Blogg

RSS

Företagshälsovård Stockholm - en sund arbetsmiljö

16 Jan 2023

Hur ser det egentligen ut på er arbetsplats i Stockholm? Idag ser man att våra arbeten kommit att förändras - och med detta också vår egen hälsa. Där vi förr ofta fick en naturlig rörelse på våra jobb så är vi idag betydligt mer stillasittande. Vilket gör att all typ av motion och rörelse måste adderas under andra timmar på dygnet. Dessutom så äter vi sämre och stressar mer än tidigare.

Frågan om hur det ser ut på er arbetsplats är således synnerligen relevant och det finns all anledning att gräva lite djupare för att hitta svaret.

Genom att anlita ett företag inom företagshälsovård i Stockholm kan du som arbetsgivare få svar på hur dina anställda mår - både fysiskt och mentalt - och dessa svar kan du sedan använda i syfte att skapa förändringar till det bättre. Många som valt företagshälsovård i Stockholm har kommit till helt nya insikter, skapat förändringar och därigenom också skapat sundare rutiner som lett till en sund och frisk arbetsmiljö.

Det finns all anledning att boka in en partner inom företagshälsovård i Stockholm - både för företagets- och dina anställdas skull. För, till syvende och sist så handlar det om just den senare. Din personal är din viktigaste tillgång och deras hälsa och välmående kommer i allra högsta grad att spegla produktionen och resultatet.

Företagshälsovård är en investering

Tänker man på exempelvis kostnaderna för en sjukskrivning och ställer dessa mot den ringa kostnad som företagshälsovård innebär så ser man direkt att det handlar om en rejäl investering. Vid en undersökning så tas dels en massa prover. Blodtryck, puls, blodvärden och man screenar även för exempelvis risker för diabetes och andra sjukdomar.

Nästa steg handlar om samtal. Hur mycket rör man på sig? Dricker man för mycket alkohol? Vilka matvanor har man? Hur upplever man stressnivån på arbetet? Svaren på dessa frågor kan ge dig värdefulla verktyg att arbeta med.

Hur kan jag skapa en mindre stressig arbetsmiljö? Kan jag bidra till mer rörelse på jobbet - mer friskvårdspeng, fler aktiviteter och olika utmaningar? Det handlar emellertid inte om att du får reda på hur specifika personer mår. Det handlar om anonymitet och just det är viktigt. De anställda ska känna sig trygga och själva kunna påbörja en resa mot en bättre hälsa - med din hjälp och din stöttning.

Tandimplantat i Göteborg för ett vackert leende

1 Nov 2022

Med tandimplantat i Göteborg kan skadade och saknade tänder bytas ut och återställas. Tandimplantaten fungerar som vanliga tänder och kan hålla hela livet.

Leendet är bland det starkaste intrycket i en människans ansikte. Att inte vara nöjd med sina tänder kan därmed kännas hämmande för många. Har man skadade tänder eller rent av har tänder som saknas finns det hjälp att få. Högkvalitativa tandimplantat i Göteborg kan återigen ge ett vackert leende och boosta ett lågt självförtroende.

Tandimplantat fungerar precis som vanliga tänder och skruvas fast i käkbenet med titanskruvar. Till skillnad från proteser har tandimplantat inga lösa delar och behöver inte justeras. Vid god skötsel av implantaten kan de hålla livet ut, precis som vanliga tänder.

Tandimplantat är mödan värt

Att ersätta trasiga eller obefintliga tänder med tandimplantat förbättrar såväl käkens funktion som utseende. Vad som hindrar många att sätta in tandimplantat är rädslan för smärta eller rentav tandläkarskräck. Att vara rädd för att gå till tandläkaren är vanligare än man tror, men därmed har tandläkare stor kunskap just om hur man tar hand om skrämda patienter. Vid insättning av tandimplantat får man först genomgå en konsultation, något som för många känns mer betryggande.

Att sätta in tandimplantat kan kännas obehagligt, men både bedövning såväl som andra lugnande medel kan användas vid insättning. I slutändan har man fått ett nytt leende som håller livet ut och då brukar det alltid kännas värt besväret. Och kom i håg, ett leende smittar av sig!

Boka ditt besök hos en tandläkare i Solna

21 Oct 2022

Har du ännu ett år glömt att boka ett besök hos tandläkaren? Då är det på tiden att ringa en tandläkare i Solna nu på en gång för en kontroll av tänderna.

Är du en av de som väntar alldeles för länge med ditt tandläkarbesök? Istället för att sköta det en gång per år, så kan det gå flera år emellan och först när man verkligen måste besöker man dem. En del gör det på grund av pengar, men många gör även det på grund av rädsla.

Många lider av tandläkarskräck, man känner sig utsatt där i tandläkarstolen. Borrar som skakar om hela huvudet och helt enkelt en väldigt obehaglig känsla. Just på grund av dessa anledningarna så är det viktigare att sköta sina tandläkarbesök. Då kan man slippa att göra stora och dyra ingrepp.

