Blogg

Arbetar du inom hemtjänsten i Uppsala?

15 sep 2019

Arbetar du i dagsläget med hemtjänst i Uppsala, eller vill du arbeta med hemtjänst i Uppsala? I vilket fall, kanske du är nyfiken på hur det är att arbeta med hemtjänst i allmänhet. I korta drag innebär ett arbete inom hemtjänsten att man hjälper dem som inte klarar av sitt vardagliga liv i sitt eget hem. Oftast är det äldre personer som på grund av stigande ålder inte klarar av att sköta sig själva eller sitt hem. Men ibland kan det även handla om att en yngre person, som är sjuk och vistas i sitt hem, och inte kommer ut, får hjälp av hemtjänsten. Då kan hemtjänsten hjälpa till så de kommer ut och får shoppa, eller bara sitta utomhus en stud.

Variationsrikt att arbeta inom hemtjänsten

Därför innebär det att när man arbetar med hemtjänst, får man göra ganska varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från att hjälpa någon duscha, äta frukost, ta sina mediciner, göra lunch, hjälpa någon att vila, lägga sig för natten, städa inför julhelg, påsken eller handla mat eller mediciner till dem som inte kommer sig ut ur sin bostad. Är man äldre, eller sjuk, eller både och, ska man få hjälp från sin kommun att kunna leva ett så "normalt" liv som det bara är möjligt. För 30 år sedan, innan den stora privatiseringen kom, var det alltid kommunerna som själva bedrev hemtjänstverksamhet, men idag finns det en hel uppsjö av privata bolga som driver hemtjänst på uppdrag av kommnunerna.

Numera finns hemtjänst på olika språk

Med framväxten av privata hemtjänster, har även olika hemtjänster på olika språk växt fram. I takt med att det har kommit alltfler invandrare med olika språk som sitt modersmål, har också behovet av en hemtjänst som kan tala det egna modersmålet vuxit. Många som blir gamla, kan förlora mer och mer det språk som de har lärt sig i vuxen ålder, och "går tillbaka i barndomen" och minns bara det egna modersmålet när de blir dementa eller gamla. På så sätt har många hemtjänstföretag en viktig uppgift när de bedrivs på finska, jugoslaviska, arabiska eller på något annat språk. Det är också viktigt när det är allt fler äldre som är sjuka och vårdas i sina egna hem, då kan det vara tryggt för dem att det kommer hemtjänstpersonal som kan tala med dem på deras eget språk. Det minskar risken för missförstånd. Och så kan den äldre personen känna sig mer hemma i Sverige. Läs mer på: https://nina.se/hemtjanst-uppsala.

Så bör en bra hemtjänst vara

22 jul 2019

Hur en hemtjänst bör vara, är ju mycket beroende på vilka de egna behoven är. För det första är det ju inte så att om man har ett behov av omvårdnad hela dygnet runt, som man egentligen är i behov av hemtjänst. Då bör man kanske ligga på ett sjukhem. Men sjukhemsplatserna är få och de flesta sjukhem vill skriva ut patienterna så snart som möjligt. Därför kan det mycket väl hända att många patienter, som egentligen borde ligga på sjukhem, ligger hemma i stället och tas om hand av någon nära anhörig. Då behöver den nära anhöriga en hemtjänst som kommer och underlättar skötseln av hemmet. Den som tar hand om någon som är dålig och sjuk, kan omöjligt ta hand om ett helt hem.

Flesta vill ha hemtjänst som klarar av att:

  • Handla mat och konsumtionsvaror
  • Städar hemmet
  • Tvättar och hjälper till med vikning av tvätt
  • Diskar och lagar mat

Man kan ju undra om det är för mycket begärt att få den allra mest basala hjälp som man kan behöva om man själv eller ens nära anhöriga är sjuk och behöver hjälp med att gå på toaletten, klä sig, dricka och äta. Många anhöriga tar hand om sina sjuka hemma. Det är oftast kvinnor som gör det, men även många män tar ett stort ansvar för sina anhöriga. Hemtjänsten har på så sätt slutat att bara vara hemtjänst, ibland måste hemtjänsten stötta dem som tar hand om sina egna i hemmet då det inte finns plats för dem på något sjukhem. För bara 30, 40 år sedan hade man något som man kallade långvården. Den långvården finns inte längre. Antingen hamnar man på äldreboende, eller sjukhem, eller så stannar man hemma.

Billigare ha de sjuka bo kvar hemma

För landstingen är det billigare att de äldre och sjuka patienterna stannar kvar i sina hem, istället för att hamna på en institution. Det ställer högre krav på hemstänstpersonalen så att den som vårdar den som är sjuk, får den stöttning och hjälp som krävs för att den omvårdnande ska klara av sin omvårdande uppgift. Det är dubbelt detta. Å ena sidan vill den som är gammal, få bo kvar hemma så länge som möjligt. Där finns alla de saker som man alltid har haft och som man gillar. Å andra sidan kan det fattas den personal och hjälpmedel som den som är sjuk kan behöva. Då gäller det att kunna anlita en sjusärdeles bra och kompetent hemtjänst. Här kan du läsa mer: http://www.proffssyster.se.

Behöver dina patienter åderbråcksbehandling?

