Blogg

Sida 2

RSS

Hjälp att få för funktionshindrande och äldre

29 Jan 2019

I Sverige är det kommunerna som organiserar hemtjänsten, som innebär hjälp i hemmet så att vårdtagaren kan fortsätta att bo hemma. De allra flesta tjänsterna bedrivs av kommunen, men antalet privata aktörer ökar kraftigt. Det sker ett nära samarbete med hemsjukvården.

För det mesta har hemtjänstpersonalen egna kläder med vissa aktörer har enhetliga kläder. 

En lag om valfrihetssystem trädde i kraft 2009, vilket gör att äldre kan välja vilka som ska utföra hemtjänsten i vissa kommuner. De flesta som får hjälp i hemmet via hemtjänst är över 65 år. I Sverige har omkring 235 000 personer hemtjänst. 

Grundidén gällande hemtjänstens uppgifter är att den berörda ska få vård och omsorg i hemmet.

Generellt är kvalitén hög och nöjdheten är bra. Det är viktigt att de som får hjälp får ett bra bemötande och möts med respekt, och vara lyhörda för önskemål. 

Ökat kunkurrens - bättre kvalitet

Konkurrensen har ökat i och med valfriheten, framför allt från det ökande antalet privata och kompenta vårdföretagen som specialiserat sig på olika tjänster i hemmet. Detta har gjort att kvalitén ökat markant och utförarna måste utvecklas, utbildas och förbättre sin erbjudna service. Vilket såklart är en stor fördel och trygghet för våra äldre. 

Men oavsett aktör så är kommunen alltid ansvarig för att kummuninnevånarna får det stöd som de behöver. Detta står skrivet i socialtjänstlagen. 

Hur får man hemhjälp?

Rätten till hjälp hemma styrs av olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Man söker hjälpen hos en biståndshandläggare som bestämmer om den sökta hjälpen kan godkännas eller ej. Vård enligt HSL kan även beslutas av sjuksköterska. 

Efter godkännnande arbetar man fram en individuell arbetsplan och bestämmer vilket hjälp som behövs. Läkare bestämmer även om det finns behov av medicinsk hjälp.

Det kan handla om kateterisering, skötsel av katetern, medicinöverlämning och sondmatning.

Övrig hjälp kan vara hjälp med måltider, städning, bäddning, inköp, personlig hygien men även sociala aktiviteter som promenader och ledsagning.

Vad kostar det? 

Både kommunala och privata alternativ kostar lika mycket. Själva priset varierar beroende på kommun och vårdtagarens ekonomi, men aldrig mer än maxtaxan 2 044 kronor (2018) per månad.

Ersättningen till aktörerna är bestämd och alla får samma ersättning som är bestämd av kommunen. Det sker alltså ingen upphandling, vilket troligen skulle ha gjort att aktören med lägsta priset vinnit. Privata aktörer erbjuder ofta ett flertal extratjänster. Det gör att om man till exempel inte fått beviljad städning så går det att köpa till det. 

 

Rätt läge att investera i nyintroducerade vårdbolag

4 Jan 2019

Du som handlar med aktier och fonder på börsen, eller pensionssparar i fonder, har antagligen diversifierat ditt innehav, det vill säga spridit ut värdepapperen på olika branscher och bolag. Det är ett bra sätt att minska kraftig värdeminskning om ett företag eller bransch skulle börja gå dåligt. Om du inte ännu har aktier i den privata vårdbranschen bör du definitivt överväga att teckna i något av de många ny a vårdbolag som just nu håller på att introduceras på börsen. Vårdbranschen är en stabil bransch, det kommer alltid att finnas behov av till exempel hemtjänst och branschen kommer dessutom att fortsätta växa. Till detta kommer att det råder högkonjunktur i Sverige, vilket skapar en bra grogrund för nyetablerade bolag på börsen.

Rekommenderas av Private Banking-mäklare

Talar man med de banker och finansinstitut som erbjuder Private Banking, det vill säga att å sina kunders räkning placera pengar dynamiskt där de gör mest nytta för stunden, menar att att vårdbranschen är het just nu och att en investering nästan är garanterad att löna sig, även på kort sikt. Att tillfälliga skandaler inte rubbar de stora jättarna verkar också tydligt, med tanke på att det skandalomsusade vårdbolaget Carema återkommit som Vardaga och Nytida under det nyetablerade vårdbolaget Ambeas vingar och nu gör succé på börsen.

Den privata vårdbranschen kommer att finnas kvar

Den privata välfärden är ständigt föremål för het debatt, där motståndare menar att det är fel att sko sig på andras utsatthet och att berika sig med skattemedel som hävstång. Politiskt finns dock i praktiken ingen vilja från något av blocken att ändra på sakerna nuvarande tillstånd, vilket gör att en investering i vårdbranschen kan ses som en säker investering. Till exempel var Ambea nyligen i topp bland Nordnets Private Banking-kunder när det gällde flest nettosålda aktier, ett tydligt tecken på den starka uppåt-trend som råder bland nyetablerade företag i allmänhet och privata vårdbolag i synnerhet.

