjälpa äldre personer att komma till läkare, vårdcentral, sjukhus, eller bara att handla åt en sådan person. Man lagar mat, stoppar om dem, besöker dem när de är sjuka och ser till så att de har det bra i sina hem.

Det sägs alltmer att de som arbetar inom hemtjänsten, får det så stressigt. Men liksom i andra sammanhang, så vill man göra arbetet mer effektivt. Det går inte att ta det långsamt om man jobbar på posten, i affären, på kontoret eller var som helst. Alla vill att deras personal ska vara effektiva. Alla yrken och arbeten har en stress som inte fanns förut.

Viktigt ge tid till de äldre

Det är upp till den som erbjuder hemtjänster, att prioritera. Här är tiden för den som är äldre, dålig eller sjuk, som är det viktiga. Att prata med dem är viktigt, inte bara hasta vidare och städa, tvätta och handla mat. Då får man någon gång i månaden se till att enbart städa, tvätta och handla mat till den som behöver det. I övrigt är bemötandet av den som är ensam hemma, som är det viktiga. Att den som är ensam hemma får en person att träffa, prata med och få umgås med är viktigt för välbefinnandet. Det sägs att ensamheten i Sverige är den värsta folksjukdomen. En som arbetar inom hemtjänsten bryter ju den ensammes vardag. Därför är samtalet med den personen lika viktig som andra praktiska göromål.

Så går det till jobba inom hemtjänst

Det bästa som man kan göra om man vill arbeta inom hemtjänsten är att söka upp en aktör inom hemtjänsten i den kommun där man bor. Om man söker upp dem och börjar i liten skala, kanske som vikarie och arbetar bra, så kan man bli erbjuden en heltidstjänst inom hemtjänsten, om föreståndaren ser att du jobbar bra, kommer i tid till arbetet och sköter alla uppgifter på bästa tänkbara sätt. Om du visar att du kan visa de äldre och behövande lite extra uppmärksamhet och omsorg, och är uppmärksam på hur de mår, då passar du jättebra att arbeta inom hemtjänsten.

Alltfler privata hemtjänster

25 nov 2019

Efter att den blå regeringen, ledd av Fredrik Reinfeldt bestämde sig för att privatisera både skola och omsorg i en rasande takt, har alltfler hemtjänstbolag börjat erbjuda sina tjänster till de äldre i Stockholm. Det må vara osagt, vilket som är bättre. Men faktum är att det har kommit alltfler bolag som erbjuder hemtjänst i Stockholms stad, och förorter och orter kring Stockholm. Det har gjort att fler bolag kan erbjuda hemtjänst till de äldre som bor i Stockholm och därmed kan konkurrera om utbudet.

Att något sker på privat väg innebär att det är ett bolag, som varken är kommunalt eller statligt, som erbjuder hemtjänst till de äldre. Själva tjänsten behöver varken vara bättre eller sämre, än kommunala bolag som också erbjuder hemtjänst till äldre personer i Stockholm. Det som skiljer dem åt, är bolagets struktur och ekonomi.

Privata bolag får en peng för varje äldre person

De kommunala bolagen lever av de skatter som man får in av alla som arbetar i kommunen, medan de privata bolagen ofta kan få sin ekonomi från annat håll. Är det en hemtjänst som är del i en större koncern, kan ekonomin komma från koncernen, precis som i andra bolag som ingår i en stor koncern. Men för varje person som de utför hemtjänster åt inom en kommun, så får de en peng av kommunen. Oftast är det den inkomst som bolaget får in. Medan de kommunala bolagen ska samsas med andra tjänster som en kommuna ska erbjuda sina kommuninvånare, så är de privata bolagen fria från detta. Däremot har ju de privata bolagen oftast ett vinstsyfte och kan pressa tjänster, personal och kvaliteten på detta för att maximera vinsterna. Inget, eller ytterst få bolag har en policy att inte göra vint på verksamheten som de driver.