En modern tandläkare i Solna

De flesta tandläkarkliniker som man besöker idag är moderna och fräscha. Redan från att man kommer in i väntrummet hos sin tandläkare i Solna är det fräscht och fint. Där kan man i lugn och ro slå sig ned tills tandläkaren kommer och kallar in en. Kanske läsa en trevlig tidning eller bok.

I tandläkarrummet är det rent och fint. Utrustningen är ren och den är modern. Givetvis är tandläkarna och tandsköterskorna väldigt trevliga. De tar allting lugnt och sansat i din egen takt. Har du någon rädsla, då pratar du med dem om det. Tandläkarna har stor kunskap om tandläkarskräck och kommer ta hand om dig efter det.

HLR-utbildning i Stockholm är livsviktigt

27 May 2022

Med en HLR-utbildning i Stockholm kan du bokstavligen talat rädda liv. Du är alltid beredd om det skulle hända något och kan hjälpa drabbade medmänniskor.

Tänk dig att du är på fotbollsträningen eller i mataffären. Plötsligt segnar en person ned. Det är tydligt att det handlar om ett akut sjukdomsfall. Människor runt omkring dig står som förlamade och ingen verkar veta vad som borde göras. “Är det någon som kan första hjälpen?” Ingen vågar ta ett steg fram och börja agera.

Det är en fruktansvärd känsla att befinna sig i en sådan situation. Man vill verkligen hjälpa till men vet inte hur. Det kan vara någon du känner eller till och med älskar som är den drabbade. Eller också är det en okänd person. Oavsett vilket hade du verkligen velat kunna göra något.

Alla borde gå en HLR-utbildning i Stockholm

Det borde vara både en rättighet och en skyldighet för alla människor i vårt samhälle att genomgå en utbildning i första hjälpen. Det är heller inte svårt att göra det. Du kan boka in dig på en utbildning i Stockholm som privatperson. Eller också är ni en lite större grupp inom ditt jobb eller din idrottsförening som får gå utbildningen tillsammans.

Du får lära dig att kontrollera den drabbades medvetandegrad och andning, att larma 112 och påbörja hjärt-lungräddning. Även om det skulle finnas andra personer i närheten som också kan HLR så är det bra om ni kan vara flera som hjälps åt. Det kan ju också finnas flera skadade på en olycksplats.

Att vårda äldre människor

15 May 2020

Att få bra omsorg och hjälp i sitt eget hem när man blivit äldre är guld värt. En sådan tjänst innehåller allt från enklare matlagning och städning till promenadsällskap och påminnelser.

Antalet äldre människor ökar i Sverige. Det är en trend som även gäller för hela Västeuropa. Antalet äldre leder till ett ökat behov på flera olika områden. Ett exempel är att det idag krävs fler arbetare som kan besöka deras hem och hjälpa dem med hushållssysslor som städning, tvättning och ibland även matlagning. Men det kan även finnas ett behov av trevliga saker som promenader och samtal. Hemtjänsten är en viktig del av den svenska äldreomsorgen. Tjänsten är välkänd för alla och de flesta vet vad arbetet innebär. För att hitta en hemtjänst som kan hjälpa er familj är det lättast att gå via kommunen. Att arbeta inom hemtjänst kräver egenskaper som omtanke, medmänsklighet och tålamod. Vi rekommenderar att arbeta på hemtjänst i Enskede. I många fall finns det även behov av hemsjukvård där det oftast arbetar sjuksköterskor och vårdbiträden med den rätta kompetensen inom området.

Äldre kvinna får hjälp med att ställa sig upp

Kostnaden för hemtjänsten varierar

Prissättningen av hemtjänsterna bestäms individuellt i varje enskild kommun i Sverige. Detta betyder givetvis att kostnaden kan variera från en kommun till en annan. Något som är gemensamt för alla är att avgifterna måste enligt svensk lag bestämmas efter inkomsterna. Tjänsten kan därmed kallas för en inkomstprövad sådan. Sedan finns det även en beräknad maximal taxering, med andra ord den högsta summan du får betala per månad oavsett vilka insatser du nyttjar. Avgiften gäller oavsett bostadsort i Sverige och är oberoende av inkomsten. Från och med den 1 juli 2016 är maxtaxan ställd till 1 990 kr men kan ändras från ett år till ett annat. Det finns direkt anställda på kommunen som arbetar med hemtjänst samtidigt som det även finns separata företag som erbjuder liknande tjänster.