Läge att slå till

Vill du utöka din portfölj med ett privat företag så är det rätt tid för det nu. Du kan välja mellan att satsa på redan konstaterade succéer som Ambea, som fortfarande har chans att växa, eller att välja något större och stabilare som Attendo, eller kanske någon pigg uppstickare som har potentialen att bli en börsraket. Här kan du ha god hjälp av att vända dig till en bank som erbjuder diskretionär förvaltning och private banking, om inte annat för att få lite tips och råd om branschen.

Att utöka portföljen med vårdaktier är ett både en stabil investering och en chans att även på kort sikt kunna öka sitt kapital. Det är en bransch med stor tillväxtpotential som kommer att fortsätta finnas kvar oavsett hur framtiden ser ut, vilket gör att den skiljer sig från många andra nyetablerade bolag på branschen, som ofta verkar inom industri eller så kallade framtidsbranscher.

Mer information om private banking: https://www.privatebankings.se.

Är narkotikabrott bland äldre vanligt?

8 Nov 2018

Att arbeta inom hemtjänsten innebär att man hela tiden exponeras för nya hem, miljöer och personer. Ett besök kan ge en berättelse om ett helt liv; bara genom att lyssna, titta på bilderna i bokhyllan och kanske ta en titt i ett prisskåp så kan man se vilken människa som man besöker.

Det är spännande och därför är också yrket något som kan länka samman en yngre och en äldre generation och som verkligen kan visa att det kanske inte var så annorlunda förr. Många yngre verkar tro det; man tar för givet att exempelvis fester, alkohol och droger är en relativt ny företeelse. Man glömmer då att många äldre var unga vid exempelvis perioden för flowerpower och därmed också har exponerats för sin beskärda del av droger.

Något som kan ha satt sina spår. Alla hembesök är inte trevliga. Alla berättelser som finns i ett hem är inte inlindade i guldkant och sockervadd. I vissa fall kan man besöka personer som har en uppenbar psykisk störning och i vissa fall så kan det handla om äldre människor som har/har haft en tydlig missbruksproblematik.

Missbruksproblem har inget datum och sådant försvinner inte bara för att man blir äldre. Många äldre människor har fortfarande kvar suget efter droger, alkohol eller - ännu vanligare - mediciner av olika slag. Det måste man vara medveten om som personal.

Att hålla koll behöver inte innebära att man är misstänksam till överdrift. Men, man ska vara noggrann med vilka mediciner som en äldre behöver - och med att ge en exakt dosering. Försvinner det mediciner så bör man vara extra vaksam och hela tiden skriva ned detta; genom att göra så kan man också enklare leda i bevis att någon tagit medicinen i fråga - och därmed ge hjälp i form av avvänjning och rehabilitering.

Misstanke om narkotikabrott?

Om du skulle se att en av kunderna inom hemtjänst exempelvis har narkotika hemma - hasch, marijuana och/eller amfetamin då - hur ska du agera? Här är det faktiskt så att ett brott är begånget och även om det handlar om ett ringa narkotikabrott så bör du agera. Kontakta först och främst din chef för vidare utredningar och instruktioner. Skulle ingen bättring ske här så bör du kontakta polisen.

Bara för att man är gammal så står man inte över lagen. Visst kan det kännas småaktigt att anmäla en gammal människa för ett narkotikabrott - men vilket är egentligen alternativet? Den äldre behöver hjälp och kommer att få detta både rent juridiskt och i form av vård. Vem vet, kanske är det din anmälan som kommer att köpa personen i fråga ytterligare några år?

Läs merhttps://www.narkotikabrott.nu.

Massage borde ingå för alla som arbetar i hemtjänsten

31 Oct 2018

Alla som arbetar med omvårdande arbeten, som att ta hand om barn, äldre och sjuka patienter borde få företagsmassage på jobbet. Det är mycket krävande att ta hand om alla som är sjuka. Som vårdpersonal ska man stötta de sjuka, de kanske behöver lyftas till och från sjuksängen. De klanske ska stöttas till och från toaletten. Som barnskötare lyfter man ofta barn, eller bär på dem. Även som barnskötare stöttar man dem och hjälper dem rent fysiskt i sitt arbete. Även de som arbetar till exempel på byggarbetsplatser lyfter och bär på tunga saker i sitt arbete. De som springer med post, eller arbetar på lager och lyfter och bär på tunga lådor och varor behöver få massage på jobbet.

Det är företagsmassage

Det finns företag med massörer som kan komma till arbetsplatsen och ge massage. Det är en stor fördel för de anställda som inte behöver ta sig någonstans efter eller under arbetstid och får då massagen bokstavligt talat på jobbet. Att få massage gör att de kan arbeta under längre tid i sitt liv. Muskler som de dagligdags arbetar med, håller längre. Man bär ofta på felaktigt vis och belastar kroppen fel. Då är det mycket viktigt att man lär sig hur man ska göra för att göra rätt.

En massör känner vad i kroppen som är fel

En massör är nästan lite grann som en terapeut. Hon eller han känner på kroppen och kroppens alla muskler vad som händer i ens liv. Hon eller han kan tala om ifall man belastar den på rätt eller felaktigt sätt. En massör löser upp de eventuella knutar som är fel i ens kropp. Eftersom en massör känner det, blir det ofta intressanta och för klientens del, bra samtal mellan en massör och hennes eller hans kunder. Lite som samtalet med en bartender, men utan alkoholens inverkan. Det är lätt att lätta sitt hjärta till någon som ger av sin odelade uppmärksamhet under tiden som man får massagen.