Kommunen vem som får hemtjänst

Men innan man har kommit så långt att man faktiskt får hemtjänst, så bestämmer kommunen om det ska bli så eller ej. De gör då en behovsprövning, om man som är äldre, behöver en hemtjänst, då detta är en service som kommunen har skydlighet att erbjuda till alla sina äldre personer den slags hjälpen. Det är alltid en kommuns ansvar att hjälpa alla sina kommuninvånare med sådant som de behöver hjälp med. Det ingår i det som det innebär att vara en svensk medborgare och kommuninvånare. Kommunallagen är till just för alla som är äldre och har arbetat och betalat skatt i hela sitt liv, att få den hjälp som de behöver. Här kan man läsa mer om privata hemtjänster på: https://www.adelaomsorg.se.

Arbetar du inom hemtjänsten i Uppsala?

15 sep 2019

Arbetar du i dagsläget med hemtjänst i Uppsala, eller vill du arbeta med hemtjänst i Uppsala? I vilket fall, kanske du är nyfiken på hur det är att arbeta med hemtjänst i allmänhet. I korta drag innebär ett arbete inom hemtjänsten att man hjälper dem som inte klarar av sitt vardagliga liv i sitt eget hem. Oftast är det äldre personer som på grund av stigande ålder inte klarar av att sköta sig själva eller sitt hem. Men ibland kan det även handla om att en yngre person, som är sjuk och vistas i sitt hem, och inte kommer ut, får hjälp av hemtjänsten. Då kan hemtjänsten hjälpa till så de kommer ut och får shoppa, eller bara sitta utomhus en stud.

Variationsrikt att arbeta inom hemtjänsten

Därför innebär det att när man arbetar med hemtjänst, får man göra ganska varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från att hjälpa någon duscha, äta frukost, ta sina mediciner, göra lunch, hjälpa någon att vila, lägga sig för natten, städa inför julhelg, påsken eller handla mat eller mediciner till dem som inte kommer sig ut ur sin bostad. Är man äldre, eller sjuk, eller både och, ska man få hjälp från sin kommun att kunna leva ett så "normalt" liv som det bara är möjligt. För 30 år sedan, innan den stora privatiseringen kom, var det alltid kommunerna som själva bedrev hemtjänstverksamhet, men idag finns det en hel uppsjö av privata bolga som driver hemtjänst på uppdrag av kommnunerna.

Numera finns hemtjänst på olika språk

Med framväxten av privata hemtjänster, har även olika hemtjänster på olika språk växt fram. I takt med att det har kommit alltfler invandrare med olika språk som sitt modersmål, har också behovet av en hemtjänst som kan tala det egna modersmålet vuxit. Många som blir gamla, kan förlora mer och mer det språk som de har lärt sig i vuxen ålder, och "går tillbaka i barndomen" och minns bara det egna modersmålet när de blir dementa eller gamla. På så sätt har många hemtjänstföretag en viktig uppgift när de bedrivs på finska, jugoslaviska, arabiska eller på något annat språk. Det är också viktigt när det är allt fler äldre som är sjuka och vårdas i sina egna hem, då kan det vara tryggt för dem att det kommer hemtjänstpersonal som kan tala med dem på deras eget språk. Det minskar risken för missförstånd. Och så kan den äldre personen känna sig mer hemma i Sverige. Läs mer på: https://nina.se/hemtjanst-uppsala.

Så bör en bra hemtjänst vara

22 jul 2019

Hur en hemtjänst bör vara, är ju mycket beroende på vilka de egna behoven är. För det första är det ju inte så att om man har ett behov av omvårdnad hela dygnet runt, som man egentligen är i behov av hemtjänst. Då bör man kanske ligga på ett sjukhem. Men sjukhemsplatserna är få och de flesta sjukhem vill skriva ut patienterna så snart som möjligt. Därför kan det mycket väl hända att många patienter, som egentligen borde ligga på sjukhem, ligger hemma i stället och tas om hand av någon nära anhörig. Då behöver den nära anhöriga en hemtjänst som kommer och underlättar skötseln av hemmet. Den som tar hand om någon som är dålig och sjuk, kan omöjligt ta hand om ett helt hem.