19 jun 2019

Att arbeta inom hemtjänsten har sina många ljusa sidor. För dem som arbetar med de äldre och möter dem, kan man känna att det är ett meningsfullt arbete. Utan hemtjänsten skulle många äldre patienter inte klara av sitt liv, helt enkelt. Att i de fallen se till så att de klarar sig och kan bo kvar hemma är ett mycket viktigt arbete. För de äldre eller sjuka patienterna är man en bro mellan hemmen och omvärlden. Som hemtjänstarbetare bör man se till så att deras behov uppmärksammas och bemöts. En del äldre drabbas av demens eller Alzheimers sjukdomar. Om det händer gäller det att man slår larm så att de får medicinsk vård. På samma sätt är det med andra sjukdomar. Då gäller det som hemtjänstarbetare att tala om för berörda läkare och sjukskötserskor så att de får den vård som de behöver.

När de äldre drabbas av åderbråck

Den som är gammal kan även drabbas av åderbråck. Har man levt hela sitt liv, och kanske har gått eller stått mycket, till exempel som lärare (som står), flygvärdinna, eller frisör, är det lätt att man drabbas av åderbråck. Förut trodde man att det främst var kvinnor som drabbades av åderbråck, men den senaste forskningen visar att det är både män och kvinnor som drabbas. Förut trodde man det berodde på det kvinnliga könshormonet Östrogen som ledde till åderbråckk i benen, men numera vet man att det inte är så. Åderbråck drabbar både män och kvinnor och har ärftliga orsaker till förekomsten av åderbråck. Som i många andra fall, hjälper träning, som gör att blodet pumpar bättre blodet runt i kroppen. Det är även bra att undvika stillasittande så långt det bara går.

Vad bör man göra som hemtjänstarbetare?

Så länge de äldre patienterna inte klagar på smärta vid åderbråcken, är det ganska ofarligt. Det ser ofta värre ut än vad det är. Men om de äldre patienterna klagar över smärta i benen, och om man ser att huden runt åderbråcken är väldigt förändrad och inte ser bra ut bör man alltid rapportera det till läkare och sjukvårdspersonal. Har de bensår tillsammans med smärta, är det akut och patienten bör få behandling så fort som möjligt. Landstingen kan betala för behandlingen, så länge åderbråcksbehandlingen är medicinskt motiverad. Så länge man bara vill bli av med åderbråcken på grund att man tycker det ser fult ut, blir man tvungen att betala den själv. Läs mer här.

Underlätta jobbet med körkort

19 maj 2019

Att arbeta inom hemtjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter och på arbete på många olika platser. Det är mycket mänsklig kontakt men det är också en del tid som går åt att ta sig mellan alla vårdtagare. Det underlättar väsentligt med körkort. 

Det rekommenderas att ha ett körkort när man arbetar inom hemtjänsten. Det underlättar det dagliga arbetet och minskar restiden. I glesbygder utan bra kollektivtrafik är det ett krav med körkort.

Hur tar man körkort?

När man ska ta körkort är det antal teoretiska delar man behöver gå igenom innan man får köra upp. Sedan måste man såklart också få godkänt på körkortsteoriprovet. Dels finns det två obligatoriska utbildningar som man måste ta. Dessa två är Riskettan och Risktvåan. 

Riskettan handlar om hur man som förare ska lära sig att hantera och försöka undvika riskbeteenden i trafiken. Det kan vara trötthet och rattfylla. Man får också ta del av och analysera olycksfallsstatistik.

Risktvåan innehåller först en teoretisk del om hypotetiska situationer som kan uppstå i trafiken. Sedan väntar en praktisk del när man får testa kunskapen i praktiken på en halkbana.  

Vad gör man på en halkbana?

Det är mycket svårt att förstå hur en bil reagerar i olika situationer i teorin. Det är helt beroende på väglag, hastighet och teknik hur man klarar av det. På halkbanan, eller som det numera heter Risktvåan, får man lära sig hur man parerar en sladd eller en bromsande bil framför i trafiken. 

Det är ett krav att prova sina kunskaper på en halkbana för att i praktiken prova på hur det känns i olika situationer under ordnade former. För att få känslan hur det känns att tappa kontrollen. Och i vissa väderlekar är det oundvikligt att man tappar kontrollen om man har för hög hastighet. Nästa gång kan det vara i trafik och då gäller det att det sitter i ryggmärgen hur man ska agera.

Man får först en teoretisk kunskap om trafiksäkerhet, olika hastigheter och om körning under speciella förhållanden. Sedan får man prova på just detta i praktiken. 

Teoridel och övningskörning

Teoridelen som man måste klara för att få köra upp är omfattande och det gäller att läsa på ordentligt för att få godkänt. Det finns tester man kan göra på internet för att se hur ett prov kommer att se ut. Man måste också övningsköra mycket för att få erfarenhet av körning i trafik för att klara en uppkörning där man blir bedömd av en behörig uppkörningsman. 

Välj rätt kompressionsstrumpa

22 apr 2019

Den absolut vanligaste produkten att använda vid åderbråck är en kompressionsstrumpa. Dessa kan även användas som förebyggande åtgärd för att därmed minska eller begränsa uppkomsten. Åderbråck innebär att blodet inte cirkulerar lika effektivt som tidigare och detta främst från benen och upp mot hjärtat. Genom att välja en bra kompressionsstrumpa hjälper kompressionen till med detta. 

Köp kompressionsstrumpa/stödstrumpa med märkning

Läkemedelsverket har vissa krav som måste vara uppfyllda för att en produkt ska få kallas för kompressionsstrumpa. Om produkten har detta namn bör du alltså kunna lita på god effekt. Då några tydliga krav inte ställs på stödstrumpor blir det svårare att veta dess effekt. Är strumpan märkt med Klass 1 samt CE är den godkänd. 