RUT – avdrag gäller hemtjänst

RUT – avdraget gäller alla hushållsnära tjänster. Detta inkluderar reparationer men även hemtjänster. Väljer du att använda dig av ett utomstående hemtjänstföretag kommer skattereduktionen att dras av direkt på varje erhållen faktura. Både kommunanställda hemtjänsten och övriga företag sköter kontakten med Skatteverket vilket underlättar för de äldre och deras familjer en hel del. Innan val av hemtjänst bör de anhöriga eller den äldre själv titta på de olika priserna som är aktuella på marknaden. Även om det finns en fastställd maxtaxa så kan som sagt de månatliga avgifterna variera kommuner och företag emellan. Kontrollera därför kostnaderna efter RUT-avdrag och välj ett alternativ som passar både plånbok och behov.

Ta hand om din personal

17 Mar 2020

Behöver ni öka på den nuvarande personalstyrkan på jobbet? Har ni för dåligt om folk för att täcka upp alla behov? Se till att ta hjälp och försök att hitta den perfekta sköterskan för er.

För att se över vad som behövs i en verksamhet, vilken typ av verksamhet det än må vara, så bör man först börja med att kolla över personalstyrkan. Personalen är de som får företaget eller verksamheten att gå runt, att överleva. Utan dessa så skulle det inte vara så mycket som fungerade. Utan personalen så skulle det inte längre finnas något företag eller någon verksamhet och med den vetskapen i bakhuvudet så vill man nog gärna värna om den personal man har, eller hur? Se till att alla vet om att de är värdefulla och betyder något, och ta inte din personal för given.

Vårdyrket

Inom just vården och det yrkets alla olika förgreningar, behövs det ständigt och jämt personal. Det körs slut på den nuvarande så att det hela tiden tas in ny. Trycket blir större och patienterna blir fler och fler, så behovet av nya sjuksköterskor är stort. Många vårdgivare väljer idag att låta vidareutbilda sina undersköterskor till sjuksköterskor under den betalda arbetstiden, förutsatt att de själva vill, så klart. Så stort är behovet av sjuksköterskor idag. Det kan ibland vara svårt att få tag i bra och kunnig vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor. Om man har svårt att hitta sjuksköterskor till sin vårdavdelning så kan man söka efter sådana genom bemanningsföretag. Dessa bemanningsföretag tillhandahåller dels sjuksköterskor till uthyrning, men även en massa fler andra olika yrkeskategorier.

Rätt person på rätt plats

Det krävs en person av det rätta virket för att jobba inom sjukvården. Särskilt om man har tänkt sig att börja arbeta som sjuksköterska. Det är ett tufft och slitigt arbete men ack så givande och intressant. Man får en varierande arbetsdag, ingen dag är den andra lik och man får möjligheten att lära sig nya saker och utöva sina kunskaper på nya sätt varje dag. Man bör vara social eller i alla fall besitta en rejäl dos av social kompetent om man arbetar som sjuksköterska. Man bör ha lätt för att ta olika typer av människor och klara ut de allra flesta olika situationer som kan uppstå om dagarna. De sjuksköterskor som man ser ute på de olika vårdcentralerna och sjukhusen i landet kan vara sådana som är uthyrda av bemanningsföretag.

Hur blir man ögonläkare?

21 Feb 2020

Hur blir man ögonläkare? Att utbilda sig till specialistläkare tar lång tid och höga krav ställs på de sökande, men framtidsutsikterna för läkare anses fortsatt goda. Men hur ska man gå tillväga för att bli specialist?

Vad gör en ögonläkare?

Ögonläkare går också under benämningen oftalmolog och innebär att man har specialistkompetens i ögonsjukdomar, skador på ögat och ett antal andra åkommor som t.ex. strabism (skelning). En oftalmolog är alltså en specialistläkare vars yrkesinriktning är medicinsk och/eller kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet hos människor.  En oftalmolog ställer diagnos och behandlar ögonsjukdomar och vissa skador på ögat och ögonlocket. Idag utförs synundersökningar för glasutprovning vid brytningsfel och nedsatt syn oftast av optiker, men även dessa kan utföras av en oftalmolog.

Många ögonläkare utför också operationer som laserbehandling och kirurgiska ingrepp vid ögonskador. Tekniken är mycket avancerad, så alla oftalmologer behärskar inte alla typer av operationer. Det innebär att vissa ögonläkare är specialiserade på ett visst område av ögat, men alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Sovande man över böcker

Naturvetenskapsprogrammet är den rakaste vägen till läkarprogrammet

För att bli ögonläkare krävs en läkarutbildning som omfattar minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. På läkarprogrammet delas utbildningen som är på 5,5 år upp i elva terminer som motsvarar 30 poäng vardera. För att bli antagen till läkarprogrammet på ett svenskt universitet behöver man grundläggande behörighet samt Biologi B/2, Fysik B/2, Kemi B/2 och Matematik D/4.