Flesta vill ha hemtjänst som klarar av att:

  • Handla mat och konsumtionsvaror
  • Städar hemmet
  • Tvättar och hjälper till med vikning av tvätt
  • Diskar och lagar mat

Man kan ju undra om det är för mycket begärt att få den allra mest basala hjälp som man kan behöva om man själv eller ens nära anhöriga är sjuk och behöver hjälp med att gå på toaletten, klä sig, dricka och äta. Många anhöriga tar hand om sina sjuka hemma. Det är oftast kvinnor som gör det, men även många män tar ett stort ansvar för sina anhöriga. Hemtjänsten har på så sätt slutat att bara vara hemtjänst, ibland måste hemtjänsten stötta dem som tar hand om sina egna i hemmet då det inte finns plats för dem på något sjukhem. För bara 30, 40 år sedan hade man något som man kallade långvården. Den långvården finns inte längre. Antingen hamnar man på äldreboende, eller sjukhem, eller så stannar man hemma.

Billigare ha de sjuka bo kvar hemma

För landstingen är det billigare att de äldre och sjuka patienterna stannar kvar i sina hem, istället för att hamna på en institution. Det ställer högre krav på hemstänstpersonalen så att den som vårdar den som är sjuk, får den stöttning och hjälp som krävs för att den omvårdnande ska klara av sin omvårdande uppgift. Det är dubbelt detta. Å ena sidan vill den som är gammal, få bo kvar hemma så länge som möjligt. Där finns alla de saker som man alltid har haft och som man gillar. Å andra sidan kan det fattas den personal och hjälpmedel som den som är sjuk kan behöva. Då gäller det att kunna anlita en sjusärdeles bra och kompetent hemtjänst. Här kan du läsa mer: http://www.proffssyster.se.

Behöver dina patienter åderbråcksbehandling?

19 jun 2019

Att arbeta inom hemtjänsten har sina många ljusa sidor. För dem som arbetar med de äldre och möter dem, kan man känna att det är ett meningsfullt arbete. Utan hemtjänsten skulle många äldre patienter inte klara av sitt liv, helt enkelt. Att i de fallen se till så att de klarar sig och kan bo kvar hemma är ett mycket viktigt arbete. För de äldre eller sjuka patienterna är man en bro mellan hemmen och omvärlden. Som hemtjänstarbetare bör man se till så att deras behov uppmärksammas och bemöts. En del äldre drabbas av demens eller Alzheimers sjukdomar. Om det händer gäller det att man slår larm så att de får medicinsk vård. På samma sätt är det med andra sjukdomar. Då gäller det som hemtjänstarbetare att tala om för berörda läkare och sjukskötserskor så att de får den vård som de behöver.

När de äldre drabbas av åderbråck

Den som är gammal kan även drabbas av åderbråck. Har man levt hela sitt liv, och kanske har gått eller stått mycket, till exempel som lärare (som står), flygvärdinna, eller frisör, är det lätt att man drabbas av åderbråck. Förut trodde man att det främst var kvinnor som drabbades av åderbråck, men den senaste forskningen visar att det är både män och kvinnor som drabbas. Förut trodde man det berodde på det kvinnliga könshormonet Östrogen som ledde till åderbråckk i benen, men numera vet man att det inte är så. Åderbråck drabbar både män och kvinnor och har ärftliga orsaker till förekomsten av åderbråck. Som i många andra fall, hjälper träning, som gör att blodet pumpar bättre blodet runt i kroppen. Det är även bra att undvika stillasittande så långt det bara går.

Vad bör man göra som hemtjänstarbetare?

Så länge de äldre patienterna inte klagar på smärta vid åderbråcken, är det ganska ofarligt. Det ser ofta värre ut än vad det är. Men om de äldre patienterna klagar över smärta i benen, och om man ser att huden runt åderbråcken är väldigt förändrad och inte ser bra ut bör man alltid rapportera det till läkare och sjukvårdspersonal. Har de bensår tillsammans med smärta, är det akut och patienten bör få behandling så fort som möjligt. Landstingen kan betala för behandlingen, så länge åderbråcksbehandlingen är medicinskt motiverad. Så länge man bara vill bli av med åderbråcken på grund att man tycker det ser fult ut, blir man tvungen att betala den själv. Läs mer här.