En stödstrumpa kan alltså ge samma resultat men är det åderbråck som ska behandlas bör man vara extra nog att den är godkänd. Detta eftersom kravet exempelvis handlar om att trycket ska avta närmare knät. På detta sätt hjälper strumpan venerna att transportera blodet till hjärtat. 

Att trycket minskar kallas även för att strumpan har ett graderat tryck, något som även kan nämnas på förpackningen. Utöver det fördelas trycket olika på olika delar av benet. Allt för att skapa så bra effekt som möjligt. 

Välj rätt klass

Det finns kompressionsstrumpor med Klass 1 samt Klass 2. Klass 1 är det som vanligtvis säljs och som används vid bland annat svullna ben efter lång flygresa eller just åderbråck. Kompressionsstrumpor i Klass 2 har ett hårdare tryck men detta är så passa hårt att man inte bör använda dem utan att först ha konsulterat en läkare. 

Välj rätt storlek

För att få bäst resultat av en kompressionsstrumpa är det viktigt att man väljer rätt storlek. Ett misstag som en del gör är att man utgår från skostorlek. Men vadernas storlek behöver knappast återspeglas i skostorleken. Det är då betydligt bättre att mäta vaden och ankeln. I det fall strumporna även går upp över låren behöver dessa även mätas. 

Genom att välja rätt strumpa kommer trycket över benet att bli rätt. Med för stor eller för liten kommer trycket inte skapa den effekt som eftersträvas. Det finns även kompressionsstrumpor utan tår. 

Kom ihåg att storlekstabellerna skiljer sig mellan de olika tillverkarna vilket gör att man alltid bör kontrollera detta innan strumporna köps in. 

OBS – Har du problem med åderbråck bör läkare konsulteras gällande bäst åderbråcksbehandling. Kompressionsstrumpor kan vara lindrande och minska symtom men är det större problem kan ytterligare behandling behöva genomföras. 

Kunskap om arvsrätt nyttigt inom hemtjänsten

12 mar 2019

Du som börjar jobbar inom hemtjänsten får snart lära dig att det gäller att ha många strängar på sin lyra. Att jobba inom hemtjänsten kräver förutom kunskaper inom omsorg och hushållsarbete, en god fysik, empati och tålamod även en ganska bred allmänbildning. Förutom att hjälpa de gamla med de huvudsakliga sysslorna som städning, matlagning och personlig hygien, så blir du som hemtjänstpersonal för många gamla en av de få sociala kontakter de har.

Det goda samtalet behöver inte vara komplicerat

Som personal inom hemtjänsten lär du dig snart att samtala och småsnacka om både det ena och det andra. Mycket handlar det om att lyssna; att få prata av sig och dela med sig av minnen och funderingar kring livet är viktigt när man blir äldre, och kanske är du den enda som har tid att lyssna en stund.

Många som jobbar inom hemtjänsten vittnar om vilka fantastiska historier man kan få lyssna till, samtidigt som det ibland förstås kan upplevas som tjatigt och stressigt emellanåt. Det är inte alltid man har så mycket tid på sig att man hinner sätta sig ner en stund och samtala, men de korta stunder som bjuds ska du ta vara på om du kan. Att ha det sociala samspelet med de äldre gör att arbetet känns mindre tekniskt och för många ökar det faktiskt känslan att man gör någonting nyttigt, som verkligen betyder något för den gamla.

Något av en frågelåda

Men förutom att lyssna får du också vara beredd på att kunna svara på frågor. Naturligtvis är det inte något som ingår i din arbetsbeskrivning som hemtjänstpersonal, men som alla som jobbat inom vård och omsorg vet så kan man inte strikt svära sig fri från allt som inte ingår i arbetsbeskrivningen utan att känna sig som en robot. Om man har svar på de äldres frågor delar man så klart med sig av dem. Det kan gälla hur man kontaktar banken nu när alla kontor är stängda, hur man vet när pensionen kommer, men det kan också vara mer personliga frågor som varför barnen inte hälsar på oftare.

Du bör kunna svara på enkla frågor om arv

En sak som många äldre av naturliga skäl funderar över är arv. Jobbar du inom hemtjänsten får du vara beredd på att svara på många frågor om arvsrätt och om hur man skriver sitt testamente, kort sagt hur allt fungerar när man går bort. Är det mycket komplicerade frågor kan du alltid hjälpa till att förmedla kontakt till en advokat, som kan hälsa på och hjälpa den gamla, men det skadar absolut inte att själv läsa på lite om arvsrätt; hur arvsordningen ser ut, om man kan fördela arvet olika mellan barnen, om man kan testamentera bort allt man äger till andra och så vidare.

Det finns lika många livsöden som det finns gamla människor, och det är tyvärr långt ifrån alla som har lyckliga familjeförhållanden och goda relationer till sina barn. Vissa känner sig svikna och vill inte att barnen ska ärva någonting. Det är naturligtvis en negativ och bitter känsla, men den kan vara förståelig och bör respekteras.