Med företagshälsobidrag får personalen bättre hälsa

Alla företagare får dra av på skatten när de ger bidrag till personalen att gå på friskvård. Att få en företagsmassage är ett annat sätt att se till att personalen håller sig frisk. Särskilt om man har ensidiga belastningar är det viktigt att komma till rätta med det. Ensidiga belastningar kan ge allvarlig skador i det långa loppet som kan bli så pass allvarliga att den personen inte kan fortsätta arbeta på grund av belastningsskador. Då är det bättre att motverka allt sådant. Läs mer hur man kan få företagsmassage: http://www.företagsmassagestockholm.com.

Ny telefonväxel ger större säkerhet

12 Oct 2018

Att arbeta inom hemtjänsten innebär ofta att man ska kunna trolla med knäna. Det innebär rent konkret att man har en begränsad tid på sig hos varje kund och att man inom loppet av en given tid ska hinna med allting som ska skötas. Det kan handla om att hjälpa till med påklädning, med dusch, med medicinering, städning och matlagning; likväl som det kan handla om ärenden där kunden ska till Posten eller till sin bank.

Som alla förstår så är man väldigt beroende av dagsform - både sin egen och hos den äldre man vistas hos. På denna stress så ska man även hinna med att vara social och trevlig - givetvis! - och man ska kunna vara beredd på att det kan komma att hända olyckor som kräver snabba åtgärder och snabba beslut.

Beslut som kan komma att kräva hjälp och detta leder oss till behovet av att kunna kommunicera med sina kollegor och snabbt kunna få hjälp om sådan fordras. Dagens moderna telefonväxlar ger den möjligheten. Genom att man som företag verksamma inom hemtjänst - och även övrig, liknande vård - tar steget och investerar i en mobil växel så skulle man kunna effektivisera hela sin verksamhet, nå större lönsamhet och samtidigt skapa bättre arbetsförutsättningar för sina anställda.

Snabbare arbetsgång och färre risker

En mobil växel ger nämligen en möjlighet att snabbt kunna koppla samtal till varandra, att kunna använda sina egna mobiler - utan extra kostnader, allt som krävs är ett wi-fi - och där man även kan genomföra gruppsamtal och således också ventilera vad man behöver assistans med.

Om en anställd befinner sig hos en kund och får ett samtal från en kollega som snabbt behöver hjälp så kan man koppla samtalet till en tredje kollega som kanske befinner sig i den absoluta närheten. Genom detta så kan också personalen bli mer frigående och - framförallt - också mer tillgängliga mot sina kunder - och deras anhöriga.

De anhöriga kan komma i kontakt mer rätt personer

Vem ringer du som anhörig om du vill veta om hur din mammas dagsform ser ut? Du ringer till hemtjänsten som anlitats. Den stora avigsidan där är att du sällan kommer i kontakt med den som arbetat utan att du får tredjehandsinformation. Det vill säga; en kollega läser från dagboken/loggboken om vad som hänt, hur mamma mått och om det finns några avvikelser som ska rapporteras. Det relevanta, helt enkelt.

Det är bra. Men det är inte optimalt. Vi menar att en mobil växel skulle kunna ge dig som anhörig en större trygghet. Du ringer ett nummer och personen som svarar kan snabbt koppla dig vidare till den som ska arbeta/har arbetat. Om ärendet sedan handlar om att du vill påminna om någonting eller bara för att kolla läget är i sammanhanget av akademisk betydelse. Det är den snabba kontakten vi vill trycka på. Men en modern telefonväxel så hamnar saker och ting aldrig mellan borden. Kommunikationen - mellan anställda och mellan anhöriga - sker i raka led och utan att väsentliga delar försvinner längs vägen.

Nödvändigt med körkort i dagens samhälle

22 Sep 2018

Många pekar på att ett körkort i Stockholm inte är nödvändigt då det finns en så pass välutvecklad kollektivtrafik. I många fall så kommer man snabbare från punkt A till punkt B genom att sätta sig på bussen eller i tunnelbanan. Då det dessutom finns en medveten satsning från stadens sida att minska biltrafiken så har man där ytterligare ett skäl till att sjunga lovsången för körkortets tydliga irrelevans. Eller?

Nej, att ha ett körkort är nämligen extremt viktigt då man ser till karriärmöjligheter. Även om du inte vill/behöver köra bil i din dagliga vardag - eller ens inom jobbet - så är ett körkort något som öppnar dörrar. Detta nästan oavsett vilket typ av arbete du söker. Faktum är att många arbetsgivare sorterar sina ansökningar efter huruvida en kandidat har körkort eller inte.

Du kanske säger att du kan arbeta inom vården - du har en empatisk förmåga och du har gott om tålamod; något som gör dig som klippt och skuren för ett arbete inom exempelvis hemtjänsten. Din personlighet kanske passar här - men det spelar ingen roll då de flesta arbeten inom just hemtjänsten fordrar ett körkort. Av naturliga skäl då du ska kunna ta dig mellan kunderna och har en speciell rutt som ska klaras av vid varje pass. Där är det nödvändigt att ta bilen och således så måste du också ha ett körkort.