Underlätta jobbet med körkort

19 maj 2019

Att arbeta inom hemtjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter och på arbete på många olika platser. Det är mycket mänsklig kontakt men det är också en del tid som går åt att ta sig mellan alla vårdtagare. Det underlättar väsentligt med körkort. 

Det rekommenderas att ha ett körkort när man arbetar inom hemtjänsten. Det underlättar det dagliga arbetet och minskar restiden. I glesbygder utan bra kollektivtrafik är det ett krav med körkort.

Hur tar man körkort?

När man ska ta körkort är det antal teoretiska delar man behöver gå igenom innan man får köra upp. Sedan måste man såklart också få godkänt på körkortsteoriprovet. Dels finns det två obligatoriska utbildningar som man måste ta. Dessa två är Riskettan och Risktvåan. 

Riskettan handlar om hur man som förare ska lära sig att hantera och försöka undvika riskbeteenden i trafiken. Det kan vara trötthet och rattfylla. Man får också ta del av och analysera olycksfallsstatistik.

Risktvåan innehåller först en teoretisk del om hypotetiska situationer som kan uppstå i trafiken. Sedan väntar en praktisk del när man får testa kunskapen i praktiken på en halkbana.  

Vad gör man på en halkbana?

Det är mycket svårt att förstå hur en bil reagerar i olika situationer i teorin. Det är helt beroende på väglag, hastighet och teknik hur man klarar av det. På halkbanan, eller som det numera heter Risktvåan, får man lära sig hur man parerar en sladd eller en bromsande bil framför i trafiken. 

Det är ett krav att prova sina kunskaper på en halkbana för att i praktiken prova på hur det känns i olika situationer under ordnade former. För att få känslan hur det känns att tappa kontrollen. Och i vissa väderlekar är det oundvikligt att man tappar kontrollen om man har för hög hastighet. Nästa gång kan det vara i trafik och då gäller det att det sitter i ryggmärgen hur man ska agera.

Man får först en teoretisk kunskap om trafiksäkerhet, olika hastigheter och om körning under speciella förhållanden. Sedan får man prova på just detta i praktiken. 

Teoridel och övningskörning

Teoridelen som man måste klara för att få köra upp är omfattande och det gäller att läsa på ordentligt för att få godkänt. Det finns tester man kan göra på internet för att se hur ett prov kommer att se ut. Man måste också övningsköra mycket för att få erfarenhet av körning i trafik för att klara en uppkörning där man blir bedömd av en behörig uppkörningsman. 

Välj rätt kompressionsstrumpa

22 apr 2019

Den absolut vanligaste produkten att använda vid åderbråck är en kompressionsstrumpa. Dessa kan även användas som förebyggande åtgärd för att därmed minska eller begränsa uppkomsten. Åderbråck innebär att blodet inte cirkulerar lika effektivt som tidigare och detta främst från benen och upp mot hjärtat. Genom att välja en bra kompressionsstrumpa hjälper kompressionen till med detta. 

Köp kompressionsstrumpa/stödstrumpa med märkning

Läkemedelsverket har vissa krav som måste vara uppfyllda för att en produkt ska få kallas för kompressionsstrumpa. Om produkten har detta namn bör du alltså kunna lita på god effekt. Då några tydliga krav inte ställs på stödstrumpor blir det svårare att veta dess effekt. Är strumpan märkt med Klass 1 samt CE är den godkänd. 

En stödstrumpa kan alltså ge samma resultat men är det åderbråck som ska behandlas bör man vara extra nog att den är godkänd. Detta eftersom kravet exempelvis handlar om att trycket ska avta närmare knät. På detta sätt hjälper strumpan venerna att transportera blodet till hjärtat. 

Att trycket minskar kallas även för att strumpan har ett graderat tryck, något som även kan nämnas på förpackningen. Utöver det fördelas trycket olika på olika delar av benet. Allt för att skapa så bra effekt som möjligt. 

Välj rätt klass

Det finns kompressionsstrumpor med Klass 1 samt Klass 2. Klass 1 är det som vanligtvis säljs och som används vid bland annat svullna ben efter lång flygresa eller just åderbråck. Kompressionsstrumpor i Klass 2 har ett hårdare tryck men detta är så passa hårt att man inte bör använda dem utan att först ha konsulterat en läkare. 