Om den gamla vill inkludera dig i testamentet

Överlag är det väldigt viktigt att inte moralisera och komma med pekpinnar till dem du jobbar med, och det gäller i hög grad också frågor om arv och egendom. Att försöka påverka hur en gammal människa ska organisera sitt arv ska du akta dig noga för, och du ska absolut inte hjälpa den äldre att testamentera pengar till dig själv. I fall där hemtjänstpersonal varit den enda kontakten för en gammal människa är det inte ovanligt att den gamla får för sig att testamentera pengar till sin personal, men där gäller det att du som professionell yrkesperson drar i nödbromsen.

I sådana lägen bör du både underrätta den gamlas familj för transparensens skull, och själv försöka hjälpa den gamla att få perspektiv och fokusera arvet till sin faktiska familj. Om den gamla absolut vill testamentera pengar till dig så måste du kontakta en advokat som kan upprätta ett giltigt testamente och agera vittne. Att själv hjälpa en gammal person att skriva ett testamente där du får ärva pengar kan leda till att kommunen åtalar dig för ocker och grovt tagande av muta, vilket kan sluta med fängelse och höga skadestånd.

Vill du veta mer om den svenska arvsrätten. Då kan vi rekommendera ett besök här.

Hjälp att få för funktionshindrande och äldre

29 jan 2019

I Sverige är det kommunerna som organiserar hemtjänsten, som innebär hjälp i hemmet så att vårdtagaren kan fortsätta att bo hemma. De allra flesta tjänsterna bedrivs av kommunen, men antalet privata aktörer ökar kraftigt. Det sker ett nära samarbete med hemsjukvården.

För det mesta har hemtjänstpersonalen egna kläder med vissa aktörer har enhetliga kläder. 

En lag om valfrihetssystem trädde i kraft 2009, vilket gör att äldre kan välja vilka som ska utföra hemtjänsten i vissa kommuner. De flesta som får hjälp i hemmet via hemtjänst är över 65 år. I Sverige har omkring 235 000 personer hemtjänst. 

Grundidén gällande hemtjänstens uppgifter är att den berörda ska få vård och omsorg i hemmet.

Generellt är kvalitén hög och nöjdheten är bra. Det är viktigt att de som får hjälp får ett bra bemötande och möts med respekt, och vara lyhörda för önskemål. 

Ökat kunkurrens - bättre kvalitet

Konkurrensen har ökat i och med valfriheten, framför allt från det ökande antalet privata och kompenta vårdföretagen som specialiserat sig på olika tjänster i hemmet. Detta har gjort att kvalitén ökat markant och utförarna måste utvecklas, utbildas och förbättre sin erbjudna service. Vilket såklart är en stor fördel och trygghet för våra äldre. 

Men oavsett aktör så är kommunen alltid ansvarig för att kummuninnevånarna får det stöd som de behöver. Detta står skrivet i socialtjänstlagen. 

Hur får man hemhjälp?

Rätten till hjälp hemma styrs av olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Man söker hjälpen hos en biståndshandläggare som bestämmer om den sökta hjälpen kan godkännas eller ej. Vård enligt HSL kan även beslutas av sjuksköterska. 

Efter godkännnande arbetar man fram en individuell arbetsplan och bestämmer vilket hjälp som behövs. Läkare bestämmer även om det finns behov av medicinsk hjälp.

Det kan handla om kateterisering, skötsel av katetern, medicinöverlämning och sondmatning.

Övrig hjälp kan vara hjälp med måltider, städning, bäddning, inköp, personlig hygien men även sociala aktiviteter som promenader och ledsagning.

Vad kostar det? 

Både kommunala och privata alternativ kostar lika mycket. Själva priset varierar beroende på kommun och vårdtagarens ekonomi, men aldrig mer än maxtaxan 2 044 kronor (2018) per månad.

Ersättningen till aktörerna är bestämd och alla får samma ersättning som är bestämd av kommunen. Det sker alltså ingen upphandling, vilket troligen skulle ha gjort att aktören med lägsta priset vinnit. Privata aktörer erbjuder ofta ett flertal extratjänster. Det gör att om man till exempel inte fått beviljad städning så går det att köpa till det. 

 

Rätt läge att investera i nyintroducerade vårdbolag

4 jan 2019

Du som handlar med aktier och fonder på börsen, eller pensionssparar i fonder, har antagligen diversifierat ditt innehav, det vill säga spridit ut värdepapperen på olika branscher och bolag. Det är ett bra sätt att minska kraftig värdeminskning om ett företag eller bransch skulle börja gå dåligt. Om du inte ännu har aktier i den privata vårdbranschen bör du definitivt överväga att teckna i något av de många ny a vårdbolag som just nu håller på att introduceras på börsen. Vårdbranschen är en stabil bransch, det kommer alltid att finnas behov av till exempel hemtjänst och branschen kommer dessutom att fortsätta växa. Till detta kommer att det råder högkonjunktur i Sverige, vilket skapar en bra grogrund för nyetablerade bolag på börsen.

Rekommenderas av Private Banking-mäklare

Talar man med de banker och finansinstitut som erbjuder Private Banking, det vill säga att å sina kunders räkning placera pengar dynamiskt där de gör mest nytta för stunden, menar att att vårdbranschen är het just nu och att en investering nästan är garanterad att löna sig, även på kort sikt. Att tillfälliga skandaler inte rubbar de stora jättarna verkar också tydligt, med tanke på att det skandalomsusade vårdbolaget Carema återkommit som Vardaga och Nytida under det nyetablerade vårdbolaget Ambeas vingar och nu gör succé på börsen.