Ta körkort genom en intensivkurs i Stockholm

Det behöver inte ta någon längre tid att ta sitt körkort. Vissa ger upp planerna för tidigt; man förlikar sig vid tanken på att man aldrig kommer att köra bil på egen hand i takt med att åren passerar. Det ska man inte göra. Även om du är mellan 20-50 år så finns det all anledning att återuppta planerna (de flesta har nämligen försökt och misslyckats) på att klara teorin, halkbana och uppkörning.

Och: det kan så fort som på fem dagar. Anmäler du dig till en intensivkurs på en trafikskola i Stockholm så kan denna skräddarsy ett paket som gör att du kan klara alla moment som krävs. En intensivkurs utgår från dina egna kunskaper och tiden anpassas efter din förmåga att köra bil. Säg att du aldrig någonsin har kört bil. Vid ett sådant läge så kan en intensivkurs ta runt två veckor. Mer tid än så behöver de flesta faktiskt inte för att slutligen ta den efterlängtade rosa lappen.

Vi ska naturligtvis heller inte missa att poängtera det uppenbara: Att köra bil är väldigt roligt och det ger en enorm frihetskänsla. Du kanske inte har ett dagligt behov av körkort i Stockholm, men det finns alltid lägen då ett sådant kan vara nödvändigt: en bilsemester i Sverige, vid en flytt eller kanske utomlands om du vill hyra bil och se landet i fråga lite mer ingående.

Läs mer på http://globenstrafikskola.se.

Förhindra olyckor hemma hos äldre?

21 Sep 2018

Hemtjänst innebär att man som äldre får hjälp i det egna hemmet. Någon/några gånger varje dag så kommer personalen hem och bistår med det man behöver hjälp med. Det kan handla om påklädning, om hjälp med att duscha, om att laga mat, om att diska och städa eller om att man ska komma ihåg att ta sin medicin. Likväl kan det handla om att man får hjälp med att besöka posten, banken, affären eller för att bara komma ut i den friska luften. Fördelen med hemtjänst är att man slipper lämna det egna hemmet och att man som äldre därmed slipper obehaget i att ryckas upp från en trygg miljö.

Nackdelen? Hemtjänsten är inte där hela tiden. Tyvärr så kan det innebära att olyckor sker. Att en äldre ramlar och gör sig illa kan hända - men frågan är hur man då löser den situationen: måste man ligga till dess att nästa skift kommer eller finns det andra lösningar? Det finns det naturligtvis och detta i form av larm som alltid ska bäras runt handleden. I händelse av en olycka så kan man snabbt larma och få direktkontakt med personalen.

De olyckor som inträffar och som man läser om - en äldre låg i flera timmar utan hjälp, exempelvis - beror ofta på att man brustit i larmfrågan; den äldre personen har tagit av klockan och personalen har inte uppmärksammat detta. Fel som beror på den mänskliga faktorn och som inte kan förhindras.

Larm kan ge snabb kontakt med en rörmokare

Andra olyckor då? Vad händer om en äldre ligger och sover och där ett rör springer läck i köket - hur ska man kunna förhindra en vattenskada om man A) inte märker den och B) kanske saknar de muskler som krävs för att kunna ingripa och stoppa vattenskadan i sin linda genom att slå av vattnet? Det finns numera en lösning som innebär att man snabbt kan upptäcka en begynnande vattenskada och dels också kunna kontakta en rörmokare på ett tidigt stadie.

En fukt/vattendetektor är en bra lösning. Kopplar man en sådan mot exempelvis personalens mobiltelefon så varnar ett alarm om fukthalten plötsligt skulle höjas. Man brukar sätta sådana under exempelvis diskbänken eller vid blandaren på toaletten; två tydliga riskområden. På samma sätt som en brandvarnare kan förhindra eldsvådor genom att snappa upp rök så kan också en fuktvarnare förhindra vattenskador. Det är något som passar alla och inte enbart äldre.

Att få ett larm och därigenom snabbt kunna kontakta en rörmokare i Stockholm - eller var man nu än må bo - kan vara skillnaden mellan en mindre fuktskada och en plågsam, och dyr, vattenskada. En billig försäkring, helt enkelt. I och med att en rörmokare har jour så kan man också ringa vilken tid som helst på dygnet.

Här finns en sådan: http://www.stockholmsrörmokare.se.

Hemstjänstpersonal behöver mer friskvård

10 Sep 2018

Har du någon gång arbetat inom hemtjänsten? Du kanske har någon bekant som arbetar inom hemtjänsten? I vilket fall, önskar man ofta att de alla fick medalj, helst varje dag, med tanke på deras viktiga arbete. Hur skulle våra sjuka och äldre klara sig om de inte fick hemtjänsten som kom hem till dem och hjälpte dem med allt som de bheöver hjälp med. Sjukvården går ju på knäna och de äldre har inte plats på sjukhemmen, ellelr äldreboenden. De måste ju stanna hemma på grund av för få platser. Och ska de stanna hemma och är sjuka och gamla måste de få hjälpen där hemma.