Välj rätt storlek

För att få bäst resultat av en kompressionsstrumpa är det viktigt att man väljer rätt storlek. Ett misstag som en del gör är att man utgår från skostorlek. Men vadernas storlek behöver knappast återspeglas i skostorleken. Det är då betydligt bättre att mäta vaden och ankeln. I det fall strumporna även går upp över låren behöver dessa även mätas. 

Genom att välja rätt strumpa kommer trycket över benet att bli rätt. Med för stor eller för liten kommer trycket inte skapa den effekt som eftersträvas. Det finns även kompressionsstrumpor utan tår. 

Kom ihåg att storlekstabellerna skiljer sig mellan de olika tillverkarna vilket gör att man alltid bör kontrollera detta innan strumporna köps in. 

OBS – Har du problem med åderbråck bör läkare konsulteras gällande bäst åderbråcksbehandling. Kompressionsstrumpor kan vara lindrande och minska symtom men är det större problem kan ytterligare behandling behöva genomföras. 

Kunskap om arvsrätt nyttigt inom hemtjänsten

12 mar 2019

Du som börjar jobbar inom hemtjänsten får snart lära dig att det gäller att ha många strängar på sin lyra. Att jobba inom hemtjänsten kräver förutom kunskaper inom omsorg och hushållsarbete, en god fysik, empati och tålamod även en ganska bred allmänbildning. Förutom att hjälpa de gamla med de huvudsakliga sysslorna som städning, matlagning och personlig hygien, så blir du som hemtjänstpersonal för många gamla en av de få sociala kontakter de har.

Det goda samtalet behöver inte vara komplicerat

Som personal inom hemtjänsten lär du dig snart att samtala och småsnacka om både det ena och det andra. Mycket handlar det om att lyssna; att få prata av sig och dela med sig av minnen och funderingar kring livet är viktigt när man blir äldre, och kanske är du den enda som har tid att lyssna en stund.

Många som jobbar inom hemtjänsten vittnar om vilka fantastiska historier man kan få lyssna till, samtidigt som det ibland förstås kan upplevas som tjatigt och stressigt emellanåt. Det är inte alltid man har så mycket tid på sig att man hinner sätta sig ner en stund och samtala, men de korta stunder som bjuds ska du ta vara på om du kan. Att ha det sociala samspelet med de äldre gör att arbetet känns mindre tekniskt och för många ökar det faktiskt känslan att man gör någonting nyttigt, som verkligen betyder något för den gamla.

Något av en frågelåda

Men förutom att lyssna får du också vara beredd på att kunna svara på frågor. Naturligtvis är det inte något som ingår i din arbetsbeskrivning som hemtjänstpersonal, men som alla som jobbat inom vård och omsorg vet så kan man inte strikt svära sig fri från allt som inte ingår i arbetsbeskrivningen utan att känna sig som en robot. Om man har svar på de äldres frågor delar man så klart med sig av dem. Det kan gälla hur man kontaktar banken nu när alla kontor är stängda, hur man vet när pensionen kommer, men det kan också vara mer personliga frågor som varför barnen inte hälsar på oftare.

Du bör kunna svara på enkla frågor om arv

En sak som många äldre av naturliga skäl funderar över är arv. Jobbar du inom hemtjänsten får du vara beredd på att svara på många frågor om arvsrätt och om hur man skriver sitt testamente, kort sagt hur allt fungerar när man går bort. Är det mycket komplicerade frågor kan du alltid hjälpa till att förmedla kontakt till en advokat, som kan hälsa på och hjälpa den gamla, men det skadar absolut inte att själv läsa på lite om arvsrätt; hur arvsordningen ser ut, om man kan fördela arvet olika mellan barnen, om man kan testamentera bort allt man äger till andra och så vidare.

Det finns lika många livsöden som det finns gamla människor, och det är tyvärr långt ifrån alla som har lyckliga familjeförhållanden och goda relationer till sina barn. Vissa känner sig svikna och vill inte att barnen ska ärva någonting. Det är naturligtvis en negativ och bitter känsla, men den kan vara förståelig och bör respekteras.