Den privata vårdbranschen kommer att finnas kvar

Den privata välfärden är ständigt föremål för het debatt, där motståndare menar att det är fel att sko sig på andras utsatthet och att berika sig med skattemedel som hävstång. Politiskt finns dock i praktiken ingen vilja från något av blocken att ändra på sakerna nuvarande tillstånd, vilket gör att en investering i vårdbranschen kan ses som en säker investering. Till exempel var Ambea nyligen i topp bland Nordnets Private Banking-kunder när det gällde flest nettosålda aktier, ett tydligt tecken på den starka uppåt-trend som råder bland nyetablerade företag i allmänhet och privata vårdbolag i synnerhet.

Läge att slå till

Vill du utöka din portfölj med ett privat företag så är det rätt tid för det nu. Du kan välja mellan att satsa på redan konstaterade succéer som Ambea, som fortfarande har chans att växa, eller att välja något större och stabilare som Attendo, eller kanske någon pigg uppstickare som har potentialen att bli en börsraket. Här kan du ha god hjälp av att vända dig till en bank som erbjuder diskretionär förvaltning och private banking, om inte annat för att få lite tips och råd om branschen.

Att utöka portföljen med vårdaktier är ett både en stabil investering och en chans att även på kort sikt kunna öka sitt kapital. Det är en bransch med stor tillväxtpotential som kommer att fortsätta finnas kvar oavsett hur framtiden ser ut, vilket gör att den skiljer sig från många andra nyetablerade bolag på branschen, som ofta verkar inom industri eller så kallade framtidsbranscher.

Mer information om private banking: https://www.privatebankings.se.

Är narkotikabrott bland äldre vanligt?

8 nov 2018

Att arbeta inom hemtjänsten innebär att man hela tiden exponeras för nya hem, miljöer och personer. Ett besök kan ge en berättelse om ett helt liv; bara genom att lyssna, titta på bilderna i bokhyllan och kanske ta en titt i ett prisskåp så kan man se vilken människa som man besöker.

Det är spännande och därför är också yrket något som kan länka samman en yngre och en äldre generation och som verkligen kan visa att det kanske inte var så annorlunda förr. Många yngre verkar tro det; man tar för givet att exempelvis fester, alkohol och droger är en relativt ny företeelse. Man glömmer då att många äldre var unga vid exempelvis perioden för flowerpower och därmed också har exponerats för sin beskärda del av droger.

Något som kan ha satt sina spår. Alla hembesök är inte trevliga. Alla berättelser som finns i ett hem är inte inlindade i guldkant och sockervadd. I vissa fall kan man besöka personer som har en uppenbar psykisk störning och i vissa fall så kan det handla om äldre människor som har/har haft en tydlig missbruksproblematik.

Missbruksproblem har inget datum och sådant försvinner inte bara för att man blir äldre. Många äldre människor har fortfarande kvar suget efter droger, alkohol eller - ännu vanligare - mediciner av olika slag. Det måste man vara medveten om som personal.

Att hålla koll behöver inte innebära att man är misstänksam till överdrift. Men, man ska vara noggrann med vilka mediciner som en äldre behöver - och med att ge en exakt dosering. Försvinner det mediciner så bör man vara extra vaksam och hela tiden skriva ned detta; genom att göra så kan man också enklare leda i bevis att någon tagit medicinen i fråga - och därmed ge hjälp i form av avvänjning och rehabilitering.

Misstanke om narkotikabrott?

Om du skulle se att en av kunderna inom hemtjänst exempelvis har narkotika hemma - hasch, marijuana och/eller amfetamin då - hur ska du agera? Här är det faktiskt så att ett brott är begånget och även om det handlar om ett ringa narkotikabrott så bör du agera. Kontakta först och främst din chef för vidare utredningar och instruktioner. Skulle ingen bättring ske här så bör du kontakta polisen.

Bara för att man är gammal så står man inte över lagen. Visst kan det kännas småaktigt att anmäla en gammal människa för ett narkotikabrott - men vilket är egentligen alternativet? Den äldre behöver hjälp och kommer att få detta både rent juridiskt och i form av vård. Vem vet, kanske är det din anmälan som kommer att köpa personen i fråga ytterligare några år?

Läs merhttps://www.narkotikabrott.nu.

Massage borde ingå för alla som arbetar i hemtjänsten

31 okt 2018

Alla som arbetar med omvårdande arbeten, som att ta hand om barn, äldre och sjuka patienter borde få företagsmassage på jobbet. Det är mycket krävande att ta hand om alla som är sjuka. Som vårdpersonal ska man stötta de sjuka, de kanske behöver lyftas till och från sjuksängen. De klanske ska stöttas till och från toaletten. Som barnskötare lyfter man ofta barn, eller bär på dem. Även som barnskötare stöttar man dem och hjälper dem rent fysiskt i sitt arbete. Även de som arbetar till exempel på byggarbetsplatser lyfter och bär på tunga saker i sitt arbete. De som springer med post, eller arbetar på lager och lyfter och bär på tunga lådor och varor behöver få massage på jobbet.

Det är företagsmassage

Det finns företag med massörer som kan komma till arbetsplatsen och ge massage. Det är en stor fördel för de anställda som inte behöver ta sig någonstans efter eller under arbetstid och får då massagen bokstavligt talat på jobbet. Att få massage gör att de kan arbeta under längre tid i sitt liv. Muskler som de dagligdags arbetar med, håller längre. Man bär ofta på felaktigt vis och belastar kroppen fel. Då är det mycket viktigt att man lär sig hur man ska göra för att göra rätt.