Det mest direkta sättet att få den behörighet som krävs är att redan på gymnasiet välja naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap där alla dessa kurser redan ingår. Efter läkarexamen följer ett och ett halvt till två års allmäntjänstgöring, eller AT-tjänst, vid ett sjukhus. Efter AT-tjänsten som ska leda till godkänd legitimering som läkare krävs vidare specialistutbildning som innebär fem års handledd tjänstgöring på en ögonklinik. Godkänd legitimation innebär bland annat fri förskrivningsrätt på läkemedel, även utom tjänsten. Studerar du vid ett svenskt universitet och har fullgjort nio terminer kan du få ett särskilt förordnande att arbeta som vikarierande underläkare. Detta sker genom Socialstyrelsen, och kan även gälla läkarstudenter inom andra EU-länder efter särskild prövning av Socialstyrelsen.

Söktrycket är högt

Läkarprogrammet finns vid sju universitet i Sverige: Stockholm (Karolinska institutet), Örebro, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå.

Söktrycket till läkarprogrammet har länge varit mycket högt, därför är kraven på gymnasiebetyg och/eller högskolepoäng höga. Meritkraven är ofta något lägre för sökande till vårterminen, det gäller många utbildningar men alltså även läkarprogrammet.

Optiker eller optometrist som alternativ

För den som är intresserad av att specialisera sig på ögon men av en eller annan anledning inte vill eller kan söka till läkarprogrammet finns yrkena optiker och optometrist. En optiker är i Sverige sedan hösten 1994 en högskoleutbildad person med legitimation från Socialstyrelsen. Optikern undersöker ögon- och synfunktion, och ordinerar synhjälpmedel som t.ex. glasögon och kontaktlinser som ska kompensera för synfel. En optiker kan vid behov remittera vidare till läkare. En optometrist är i korthet en vidareutbildad optiker som har behörighet från Socialstyrelsen att rekvirera och hantera vissa läkemedel som används i samband med synundersökningar.

 

Jobba inom hemtjänst i Upplands Väsby

9 Jan 2020

Gillar du att arbeta med människor? Vill du känna att ditt arbete uppskattas? Då är ett arbete inom till exempel en hemtjänst i Upplands Väsby ett alternativ. Tycker man att det är meningsfullt att hjälpa andra, och gillar arbete i ett hem, så är det arbetet perfekt. Som hemtjänstarbetare så får man vara med om att hjälpa äldre personer att komma till läkare, vårdcentral, sjukhus, eller bara att handla åt en sådan person. Man lagar mat, stoppar om dem, besöker dem när de är sjuka och ser till så att de har det bra i sina hem.

Det sägs alltmer att de som arbetar inom hemtjänsten, får det så stressigt. Men liksom i andra sammanhang, så vill man göra arbetet mer effektivt. Det går inte att ta det långsamt om man jobbar på posten, i affären, på kontoret eller var som helst. Alla vill att deras personal ska vara effektiva. Alla yrken och arbeten har en stress som inte fanns förut.

Viktigt ge tid till de äldre

Det är upp till den som erbjuder hemtjänster, att prioritera. Här är tiden för den som är äldre, dålig eller sjuk, som är det viktiga. Att prata med dem är viktigt, inte bara hasta vidare och städa, tvätta och handla mat. Då får man någon gång i månaden se till att enbart städa, tvätta och handla mat till den som behöver det. I övrigt är bemötandet av den som är ensam hemma, som är det viktiga. Att den som är ensam hemma får en person att träffa, prata med och få umgås med är viktigt för välbefinnandet. Det sägs att ensamheten i Sverige är den värsta folksjukdomen. En som arbetar inom hemtjänsten bryter ju den ensammes vardag. Därför är samtalet med den personen lika viktig som andra praktiska göromål.

Så går det till jobba inom hemtjänst

Det bästa som man kan göra om man vill arbeta inom hemtjänsten är att söka upp en aktör inom hemtjänsten i den kommun där man bor. Om man söker upp dem och börjar i liten skala, kanske som vikarie och arbetar bra, så kan man bli erbjuden en heltidstjänst inom hemtjänsten, om föreståndaren ser att du jobbar bra, kommer i tid till arbetet och sköter alla uppgifter på bästa tänkbara sätt. Om du visar att du kan visa de äldre och behövande lite extra uppmärksamhet och omsorg, och är uppmärksam på hur de mår, då passar du jättebra att arbeta inom hemtjänsten.

Alltfler privata hemtjänster

25 Nov 2019

Efter att den blå regeringen, ledd av Fredrik Reinfeldt bestämde sig för att privatisera både skola och omsorg i en rasande takt, har alltfler hemtjänstbolag börjat erbjuda sina tjänster till de äldre i Stockholm. Det må vara osagt, vilket som är bättre. Men faktum är att det har kommit alltfler bolag som erbjuder hemtjänst i Stockholms stad, och förorter och orter kring Stockholm. Det har gjort att fler bolag kan erbjuda hemtjänst till de äldre som bor i Stockholm och därmed kan konkurrera om utbudet.