Om den gamla vill inkludera dig i testamentet

Överlag är det väldigt viktigt att inte moralisera och komma med pekpinnar till dem du jobbar med, och det gäller i hög grad också frågor om arv och egendom. Att försöka påverka hur en gammal människa ska organisera sitt arv ska du akta dig noga för, och du ska absolut inte hjälpa den äldre att testamentera pengar till dig själv. I fall där hemtjänstpersonal varit den enda kontakten för en gammal människa är det inte ovanligt att den gamla får för sig att testamentera pengar till sin personal, men där gäller det att du som professionell yrkesperson drar i nödbromsen.

I sådana lägen bör du både underrätta den gamlas familj för transparensens skull, och själv försöka hjälpa den gamla att få perspektiv och fokusera arvet till sin faktiska familj. Om den gamla absolut vill testamentera pengar till dig så måste du kontakta en advokat som kan upprätta ett giltigt testamente och agera vittne. Att själv hjälpa en gammal person att skriva ett testamente där du får ärva pengar kan leda till att kommunen åtalar dig för ocker och grovt tagande av muta, vilket kan sluta med fängelse och höga skadestånd.

Vill du veta mer om den svenska arvsrätten. Då kan vi rekommendera ett besök här.

Hjälp att få för funktionshindrande och äldre

29 jan 2019

I Sverige är det kommunerna som organiserar hemtjänsten, som innebär hjälp i hemmet så att vårdtagaren kan fortsätta att bo hemma. De allra flesta tjänsterna bedrivs av kommunen, men antalet privata aktörer ökar kraftigt. Det sker ett nära samarbete med hemsjukvården.

För det mesta har hemtjänstpersonalen egna kläder med vissa aktörer har enhetliga kläder. 

En lag om valfrihetssystem trädde i kraft 2009, vilket gör att äldre kan välja vilka som ska utföra hemtjänsten i vissa kommuner. De flesta som får hjälp i hemmet via hemtjänst är över 65 år. I Sverige har omkring 235 000 personer hemtjänst. 

Grundidén gällande hemtjänstens uppgifter är att den berörda ska få vård och omsorg i hemmet.

Generellt är kvalitén hög och nöjdheten är bra. Det är viktigt att de som får hjälp får ett bra bemötande och möts med respekt, och vara lyhörda för önskemål. 

Ökat kunkurrens - bättre kvalitet

Konkurrensen har ökat i och med valfriheten, framför allt från det ökande antalet privata och kompenta vårdföretagen som specialiserat sig på olika tjänster i hemmet. Detta har gjort att kvalitén ökat markant och utförarna måste utvecklas, utbildas och förbättre sin erbjudna service. Vilket såklart är en stor fördel och trygghet för våra äldre. 

Men oavsett aktör så är kommunen alltid ansvarig för att kummuninnevånarna får det stöd som de behöver. Detta står skrivet i socialtjänstlagen. 

Hur får man hemhjälp?

Rätten till hjälp hemma styrs av olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Man söker hjälpen hos en biståndshandläggare som bestämmer om den sökta hjälpen kan godkännas eller ej. Vård enligt HSL kan även beslutas av sjuksköterska. 

Efter godkännnande arbetar man fram en individuell arbetsplan och bestämmer vilket hjälp som behövs. Läkare bestämmer även om det finns behov av medicinsk hjälp.

Det kan handla om kateterisering, skötsel av katetern, medicinöverlämning och sondmatning.

Övrig hjälp kan vara hjälp med måltider, städning, bäddning, inköp, personlig hygien men även sociala aktiviteter som promenader och ledsagning.

Vad kostar det? 

Både kommunala och privata alternativ kostar lika mycket. Själva priset varierar beroende på kommun och vårdtagarens ekonomi, men aldrig mer än maxtaxan 2 044 kronor (2018) per månad.

Ersättningen till aktörerna är bestämd och alla får samma ersättning som är bestämd av kommunen. Det sker alltså ingen upphandling, vilket troligen skulle ha gjort att aktören med lägsta priset vinnit. Privata aktörer erbjuder ofta ett flertal extratjänster. Det gör att om man till exempel inte fått beviljad städning så går det att köpa till det. 