En massör känner vad i kroppen som är fel

En massör är nästan lite grann som en terapeut. Hon eller han känner på kroppen och kroppens alla muskler vad som händer i ens liv. Hon eller han kan tala om ifall man belastar den på rätt eller felaktigt sätt. En massör löser upp de eventuella knutar som är fel i ens kropp. Eftersom en massör känner det, blir det ofta intressanta och för klientens del, bra samtal mellan en massör och hennes eller hans kunder. Lite som samtalet med en bartender, men utan alkoholens inverkan. Det är lätt att lätta sitt hjärta till någon som ger av sin odelade uppmärksamhet under tiden som man får massagen.

Med företagshälsobidrag får personalen bättre hälsa

Alla företagare får dra av på skatten när de ger bidrag till personalen att gå på friskvård. Att få en företagsmassage är ett annat sätt att se till att personalen håller sig frisk. Särskilt om man har ensidiga belastningar är det viktigt att komma till rätta med det. Ensidiga belastningar kan ge allvarlig skador i det långa loppet som kan bli så pass allvarliga att den personen inte kan fortsätta arbeta på grund av belastningsskador. Då är det bättre att motverka allt sådant. Läs mer hur man kan få företagsmassage: http://www.företagsmassagestockholm.com.

Ny telefonväxel ger större säkerhet

12 okt 2018

Att arbeta inom hemtjänsten innebär ofta att man ska kunna trolla med knäna. Det innebär rent konkret att man har en begränsad tid på sig hos varje kund och att man inom loppet av en given tid ska hinna med allting som ska skötas. Det kan handla om att hjälpa till med påklädning, med dusch, med medicinering, städning och matlagning; likväl som det kan handla om ärenden där kunden ska till Posten eller till sin bank.

Som alla förstår så är man väldigt beroende av dagsform - både sin egen och hos den äldre man vistas hos. På denna stress så ska man även hinna med att vara social och trevlig - givetvis! - och man ska kunna vara beredd på att det kan komma att hända olyckor som kräver snabba åtgärder och snabba beslut.

Beslut som kan komma att kräva hjälp och detta leder oss till behovet av att kunna kommunicera med sina kollegor och snabbt kunna få hjälp om sådan fordras. Dagens moderna telefonväxlar ger den möjligheten. Genom att man som företag verksamma inom hemtjänst - och även övrig, liknande vård - tar steget och investerar i en mobil växel så skulle man kunna effektivisera hela sin verksamhet, nå större lönsamhet och samtidigt skapa bättre arbetsförutsättningar för sina anställda.

Snabbare arbetsgång och färre risker

En mobil växel ger nämligen en möjlighet att snabbt kunna koppla samtal till varandra, att kunna använda sina egna mobiler - utan extra kostnader, allt som krävs är ett wi-fi - och där man även kan genomföra gruppsamtal och således också ventilera vad man behöver assistans med.

Om en anställd befinner sig hos en kund och får ett samtal från en kollega som snabbt behöver hjälp så kan man koppla samtalet till en tredje kollega som kanske befinner sig i den absoluta närheten. Genom detta så kan också personalen bli mer frigående och - framförallt - också mer tillgängliga mot sina kunder - och deras anhöriga.

De anhöriga kan komma i kontakt mer rätt personer

Vem ringer du som anhörig om du vill veta om hur din mammas dagsform ser ut? Du ringer till hemtjänsten som anlitats. Den stora avigsidan där är att du sällan kommer i kontakt med den som arbetat utan att du får tredjehandsinformation. Det vill säga; en kollega läser från dagboken/loggboken om vad som hänt, hur mamma mått och om det finns några avvikelser som ska rapporteras. Det relevanta, helt enkelt.

Det är bra. Men det är inte optimalt. Vi menar att en mobil växel skulle kunna ge dig som anhörig en större trygghet. Du ringer ett nummer och personen som svarar kan snabbt koppla dig vidare till den som ska arbeta/har arbetat. Om ärendet sedan handlar om att du vill påminna om någonting eller bara för att kolla läget är i sammanhanget av akademisk betydelse. Det är den snabba kontakten vi vill trycka på. Men en modern telefonväxel så hamnar saker och ting aldrig mellan borden. Kommunikationen - mellan anställda och mellan anhöriga - sker i raka led och utan att väsentliga delar försvinner längs vägen.

Läs mer om denna moderna teknik hos wx3.

Nödvändigt med körkort i dagens samhälle

22 sep 2018

Många pekar på att ett körkort i Stockholm inte är nödvändigt då det finns en så pass välutvecklad kollektivtrafik. I många fall så kommer man snabbare från punkt A till punkt B genom att sätta sig på bussen eller i tunnelbanan. Då det dessutom finns en medveten satsning från stadens sida att minska biltrafiken så har man där ytterligare ett skäl till att sjunga lovsången för körkortets tydliga irrelevans. Eller?

Nej, att ha ett körkort är nämligen extremt viktigt då man ser till karriärmöjligheter. Även om du inte vill/behöver köra bil i din dagliga vardag - eller ens inom jobbet - så är ett körkort något som öppnar dörrar. Detta nästan oavsett vilket typ av arbete du söker. Faktum är att många arbetsgivare sorterar sina ansökningar efter huruvida en kandidat har körkort eller inte.