Att något sker på privat väg innebär att det är ett bolag, som varken är kommunalt eller statligt, som erbjuder hemtjänst till de äldre. Själva tjänsten behöver varken vara bättre eller sämre, än kommunala bolag som också erbjuder hemtjänst till äldre personer i Stockholm. Det som skiljer dem åt, är bolagets struktur och ekonomi.

Privata bolag får en peng för varje äldre person

De kommunala bolagen lever av de skatter som man får in av alla som arbetar i kommunen, medan de privata bolagen ofta kan få sin ekonomi från annat håll. Är det en hemtjänst som är del i en större koncern, kan ekonomin komma från koncernen, precis som i andra bolag som ingår i en stor koncern. Men för varje person som de utför hemtjänster åt inom en kommun, så får de en peng av kommunen. Oftast är det den inkomst som bolaget får in. Medan de kommunala bolagen ska samsas med andra tjänster som en kommuna ska erbjuda sina kommuninvånare, så är de privata bolagen fria från detta. Däremot har ju de privata bolagen oftast ett vinstsyfte och kan pressa tjänster, personal och kvaliteten på detta för att maximera vinsterna. Inget, eller ytterst få bolag har en policy att inte göra vint på verksamheten som de driver.

Kommunen vem som får hemtjänst

Men innan man har kommit så långt att man faktiskt får hemtjänst, så bestämmer kommunen om det ska bli så eller ej. De gör då en behovsprövning, om man som är äldre, behöver en hemtjänst, då detta är en service som kommunen har skydlighet att erbjuda till alla sina äldre personer den slags hjälpen. Det är alltid en kommuns ansvar att hjälpa alla sina kommuninvånare med sådant som de behöver hjälp med. Det ingår i det som det innebär att vara en svensk medborgare och kommuninvånare. Kommunallagen är till just för alla som är äldre och har arbetat och betalat skatt i hela sitt liv, att få den hjälp som de behöver. Här kan man läsa mer om privata hemtjänster på: https://www.adelaomsorg.se.

Arbetar du inom hemtjänsten i Uppsala?

15 Sep 2019

Arbetar du i dagsläget med hemtjänst i Uppsala, eller vill du arbeta med hemtjänst i Uppsala? I vilket fall, kanske du är nyfiken på hur det är att arbeta med hemtjänst i allmänhet. I korta drag innebär ett arbete inom hemtjänsten att man hjälper dem som inte klarar av sitt vardagliga liv i sitt eget hem. Oftast är det äldre personer som på grund av stigande ålder inte klarar av att sköta sig själva eller sitt hem. Men ibland kan det även handla om att en yngre person, som är sjuk och vistas i sitt hem, och inte kommer ut, får hjälp av hemtjänsten. Då kan hemtjänsten hjälpa till så de kommer ut och får shoppa, eller bara sitta utomhus en stud.

Variationsrikt att arbeta inom hemtjänsten

Därför innebär det att när man arbetar med hemtjänst, får man göra ganska varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från att hjälpa någon duscha, äta frukost, ta sina mediciner, göra lunch, hjälpa någon att vila, lägga sig för natten, städa inför julhelg, påsken eller handla mat eller mediciner till dem som inte kommer sig ut ur sin bostad. Är man äldre, eller sjuk, eller både och, ska man få hjälp från sin kommun att kunna leva ett så "normalt" liv som det bara är möjligt. För 30 år sedan, innan den stora privatiseringen kom, var det alltid kommunerna som själva bedrev hemtjänstverksamhet, men idag finns det en hel uppsjö av privata bolga som driver hemtjänst på uppdrag av kommnunerna.

Numera finns hemtjänst på olika språk

Med framväxten av privata hemtjänster, har även olika hemtjänster på olika språk växt fram. I takt med att det har kommit alltfler invandrare med olika språk som sitt modersmål, har också behovet av en hemtjänst som kan tala det egna modersmålet vuxit. Många som blir gamla, kan förlora mer och mer det språk som de har lärt sig i vuxen ålder, och "går tillbaka i barndomen" och minns bara det egna modersmålet när de blir dementa eller gamla. På så sätt har många hemtjänstföretag en viktig uppgift när de bedrivs på finska, jugoslaviska, arabiska eller på något annat språk. Det är också viktigt när det är allt fler äldre som är sjuka och vårdas i sina egna hem, då kan det vara tryggt för dem att det kommer hemtjänstpersonal som kan tala med dem på deras eget språk. Det minskar risken för missförstånd. Och så kan den äldre personen känna sig mer hemma i Sverige. Läs mer på: https://nina.se/hemtjanst-uppsala.