Hemtjänstpersonalen behöver själva stark fysik

De som arbetar med den viktiga hjälpen som de gamla behöver där hemma behöver själva ha en atark fysik med tanke på att de hjälper de gamla komma upp ur sina sängar, gå på toaletten och klä på sig. Hemtjänstpersonalen använder ju sina egna kroppar för att hjälpa till varje dag. De får lyfta, stötta och lägga patienterna. Ofta finns det heller inte de redskap som de egentligen behöver fr sitt arbete; som en lift eller något annat, som de egentligen behöver. Då anvädner de ju sina egna kroppar för att komma till rätta med patienternas förflyttningar. MÅnga är de äldre som är riktigt sjuka och ändå bor kvar i sina hem.

Skador som hemtjänstpersonalen kan drabbas av

Hemtjänstpersonalen kan ju udrabbas av ryggradsproblem. Då behöver de träna upp ryggmusklerna så att de kan behåla sin rörelighet. Just ryggarna får ofta ta stryk när man ska lyfta, stötta och flytta patienter. Det är lätt hänt att man tar i för mycket när man ska hjälpa någon att förflytta sig. Då är just träning som är inriktad på ryggen en viktig förebyggande träning som hemtjänstpersonalen skulle behöva.

En annan sak som de kan drabbas av är fotproblem, såsom till exempel hälsporre. En hälsporre är ingen sporre, men skadan ser ut som en hälsporre om man röntgar en fot som har drabbats av hälsporre. Då är et inte bara att sjukskriva sig, man kan behöva ändra sina skor och hur man gör för att ta hand om sina fötter för att inte drabbas av fler skador på fötterna.

En tredje sak som hemtjänstpersonalen kan drabbas av är skador på knäna. Det är även här, liksom med ryggproblem att man kan använder din kropp på fel sätt när man ska hjälpa patienter komma upp ur sängarna, elelr lägga ner patienterna. Då kan man vrida benen på fel sätt och få problem med knäna.

Därför borde hemtjänstepersonalen frå friskvård och träning så att de kan förebygga muskler och kroppen för att hålla ett helt arbetsliv.

Fillers för äldre - varför inte!

7 Sep 2018

Att åldras innebär att kroppen inte längre klarar av det som den än gång var kapabel till att göra. Det innebär även att man förändrar sitt eget utseende och det kan för många vara det hårdaste slaget. Att man kanske inte orkar lika mycket går att acceptera, men att man inte känner igen den som tittar på en i spegeln är mer svårsmält.

Det är också därför som man ser att många äldre deppar ihop och, så att säga, ger upp; man slutar att bry sig om hur man ser ut och man kan som en följd av detta också isolera sig och förlora sitt sociala liv som en följd av detta. Ett socialt liv som blir extremt viktigt då man blir äldre.

Det vi ska tala om här är olika metoder som kan hjälpa en äldre människa att känna sig yngre. I synnerhet så ska vi fokusera på en behandling inom skönhetsindustrin som har väldigt många fördelar: Fillers.

Fillers är inte bara för unga tjejer

Fillers har kommit under senare år och det är en behandling som är extremt populär bland yngre tjejer. Grundprincipen är att man besöker en klinik och injicerar en vätska som innehåller ett ämne - hyaluronsyra - som i sin tur ger ökad volym. Inte sällan så sker injektionen i läpparna och du har säkerligen sett hur unga tjejer idag har betydligt fylligare läppar än vanligt - något som kommer av fillers. Hyaluronsyra är ett ämne (egentligen faktiskt en sockermolekyl - syra är ett missvisande ord) som är vattenupptagande och det är något som skyndar på läkeprocessen vid vanliga skador och operationer.

Vid fillers så gör denna egenskap att fukten i exempelvis läpparna bevaras och det leder till längre och mer hållbara resultat. Ett injektion med fillers i läpparna håller i mellan 6-12 månader. Därefter kan man fylla på med nytt.

Fillers slätar ut huden och tar bort rynkor

Vad ska min gamla mamma med putande läppar till? Det kanske hon inte har något behov av; men läpparna är inte den enda kroppsdel där en injektion med fillers är möjlig att göra och just volymen är heller inte den enda positiva egenskapen och användningsområdet.

Besöker du en klinik i Stockholm med din gamla mor i syfte att injicera fillers så är det mest troligt att injektionen sätts i pannan. Varför? Jo, för att fillers gör att huden blir slät och att rynkorna försvinner. Även vid denna typ av behandling så får man en hållbar effekt. Vi ska dock tillägga att åldern kan inverka på hur länge huden behåller din släthet. Ålder, hudtyp, ämnesomsättning och livsstil tas alltid i beaktning och påverkar hur pass lång tid effekten av fillers sitter i. För en äldre person så blir effekten ofta mer kortvarig än för en ung tjej; men man kan ändå räkna med flertalet månader.

Det bästa av allt? Behandlingen är att anse som riskfri - även för en äldre person. Det handlar om en spruta och man får sällan värre komplikationer än att det injicerade området blir svullet och lite ömt någon dag efteråt. Den värken kan kureras med exempelvis alvedon eller ipren. Värre än då är det inte.