Du kanske säger att du kan arbeta inom vården - du har en empatisk förmåga och du har gott om tålamod; något som gör dig som klippt och skuren för ett arbete inom exempelvis hemtjänsten. Din personlighet kanske passar här - men det spelar ingen roll då de flesta arbeten inom just hemtjänsten fordrar ett körkort. Av naturliga skäl då du ska kunna ta dig mellan kunderna och har en speciell rutt som ska klaras av vid varje pass. Där är det nödvändigt att ta bilen och således så måste du också ha ett körkort.

Ta körkort genom en intensivkurs i Stockholm

Det behöver inte ta någon längre tid att ta sitt körkort. Vissa ger upp planerna för tidigt; man förlikar sig vid tanken på att man aldrig kommer att köra bil på egen hand i takt med att åren passerar. Det ska man inte göra. Även om du är mellan 20-50 år så finns det all anledning att återuppta planerna (de flesta har nämligen försökt och misslyckats) på att klara teorin, halkbana och uppkörning.

Och: det kan så fort som på fem dagar. Anmäler du dig till en intensivkurs på en trafikskola i Stockholm så kan denna skräddarsy ett paket som gör att du kan klara alla moment som krävs. En intensivkurs utgår från dina egna kunskaper och tiden anpassas efter din förmåga att köra bil. Säg att du aldrig någonsin har kört bil. Vid ett sådant läge så kan en intensivkurs ta runt två veckor. Mer tid än så behöver de flesta faktiskt inte för att slutligen ta den efterlängtade rosa lappen.

Vi ska naturligtvis heller inte missa att poängtera det uppenbara: Att köra bil är väldigt roligt och det ger en enorm frihetskänsla. Du kanske inte har ett dagligt behov av körkort i Stockholm, men det finns alltid lägen då ett sådant kan vara nödvändigt: en bilsemester i Sverige, vid en flytt eller kanske utomlands om du vill hyra bil och se landet i fråga lite mer ingående.

Läs mer på http://globenstrafikskola.se.

Förhindra olyckor hemma hos äldre?

21 sep 2018

Hemtjänst innebär att man som äldre får hjälp i det egna hemmet. Någon/några gånger varje dag så kommer personalen hem och bistår med det man behöver hjälp med. Det kan handla om påklädning, om hjälp med att duscha, om att laga mat, om att diska och städa eller om att man ska komma ihåg att ta sin medicin. Likväl kan det handla om att man får hjälp med att besöka posten, banken, affären eller för att bara komma ut i den friska luften. Fördelen med hemtjänst är att man slipper lämna det egna hemmet och att man som äldre därmed slipper obehaget i att ryckas upp från en trygg miljö.

Nackdelen? Hemtjänsten är inte där hela tiden. Tyvärr så kan det innebära att olyckor sker. Att en äldre ramlar och gör sig illa kan hända - men frågan är hur man då löser den situationen: måste man ligga till dess att nästa skift kommer eller finns det andra lösningar? Det finns det naturligtvis och detta i form av larm som alltid ska bäras runt handleden. I händelse av en olycka så kan man snabbt larma och få direktkontakt med personalen.

De olyckor som inträffar och som man läser om - en äldre låg i flera timmar utan hjälp, exempelvis - beror ofta på att man brustit i larmfrågan; den äldre personen har tagit av klockan och personalen har inte uppmärksammat detta. Fel som beror på den mänskliga faktorn och som inte kan förhindras.

Larm kan ge snabb kontakt med en rörmokare

Andra olyckor då? Vad händer om en äldre ligger och sover och där ett rör springer läck i köket - hur ska man kunna förhindra en vattenskada om man A) inte märker den och B) kanske saknar de muskler som krävs för att kunna ingripa och stoppa vattenskadan i sin linda genom att slå av vattnet? Det finns numera en lösning som innebär att man snabbt kan upptäcka en begynnande vattenskada och dels också kunna kontakta en rörmokare på ett tidigt stadie.

En fukt/vattendetektor är en bra lösning. Kopplar man en sådan mot exempelvis personalens mobiltelefon så varnar ett alarm om fukthalten plötsligt skulle höjas. Man brukar sätta sådana under exempelvis diskbänken eller vid blandaren på toaletten; två tydliga riskområden. På samma sätt som en brandvarnare kan förhindra eldsvådor genom att snappa upp rök så kan också en fuktvarnare förhindra vattenskador. Det är något som passar alla och inte enbart äldre.

Att få ett larm och därigenom snabbt kunna kontakta en rörmokare i Stockholm - eller var man nu än må bo - kan vara skillnaden mellan en mindre fuktskada och en plågsam, och dyr, vattenskada. En billig försäkring, helt enkelt. I och med att en rörmokare har jour så kan man också ringa vilken tid som helst på dygnet.

Här finns en sådan: http://www.stockholmsrörmokare.se.

Hemstjänstpersonal behöver mer friskvård

10 sep 2018

Har du någon gång arbetat inom hemtjänsten? Du kanske har någon bekant som arbetar inom hemtjänsten? I vilket fall, önskar man ofta att de alla fick medalj, helst varje dag, med tanke på deras viktiga arbete. Hur skulle våra sjuka och äldre klara sig om de inte fick hemtjänsten som kom hem till dem och hjälpte dem med allt som de bheöver hjälp med. Sjukvården går ju på knäna och de äldre har inte plats på sjukhemmen, ellelr äldreboenden. De måste ju stanna hemma på grund av för få platser. Och ska de stanna hemma och är sjuka och gamla måste de få hjälpen där hemma.