Så bör en bra hemtjänst vara

22 Jul 2019

Hur en hemtjänst bör vara, är ju mycket beroende på vilka de egna behoven är. För det första är det ju inte så att om man har ett behov av omvårdnad hela dygnet runt, som man egentligen är i behov av hemtjänst. Då bör man kanske ligga på ett sjukhem. Men sjukhemsplatserna är få och de flesta sjukhem vill skriva ut patienterna så snart som möjligt. Därför kan det mycket väl hända att många patienter, som egentligen borde ligga på sjukhem, ligger hemma i stället och tas om hand av någon nära anhörig. Då behöver den nära anhöriga en hemtjänst som kommer och underlättar skötseln av hemmet. Den som tar hand om någon som är dålig och sjuk, kan omöjligt ta hand om ett helt hem.

Flesta vill ha hemtjänst som klarar av att:

  • Handla mat och konsumtionsvaror
  • Städar hemmet
  • Tvättar och hjälper till med vikning av tvätt
  • Diskar och lagar mat

Man kan ju undra om det är för mycket begärt att få den allra mest basala hjälp som man kan behöva om man själv eller ens nära anhöriga är sjuk och behöver hjälp med att gå på toaletten, klä sig, dricka och äta. Många anhöriga tar hand om sina sjuka hemma. Det är oftast kvinnor som gör det, men även många män tar ett stort ansvar för sina anhöriga. Hemtjänsten har på så sätt slutat att bara vara hemtjänst, ibland måste hemtjänsten stötta dem som tar hand om sina egna i hemmet då det inte finns plats för dem på något sjukhem. För bara 30, 40 år sedan hade man något som man kallade långvården. Den långvården finns inte längre. Antingen hamnar man på äldreboende, eller sjukhem, eller så stannar man hemma.

Billigare ha de sjuka bo kvar hemma

För landstingen är det billigare att de äldre och sjuka patienterna stannar kvar i sina hem, istället för att hamna på en institution. Det ställer högre krav på hemstänstpersonalen så att den som vårdar den som är sjuk, får den stöttning och hjälp som krävs för att den omvårdnande ska klara av sin omvårdande uppgift. Det är dubbelt detta. Å ena sidan vill den som är gammal, få bo kvar hemma så länge som möjligt. Där finns alla de saker som man alltid har haft och som man gillar. Å andra sidan kan det fattas den personal och hjälpmedel som den som är sjuk kan behöva. Då gäller det att kunna anlita en sjusärdeles bra och kompetent hemtjänst.

Behöver dina patienter åderbråcksbehandling?

19 Jun 2019

Att arbeta inom hemtjänsten har sina många ljusa sidor. För dem som arbetar med de äldre och möter dem, kan man känna att det är ett meningsfullt arbete. Utan hemtjänsten skulle många äldre patienter inte klara av sitt liv, helt enkelt. Att i de fallen se till så att de klarar sig och kan bo kvar hemma är ett mycket viktigt arbete. För de äldre eller sjuka patienterna är man en bro mellan hemmen och omvärlden. Som hemtjänstarbetare bör man se till så att deras behov uppmärksammas och bemöts. En del äldre drabbas av demens eller Alzheimers sjukdomar. Om det händer gäller det att man slår larm så att de får medicinsk vård. På samma sätt är det med andra sjukdomar. Då gäller det som hemtjänstarbetare att tala om för berörda läkare och sjukskötserskor så att de får den vård som de behöver.

När de äldre drabbas av åderbråck

Den som är gammal kan även drabbas av åderbråck. Har man levt hela sitt liv, och kanske har gått eller stått mycket, till exempel som lärare (som står), flygvärdinna, eller frisör, är det lätt att man drabbas av åderbråck. Förut trodde man att det främst var kvinnor som drabbades av åderbråck, men den senaste forskningen visar att det är både män och kvinnor som drabbas. Förut trodde man det berodde på det kvinnliga könshormonet Östrogen som ledde till åderbråckk i benen, men numera vet man att det inte är så. Åderbråck drabbar både män och kvinnor och har ärftliga orsaker till förekomsten av åderbråck. Som i många andra fall, hjälper träning, som gör att blodet pumpar bättre blodet runt i kroppen. Det är även bra att undvika stillasittande så långt det bara går.

Vad bör man göra som hemtjänstarbetare?

Så länge de äldre patienterna inte klagar på smärta vid åderbråcken, är det ganska ofarligt. Det ser ofta värre ut än vad det är. Men om de äldre patienterna klagar över smärta i benen, och om man ser att huden runt åderbråcken är väldigt förändrad och inte ser bra ut bör man alltid rapportera det till läkare och sjukvårdspersonal. Har de bensår tillsammans med smärta, är det akut och patienten bör få behandling så fort som möjligt. Landstingen kan betala för behandlingen, så länge åderbråcksbehandlingen är medicinskt motiverad. Så länge man bara vill bli av med åderbråcken på grund att man tycker det ser fult ut, blir man tvungen att betala den själv. Läs mer här.