Ytterligare fakta och info: https://www.fillersstockholm.se.

Kan catering vara lönsamt för äldreboenden?

5 Sep 2018

Många äldreboenden dras med höga utgifter för mat. Detta då de flesta ser en lösning i att lägga ned de egna köken och därigenom spara in pengar på kökspersonal. Genom att beställa mat så sparar man pengar. Det är åtminstone den initiala tanken - men hur det ser ut rent praktiskt är en annan fråga. Visst, man sparar kanske några kronor - men man måste också se den stora bilden.

För många äldre så är maten extremt viktig sett till näringsinnehåll och att man måste få i sig rätt livsmedel; inte sällan med lite extra fett i då många magrar av i takt med åren. Maten fyller även en stor social funktion och genom att ta bort matlagningen så försvinner också en möjlighet i att deltaga i matlagningen - något som många äldreboenden erbjudit. En detalj som också varit mycket uppskattad. Matlagning är en kreativ ventil och fungerar på samma sätts om dans, måleri och exempelvis schack: det handlar om att hålla hjärnan igång och där tror vi att många gör fel i att, så att säga, strypa det egna köket.

Vi har all förståelse för att man vill spara pengar och väljer catering i Stockholm. Den stora frågan - utöver stimulansen som de äldre går miste om - den handlar om vilken typ av mat man får.

Välj rätt catering till ert äldreboende

Det kommer alltid skrämmande exempel på hur kosten ser ut på våra äldreboenden. Inte sällan så ryter någon känd person i från - senast Leif Mannerström - då de synar maten som serveras.

Dels är den dåligt tillagad, dels är det små portioner och dels så handlar det om råvaror och livsmedel som är av halvfabrikat. Det är, på ren svenska, en skam. De äldre byggde landet och det minsta man kan begära är att de serveras aptitlig och näringsrik kost. Det får man inte tumma på och det måste finnas andra saker man kan spara in pengar på snarare än kosten.

Näringsrik och god catering finns i Stockholm

Med det sagt så är catering ändå ett bra alternativ, förutsatt att man anlitar ett företag som lagar mat från grunden, som har en varierande meny och som använder nyttiga, näringsrika råvaror. Cicada är ett exempel på ett sådant företag.

Det kostar lite mer - men det är billigare än att exempelvis hålla igång ett eget kök. Högsta prioritet måste alltså vara att som äldreboende i catering välja catering som håller högsta kvalitet snarare än att söka efter det företag som håller lägsta priset.

Gör man det senare - ja, då kommer också de där trista matlådorna innehållande en halv fiskbit, en mögligt potatis och lite remouladsås från Lidl som ett brev på posten. Det går att få nyttig, aptitlig och prisvärd kost även om man väljer catering som är lite dyrare. Det är något som vi är skyldiga de äldre i vårt land. Att bli gammal ska inte vara synonymt med att tappa i livskvalitet.

Äldre förtjänar bekväma sängar

10 Aug 2018

Om du jobbar inom hemtjänsten har du säkert träffat och arbetat med alla sorters äldre människor. Det finns gamla som är pigga, som är ensamma, som är sjuka, förvirrade, dementa, aktiva och passiva. De är som de flesta är; lika olika som andra människor, det är bara det att de är äldre och har ju drabbats av sjukdom i högre grad än andra. Vi går alla mot samma öde, om vi får leva tillräckligt länge. Det är ju så med åldrandet. Det startar i samma stund som vi föds (vilket ju låter otroligt positivt) och sedan pågår det tills vi dör.

Äldre är inte på annat sätt än vi andra

Den som är rädd för äldre människor, borde tänka på att en själv blir äldre, ju längre vi lever. De är ju inte mer annorlunda än dig och mig, de har bara levt längre. Och under den tiden har de lekt, gått i skola, förälskat sig, arbetat, gjort karriär, fött barn, tagit hand om dem och sedan har de blivit gamla. De är mer lik dig och mig som inte har blivit gammal – än. Med tanke på det, anser vi här att de äldre förtjänar all vår respekt. De har arbetat för att vi ska ha den höga standard som vi har i Sverige. De förtjänar det bästa. 

Äldre behöver bästa tänkbara sängar

Här tänker vi på allt som kan underlätta de som är sjuka, inte kan röra sig, som är ensamma eller som har anhöriga som bor långt borta. Då borde de ha det bästa tänkbara när det kommer till deras sängar, redskap som kan hjälpa dem komma ut, göra små sysslor hemma, tvätta sig själva, om de kan det. Sängarna de sover i, bör vara lagom mjuk, lagom hård och ge tillrcklig stadga som gör det möjligt för de gamla att sova gott, lägga sig i och komma upp ur. De gamla är värda snygga sängar som är en fröjd för ögat. Så länge de ännu bor hemma, är det upp till dem själva att välja inredning, säng och annat i hemmet som de behöver och vill ha. Och de kan ju det, om de bara får den hjälp som de behöver i hemmet.