 

Rätt läge att investera i nyintroducerade vårdbolag

4 jan 2019

Du som handlar med aktier och fonder på börsen, eller pensionssparar i fonder, har antagligen diversifierat ditt innehav, det vill säga spridit ut värdepapperen på olika branscher och bolag. Det är ett bra sätt att minska kraftig värdeminskning om ett företag eller bransch skulle börja gå dåligt. Om du inte ännu har aktier i den privata vårdbranschen bör du definitivt överväga att teckna i något av de många ny a vårdbolag som just nu håller på att introduceras på börsen. Vårdbranschen är en stabil bransch, det kommer alltid att finnas behov av till exempel hemtjänst och branschen kommer dessutom att fortsätta växa. Till detta kommer att det råder högkonjunktur i Sverige, vilket skapar en bra grogrund för nyetablerade bolag på börsen.

Rekommenderas av Private Banking-mäklare

Talar man med de banker och finansinstitut som erbjuder Private Banking, det vill säga att å sina kunders räkning placera pengar dynamiskt där de gör mest nytta för stunden, menar att att vårdbranschen är het just nu och att en investering nästan är garanterad att löna sig, även på kort sikt. Att tillfälliga skandaler inte rubbar de stora jättarna verkar också tydligt, med tanke på att det skandalomsusade vårdbolaget Carema återkommit som Vardaga och Nytida under det nyetablerade vårdbolaget Ambeas vingar och nu gör succé på börsen.

Den privata vårdbranschen kommer att finnas kvar

Den privata välfärden är ständigt föremål för het debatt, där motståndare menar att det är fel att sko sig på andras utsatthet och att berika sig med skattemedel som hävstång. Politiskt finns dock i praktiken ingen vilja från något av blocken att ändra på sakerna nuvarande tillstånd, vilket gör att en investering i vårdbranschen kan ses som en säker investering. Till exempel var Ambea nyligen i topp bland Nordnets Private Banking-kunder när det gällde flest nettosålda aktier, ett tydligt tecken på den starka uppåt-trend som råder bland nyetablerade företag i allmänhet och privata vårdbolag i synnerhet.

Läge att slå till

Vill du utöka din portfölj med ett privat företag så är det rätt tid för det nu. Du kan välja mellan att satsa på redan konstaterade succéer som Ambea, som fortfarande har chans att växa, eller att välja något större och stabilare som Attendo, eller kanske någon pigg uppstickare som har potentialen att bli en börsraket. Här kan du ha god hjälp av att vända dig till en bank som erbjuder diskretionär förvaltning och private banking, om inte annat för att få lite tips och råd om branschen.

Att utöka portföljen med vårdaktier är ett både en stabil investering och en chans att även på kort sikt kunna öka sitt kapital. Det är en bransch med stor tillväxtpotential som kommer att fortsätta finnas kvar oavsett hur framtiden ser ut, vilket gör att den skiljer sig från många andra nyetablerade bolag på branschen, som ofta verkar inom industri eller så kallade framtidsbranscher.

Mer information om private banking: https://www.privatebankings.se.

Är narkotikabrott bland äldre vanligt?

8 nov 2018

Att arbeta inom hemtjänsten innebär att man hela tiden exponeras för nya hem, miljöer och personer. Ett besök kan ge en berättelse om ett helt liv; bara genom att lyssna, titta på bilderna i bokhyllan och kanske ta en titt i ett prisskåp så kan man se vilken människa som man besöker.

Det är spännande och därför är också yrket något som kan länka samman en yngre och en äldre generation och som verkligen kan visa att det kanske inte var så annorlunda förr. Många yngre verkar tro det; man tar för givet att exempelvis fester, alkohol och droger är en relativt ny företeelse. Man glömmer då att många äldre var unga vid exempelvis perioden för flowerpower och därmed också har exponerats för sin beskärda del av droger.

Något som kan ha satt sina spår. Alla hembesök är inte trevliga. Alla berättelser som finns i ett hem är inte inlindade i guldkant och sockervadd. I vissa fall kan man besöka personer som har en uppenbar psykisk störning och i vissa fall så kan det handla om äldre människor som har/har haft en tydlig missbruksproblematik.