Underlätta jobbet med körkort

19 May 2019

Att arbeta inom hemtjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter och på arbete på många olika platser. Det är mycket mänsklig kontakt men det är också en del tid som går åt att ta sig mellan alla vårdtagare. Det underlättar väsentligt med körkort. 

Det rekommenderas att ha ett körkort när man arbetar inom hemtjänsten. Det underlättar det dagliga arbetet och minskar restiden. I glesbygder utan bra kollektivtrafik är det ett krav med körkort.

Hur tar man körkort?

När man ska ta körkort är det antal teoretiska delar man behöver gå igenom innan man får köra upp. Sedan måste man såklart också få godkänt på körkortsteoriprovet. Dels finns det två obligatoriska utbildningar som man måste ta. Dessa två är Riskettan och Risktvåan. 

Riskettan handlar om hur man som förare ska lära sig att hantera och försöka undvika riskbeteenden i trafiken. Det kan vara trötthet och rattfylla. Man får också ta del av och analysera olycksfallsstatistik.

Risktvåan innehåller först en teoretisk del om hypotetiska situationer som kan uppstå i trafiken. Sedan väntar en praktisk del när man får testa kunskapen i praktiken på en halkbana.  

Vad gör man på en halkbana?

Det är mycket svårt att förstå hur en bil reagerar i olika situationer i teorin. Det är helt beroende på väglag, hastighet och teknik hur man klarar av det. På halkbanan, eller som det numera heter Risktvåan, får man lära sig hur man parerar en sladd eller en bromsande bil framför i trafiken. 

Det är ett krav att prova sina kunskaper på en halkbana för att i praktiken prova på hur det känns i olika situationer under ordnade former. För att få känslan hur det känns att tappa kontrollen. Och i vissa väderlekar är det oundvikligt att man tappar kontrollen om man har för hög hastighet. Nästa gång kan det vara i trafik och då gäller det att det sitter i ryggmärgen hur man ska agera.

Man får först en teoretisk kunskap om trafiksäkerhet, olika hastigheter och om körning under speciella förhållanden. Sedan får man prova på just detta i praktiken. 

Teoridel och övningskörning

Teoridelen som man måste klara för att få köra upp är omfattande och det gäller att läsa på ordentligt för att få godkänt. Det finns tester man kan göra på internet för att se hur ett prov kommer att se ut. Man måste också övningsköra mycket för att få erfarenhet av körning i trafik för att klara en uppkörning där man blir bedömd av en behörig uppkörningsman. 

Välj rätt kompressionsstrumpa

22 Apr 2019

Den absolut vanligaste produkten att använda vid åderbråck är en kompressionsstrumpa. Dessa kan även användas som förebyggande åtgärd för att därmed minska eller begränsa uppkomsten. Åderbråck innebär att blodet inte cirkulerar lika effektivt som tidigare och detta främst från benen och upp mot hjärtat. Genom att välja en bra kompressionsstrumpa hjälper kompressionen till med detta. 

Köp kompressionsstrumpa/stödstrumpa med märkning

Läkemedelsverket har vissa krav som måste vara uppfyllda för att en produkt ska få kallas för kompressionsstrumpa. Om produkten har detta namn bör du alltså kunna lita på god effekt. Då några tydliga krav inte ställs på stödstrumpor blir det svårare att veta dess effekt. Är strumpan märkt med Klass 1 samt CE är den godkänd. 

En stödstrumpa kan alltså ge samma resultat men är det åderbråck som ska behandlas bör man vara extra nog att den är godkänd. Detta eftersom kravet exempelvis handlar om att trycket ska avta närmare knät. På detta sätt hjälper strumpan venerna att transportera blodet till hjärtat. 

Att trycket minskar kallas även för att strumpan har ett graderat tryck, något som även kan nämnas på förpackningen. Utöver det fördelas trycket olika på olika delar av benet. Allt för att skapa så bra effekt som möjligt. 

Välj rätt klass

Det finns kompressionsstrumpor med Klass 1 samt Klass 2. Klass 1 är det som vanligtvis säljs och som används vid bland annat svullna ben efter lång flygresa eller just åderbråck. Kompressionsstrumpor i Klass 2 har ett hårdare tryck men detta är så passa hårt att man inte bör använda dem utan att först ha konsulterat en läkare. 

Välj rätt storlek

För att få bäst resultat av en kompressionsstrumpa är det viktigt att man väljer rätt storlek. Ett misstag som en del gör är att man utgår från skostorlek. Men vadernas storlek behöver knappast återspeglas i skostorleken. Det är då betydligt bättre att mäta vaden och ankeln. I det fall strumporna även går upp över låren behöver dessa även mätas. 

Genom att välja rätt strumpa kommer trycket över benet att bli rätt. Med för stor eller för liten kommer trycket inte skapa den effekt som eftersträvas. Det finns även kompressionsstrumpor utan tår. 