Stor variation på sängar i Stockholm

I Stockholm finns landets största utbud av sängar. Här finns minst ett 60-tal butiker som enbart handlar med sängar, förutom andra möbelbutiker som har mycket annat, som Ikea, Mio, Jysk och många fler, breda möbelaffärer. Då det kan vara svårt för äldre att ge sig ut i fysiska affärer, kan man alltid gå ut på nätet och se ut vilken sorts säng man vill ha. Läs mer om sängar i Stockholm här.

Investera i en ny skrivare

16 Jun 2018

För personal inom hemtjänst och övrig vård så behövs en skrivare. Dels för att kunna skriva ut rapporter och eventuella avvikelser, dels för att skriva ut scheman, lönespecifikationer och för att skriva ut olika arbetsuppgifter som ska utföras hos respektive kund/brukare. Det senare är något som hela tiden förändras och behöver uppdateras.

En äldre person kan behöver mer hjälp och fler uppgifter utförda inom loppet av ett par dagar. Från att personen i fråga kunnat gå i det närmaste obehindrat så måste denne nu ha hjälp med att exempelvis duscha och besöka toaletten. En skrivare bör således vara uppdaterad med tanke på alla papper som måste skrivas ut.

Dagens moderna skrivare har nya funktioner som underlättar verksamheter. Hemtjänst är inget undantag. Man kanske inte har samma behov av en snabb skrivare som fallet är för en verksamhet inom exempelvis sälj- och kontorsbranschen, men däremot finns andra fördelar som företag inom hemtjänsten kan dra nytta av gällande en modern skrivare. Vi ger några exempel:

Exempel på hur en skrivare kan ger bättre en verksamhet

  • Flexibilitet: Vi återkopplar till det vi beskrev ovan. Du jobbar inom hemtjänsten och du har precis besökt en kund som har ett uppenbart behov av mer service. Det innebär att du måste skriva ut nya rutiner som dina kollegor kan följa och sätta upp dessa dels i pärmen på kontoret - som alla tittar i innan passet sätter igång - och dels också hemma hos kunden (så att anhöriga kan se vad som försiggår). Tiden är ganska knapp då ditt pass snart slutar och där du inte får betalt för övertid. Utskriften måste dock göras. Det fina med en ny skrivare är att du använder din telefon och kopplar denna mot er skrivare. Du kan således skriva ut de nya rutinerna från kunden och sedan ha dem klara då du kommer till ert kontor/samlingspunkt. Er skrivare kan dessutom kopiera ett lämpligt antal kopior - något som gör er gamla kopiator till en överflödig maskin.
  • Den drar minimalt med energi: Er gamla skrivare levde om extremt mycket och ni var tvungna att ställa den i viloläge för hand. Det innebar att då ni väl behövde den så tog det väldigt lång tid innan den startade upp. En ny skrivare går ner i viloläge automatiskt och låter ingenting. Då ni behöver använda den så startas den direkt och genom att den känner er närvaro via sensorer.
  • Lätt att manövrera:  Många av dina kollegor är äldre och av naturen avogt inställda till ny teknik. Med viss rätt sett till ny teknik ofta kräver förkunskaper och att det tar tid att lära sig hur allting fungerar. Er nya skrivare har touchscreen och en manual som förklarar funktioner via bilder. Det gör att alla kan förstå vilka knappar som ska användas för att varje typ av funktion ska aktiveras.

Äldre personer är beroende av fungerande hissar

5 Jun 2018

För unga, friska och pigga människor så är frågan om hissar en ren icke-fråga. Vad spelar det för roll om en hiss fungerar eller inte - det är bara att ta trapporna. Jobbigt förvisso, men definitivt inte hela världen. Kanske är det därför frågan blir så pass styvmoderligt behandlad också.

Många vet inte - eller tänker inte på - att andra människor är beroende av fungerande hissar för att klara av vardagen. En rullstolsbunden person, en äldre människa och - i vissa fall - en småbarnsförälder med barnvagn får tyvärr i många fall förlita sig på turen i Stockholm. Huruvida de hissar man måste använda för att ta sig ut ur huset, in på jobbet eller till- och från jobbet i fråga fungerar blir en fråga om slumpen.

Tänk dig själv att åka - mitt i vintern - med tunnelbanan, nå destinationen och väl där upptäcka att du inte kommer att ta dig uppför plattformen då samtliga hissar är satta ur bruk. Det är en känsla som måste upplevas för att fullt ut kunna förstå - ilska, irritation, uppgivenhet och skam; samtliga dessa känslor kommer över den drabbade personen. En person som är helt oskyldig.

För personer som arbetar inom vårdyrken så är det här ett återkommande problem som försvårar arbetslivet. Personliga assistenter, personal inom hemtjänst och personal på äldreboenden och gruppbostäder kan samtliga vittna om vilken stor roll hissar spelar och hur icke-fungerande sådana kan påverka en hel arbetsdag negativt.