Hemtjänstpersonalen behöver själva stark fysik

De som arbetar med den viktiga hjälpen som de gamla behöver där hemma behöver själva ha en atark fysik med tanke på att de hjälper de gamla komma upp ur sina sängar, gå på toaletten och klä på sig. Hemtjänstpersonalen använder ju sina egna kroppar för att hjälpa till varje dag. De får lyfta, stötta och lägga patienterna. Ofta finns det heller inte de redskap som de egentligen behöver fr sitt arbete; som en lift eller något annat, som de egentligen behöver. Då anvädner de ju sina egna kroppar för att komma till rätta med patienternas förflyttningar. MÅnga är de äldre som är riktigt sjuka och ändå bor kvar i sina hem.

Skador som hemtjänstpersonalen kan drabbas av

Hemtjänstpersonalen kan ju udrabbas av ryggradsproblem. Då behöver de träna upp ryggmusklerna så att de kan behåla sin rörelighet. Just ryggarna får ofta ta stryk när man ska lyfta, stötta och flytta patienter. Det är lätt hänt att man tar i för mycket när man ska hjälpa någon att förflytta sig. Då är just träning som är inriktad på ryggen en viktig förebyggande träning som hemtjänstpersonalen skulle behöva.

En annan sak som de kan drabbas av är fotproblem, såsom till exempel hälsporre. En hälsporre är ingen sporre, men skadan ser ut som en hälsporre om man röntgar en fot som har drabbats av hälsporre. Då är et inte bara att sjukskriva sig, man kan behöva ändra sina skor och hur man gör för att ta hand om sina fötter för att inte drabbas av fler skador på fötterna.

En tredje sak som hemtjänstpersonalen kan drabbas av är skador på knäna. Det är även här, liksom med ryggproblem att man kan använder din kropp på fel sätt när man ska hjälpa patienter komma upp ur sängarna, elelr lägga ner patienterna. Då kan man vrida benen på fel sätt och få problem med knäna.

Därför borde hemtjänstepersonalen frå friskvård och träning så att de kan förebygga muskler och kroppen för att hålla ett helt arbetsliv. Läs mer här om vad man kan göra om man har råkat ut för en hälsporre.

Fillers för äldre - varför inte!

7 sep 2018

Att åldras innebär att kroppen inte längre klarar av det som den än gång var kapabel till att göra. Det innebär även att man förändrar sitt eget utseende och det kan för många vara det hårdaste slaget. Att man kanske inte orkar lika mycket går att acceptera, men att man inte känner igen den som tittar på en i spegeln är mer svårsmält.

Det är också därför som man ser att många äldre deppar ihop och, så att säga, ger upp; man slutar att bry sig om hur man ser ut och man kan som en följd av detta också isolera sig och förlora sitt sociala liv som en följd av detta. Ett socialt liv som blir extremt viktigt då man blir äldre.

Det vi ska tala om här är olika metoder som kan hjälpa en äldre människa att känna sig yngre. I synnerhet så ska vi fokusera på en behandling inom skönhetsindustrin som har väldigt många fördelar: Fillers.

Fillers är inte bara för unga tjejer

Fillers har kommit under senare år och det är en behandling som är extremt populär bland yngre tjejer. Grundprincipen är att man besöker en klinik och injicerar en vätska som innehåller ett ämne - hyaluronsyra - som i sin tur ger ökad volym. Inte sällan så sker injektionen i läpparna och du har säkerligen sett hur unga tjejer idag har betydligt fylligare läppar än vanligt - något som kommer av fillers. Hyaluronsyra är ett ämne (egentligen faktiskt en sockermolekyl - syra är ett missvisande ord) som är vattenupptagande och det är något som skyndar på läkeprocessen vid vanliga skador och operationer.

Vid fillers så gör denna egenskap att fukten i exempelvis läpparna bevaras och det leder till längre och mer hållbara resultat. Ett injektion med fillers i läpparna håller i mellan 6-12 månader. Därefter kan man fylla på med nytt.

Fillers slätar ut huden och tar bort rynkor

Vad ska min gamla mamma med putande läppar till? Det kanske hon inte har något behov av; men läpparna är inte den enda kroppsdel där en injektion med fillers är möjlig att göra och just volymen är heller inte den enda positiva egenskapen och användningsområdet.

Besöker du en klinik i Stockholm med din gamla mor i syfte att injicera fillers så är det mest troligt att injektionen sätts i pannan. Varför? Jo, för att fillers gör att huden blir slät och att rynkorna försvinner. Även vid denna typ av behandling så får man en hållbar effekt. Vi ska dock tillägga att åldern kan inverka på hur länge huden behåller din släthet. Ålder, hudtyp, ämnesomsättning och livsstil tas alltid i beaktning och påverkar hur pass lång tid effekten av fillers sitter i. För en äldre person så blir effekten ofta mer kortvarig än för en ung tjej; men man kan ändå räkna med flertalet månader.

Det bästa av allt? Behandlingen är att anse som riskfri - även för en äldre person. Det handlar om en spruta och man får sällan värre komplikationer än att det injicerade området blir svullet och lite ömt någon dag efteråt. Den värken kan kureras med exempelvis alvedon eller ipren. Värre än då är det inte.

Ytterligare fakta och info: https://www.fillersstockholm.se.

← Äldre inlägg