Kom ihåg att storlekstabellerna skiljer sig mellan de olika tillverkarna vilket gör att man alltid bör kontrollera detta innan strumporna köps in. 

OBS – Har du problem med åderbråck bör läkare konsulteras gällande bäst åderbråcksbehandling. Kompressionsstrumpor kan vara lindrande och minska symtom men är det större problem kan ytterligare behandling behöva genomföras. 

Kunskap om arvsrätt nyttigt inom hemtjänsten

12 Mar 2019

Du som börjar jobbar inom hemtjänsten får snart lära dig att det gäller att ha många strängar på sin lyra. Att jobba inom hemtjänsten kräver förutom kunskaper inom omsorg och hushållsarbete, en god fysik, empati och tålamod även en ganska bred allmänbildning. Förutom att hjälpa de gamla med de huvudsakliga sysslorna som städning, matlagning och personlig hygien, så blir du som hemtjänstpersonal för många gamla en av de få sociala kontakter de har.

Det goda samtalet behöver inte vara komplicerat

Som personal inom hemtjänsten lär du dig snart att samtala och småsnacka om både det ena och det andra. Mycket handlar det om att lyssna; att få prata av sig och dela med sig av minnen och funderingar kring livet är viktigt när man blir äldre, och kanske är du den enda som har tid att lyssna en stund.

Många som jobbar inom hemtjänsten vittnar om vilka fantastiska historier man kan få lyssna till, samtidigt som det ibland förstås kan upplevas som tjatigt och stressigt emellanåt. Det är inte alltid man har så mycket tid på sig att man hinner sätta sig ner en stund och samtala, men de korta stunder som bjuds ska du ta vara på om du kan. Att ha det sociala samspelet med de äldre gör att arbetet känns mindre tekniskt och för många ökar det faktiskt känslan att man gör någonting nyttigt, som verkligen betyder något för den gamla.

Något av en frågelåda

Men förutom att lyssna får du också vara beredd på att kunna svara på frågor. Naturligtvis är det inte något som ingår i din arbetsbeskrivning som hemtjänstpersonal, men som alla som jobbat inom vård och omsorg vet så kan man inte strikt svära sig fri från allt som inte ingår i arbetsbeskrivningen utan att känna sig som en robot. Om man har svar på de äldres frågor delar man så klart med sig av dem. Det kan gälla hur man kontaktar banken nu när alla kontor är stängda, hur man vet när pensionen kommer, men det kan också vara mer personliga frågor som varför barnen inte hälsar på oftare.

Du bör kunna svara på enkla frågor om arv

En sak som många äldre av naturliga skäl funderar över är arv. Jobbar du inom hemtjänsten får du vara beredd på att svara på många frågor om arvsrätt och om hur man skriver sitt testamente, kort sagt hur allt fungerar när man går bort. Är det mycket komplicerade frågor kan du alltid hjälpa till att förmedla kontakt till en advokat, som kan hälsa på och hjälpa den gamla, men det skadar absolut inte att själv läsa på lite om arvsrätt; hur arvsordningen ser ut, om man kan fördela arvet olika mellan barnen, om man kan testamentera bort allt man äger till andra och så vidare.

Det finns lika många livsöden som det finns gamla människor, och det är tyvärr långt ifrån alla som har lyckliga familjeförhållanden och goda relationer till sina barn. Vissa känner sig svikna och vill inte att barnen ska ärva någonting. Det är naturligtvis en negativ och bitter känsla, men den kan vara förståelig och bör respekteras.

Om den gamla vill inkludera dig i testamentet

Överlag är det väldigt viktigt att inte moralisera och komma med pekpinnar till dem du jobbar med, och det gäller i hög grad också frågor om arv och egendom. Att försöka påverka hur en gammal människa ska organisera sitt arv ska du akta dig noga för, och du ska absolut inte hjälpa den äldre att testamentera pengar till dig själv. I fall där hemtjänstpersonal varit den enda kontakten för en gammal människa är det inte ovanligt att den gamla får för sig att testamentera pengar till sin personal, men där gäller det att du som professionell yrkesperson drar i nödbromsen.

I sådana lägen bör du både underrätta den gamlas familj för transparensens skull, och själv försöka hjälpa den gamla att få perspektiv och fokusera arvet till sin faktiska familj. Om den gamla absolut vill testamentera pengar till dig så måste du kontakta en advokat som kan upprätta ett giltigt testamente och agera vittne. Att själv hjälpa en gammal person att skriva ett testamente där du får ärva pengar kan leda till att kommunen åtalar dig för ocker och grovt tagande av muta, vilket kan sluta med fängelse och höga skadestånd.

Vill du veta mer om den svenska arvsrätten. Då kan vi rekommendera ett besök här.

← Äldre inlägg