Missbruksproblem har inget datum och sådant försvinner inte bara för att man blir äldre. Många äldre människor har fortfarande kvar suget efter droger, alkohol eller - ännu vanligare - mediciner av olika slag. Det måste man vara medveten om som personal.

Att hålla koll behöver inte innebära att man är misstänksam till överdrift. Men, man ska vara noggrann med vilka mediciner som en äldre behöver - och med att ge en exakt dosering. Försvinner det mediciner så bör man vara extra vaksam och hela tiden skriva ned detta; genom att göra så kan man också enklare leda i bevis att någon tagit medicinen i fråga - och därmed ge hjälp i form av avvänjning och rehabilitering.

Misstanke om narkotikabrott?

Om du skulle se att en av kunderna inom hemtjänst exempelvis har narkotika hemma - hasch, marijuana och/eller amfetamin då - hur ska du agera? Här är det faktiskt så att ett brott är begånget och även om det handlar om ett ringa narkotikabrott så bör du agera. Kontakta först och främst din chef för vidare utredningar och instruktioner. Skulle ingen bättring ske här så bör du kontakta polisen.

Bara för att man är gammal så står man inte över lagen. Visst kan det kännas småaktigt att anmäla en gammal människa för ett narkotikabrott - men vilket är egentligen alternativet? Den äldre behöver hjälp och kommer att få detta både rent juridiskt och i form av vård. Vem vet, kanske är det din anmälan som kommer att köpa personen i fråga ytterligare några år?

Läs merhttps://www.narkotikabrott.nu.

Massage borde ingå för alla som arbetar i hemtjänsten

31 okt 2018

Alla som arbetar med omvårdande arbeten, som att ta hand om barn, äldre och sjuka patienter borde få företagsmassage på jobbet. Det är mycket krävande att ta hand om alla som är sjuka. Som vårdpersonal ska man stötta de sjuka, de kanske behöver lyftas till och från sjuksängen. De klanske ska stöttas till och från toaletten. Som barnskötare lyfter man ofta barn, eller bär på dem. Även som barnskötare stöttar man dem och hjälper dem rent fysiskt i sitt arbete. Även de som arbetar till exempel på byggarbetsplatser lyfter och bär på tunga saker i sitt arbete. De som springer med post, eller arbetar på lager och lyfter och bär på tunga lådor och varor behöver få massage på jobbet.

Det är företagsmassage

Det finns företag med massörer som kan komma till arbetsplatsen och ge massage. Det är en stor fördel för de anställda som inte behöver ta sig någonstans efter eller under arbetstid och får då massagen bokstavligt talat på jobbet. Att få massage gör att de kan arbeta under längre tid i sitt liv. Muskler som de dagligdags arbetar med, håller längre. Man bär ofta på felaktigt vis och belastar kroppen fel. Då är det mycket viktigt att man lär sig hur man ska göra för att göra rätt.

En massör känner vad i kroppen som är fel

En massör är nästan lite grann som en terapeut. Hon eller han känner på kroppen och kroppens alla muskler vad som händer i ens liv. Hon eller han kan tala om ifall man belastar den på rätt eller felaktigt sätt. En massör löser upp de eventuella knutar som är fel i ens kropp. Eftersom en massör känner det, blir det ofta intressanta och för klientens del, bra samtal mellan en massör och hennes eller hans kunder. Lite som samtalet med en bartender, men utan alkoholens inverkan. Det är lätt att lätta sitt hjärta till någon som ger av sin odelade uppmärksamhet under tiden som man får massagen.

Med företagshälsobidrag får personalen bättre hälsa

Alla företagare får dra av på skatten när de ger bidrag till personalen att gå på friskvård. Att få en företagsmassage är ett annat sätt att se till att personalen håller sig frisk. Särskilt om man har ensidiga belastningar är det viktigt att komma till rätta med det. Ensidiga belastningar kan ge allvarlig skador i det långa loppet som kan bli så pass allvarliga att den personen inte kan fortsätta arbeta på grund av belastningsskador. Då är det bättre att motverka allt sådant. Läs mer hur man kan få företagsmassage: http://www.företagsmassagestockholm.com.

← Äldre inlägg