Hur kan man skapa bättre förutsättningar? Det finns förmodligen en plan för hur man ska komma till rätta med den här problematiken. Det är inga nyheter, klagomål måste komma in varje dag - och med all rätt. Några förslag som spontant kommer upp är följande:

  • Ny upphandling: Det kanske krävs att man anlitar en ny partner för service och reparationer av hissar? Detta säger vi utan att veta någonting om hur lång tid det tar att reparera en trasig hiss. Men, som det är nu - då det kan ta flera dagar, ibland veckor - så verkar saken inte vara högprioriterad. Det kanske vore bättre att se över vilka alternativ som finns och göra en grundlig utredning kring hissar och skötsel av dessa i Stockholm.
  • Bättre information: Mycket att problemen skulle kunna avhjälpas utav tydligare information. Det kanske går att ha speciella kommunikationsmetoder för berörda parter. Företag inom hemtjänst, rullstolsburna och personal på gruppbostäder kanske kan få meddelande direkt från SL om vilka hissars om är satta ur bruk samt hur lång tid det kommer att ta innan de åter går att använda. Genom detta kan alternativa resvägar planeras i förväg och en del av uppgivenheten och stressen skulle försvinna.
  • Fler hissar: De flesta perronger i Stockholm är uppresta under en tid då behovet av hissar inte var lika stort. Det syns även på ytorna. Staden växer så att det knakar, det sker en massiv inflyttning och någonstans så måste man också börja bygga för detta. Sverige har länge negligerat de som är rullstolsburna och det är möjligen en följd av att vi inte deltog i världskrigen: i England och Frankrike så började man direkt att anpassa städerna efter alla de som drabbades av skador i samband med krig. Där var man tidigt förberedda och idag så har man heller inte samma stora problem som Stockholm. Läs mer om hissar här.

Kan system för videokonferens vara till hjälp inom hemtjänsten?

23 Apr 2018

Videokonferens är en teknik som utvecklats mycket på senare tid, och som nu används av fler och fler företag för att föra samman medarbetare och kunder på vitt skilda platser, utan att behöva lägga ner pengar på transporter. Nu för tiden går det att garantera stabila uppkopplingar och förstklassiga ljud- och bildupplevelser även vid videokonferenser med många deltagare. Det säger sig självt att det är smidigare att träffa en medarbetare i New York för ett tio minuters möte via en videokonferens än en flygresa över Atlanten, men numera är det även möjligt att aktiv delta i ett helt seminarium från andra sidan jordklotet.

Modern teknik kan inte utföra gamla sysslor

Men hur är det egentligen? Kan möten via videolänk verkligen ersätta ett riktigt möte med en fysisk person. Naturligtvis inte helt och hållet. Som gammal kan man vara helt utlämnad åt hemtjänsten, och hemtjänstpersonalen är också den enda kontakten man har med världen utanför. Detta mänskliga möte går inte att ersätta med en person på en skärm, hur bra bild eller ljud man än kan få fram. Till stor del handlar det där mötet dock om det praktiska. Man kan inte sköta om en gammal människa - ta hand om tvätt, handla, laga mat - via internet. Man måste vara fysiskt närvarande och hugga i. Men hur är det med det där andra, det som aldrig skrivs rent ut i avtalen, men som för många äldre är det viktigaste av allt? Vi pratar förstås om mötet och samtalet. Den mänskliga värmen.

Ont om tid för samtal

Som det ser ut idag jobbar hemtjänstpersonalen under stor tidspress. De klockas av sina arbetsgivare och de har ofta väldigt kort tid att ta sig mellan sina äldre. Det är sällan det finns tid nog att slå sig ner med en kopp kaffe och faktiskt ha ett meningsfullt samtal med någon av kunderna. Detta är frustrerande för hemtjänstpersonalen, som ofta känner att de sviker sina äldre, och måste lämna dem så fort de obligatoriska bestyren är avklarade.

Jourmedmänniska via videokonferens

Men tänk om de äldre kunde ges möjlighet att ständigt ha tillgång till någon att prata med, helt enkelt genom ett system för videokonferens? Det behöver inte vara mer komplicerat än en laptop med inbyggd kamera och mikrofon, samt en molntjänst som Skype eller Google Hangout. Ett sådant system är inte mer komplicerat än att en äldre person kan lära sig hur det fungerar på några tillfällen. Sedan kan de själva ta kontakt när ensamheten tränger sig på, och hemtjänstföretaget kan ha ett antal jourmedmänniskor som finns där för att ta emot samtal och erbjuda lite medmänsklighet för den gamla.

Använd tekniken till något bra

All teknik går att använda för att göra människors liv bättre, den behöver inte bara användas för att tjäna mer pengar och rationalisera. Att investera i utrustning som bidrar till den mänskliga kommunikationen mellan hemtjänstpersonal och kunder borde ligga i varje vårdgivares intresse. Dessutom är hemtjänst något som de flesta av oss kommer att ha behov av förr eller senare. Således borde det också ligga i allas vårt intresse att göra den så kvalitativ och mänsklig som det bara går.

 

Offra inte din egen hälsa på jobbet

27 Feb 2018

Att jobba inom hemtjänsten är ett mycket varierat arbete, den ena dagen är inte den andra lik. Det är charmen med arbetet, samtidigt som du får en stor inblick i de människors liv vars hem du besöker och hjälper. Tyvärr tenderar alltfler av dem att vara ganska sjuka. Det är egentligen inte bra. Många äldre vill bo hemma så länge det bara är möjligt, samtidigt är det inte meningsfullt att ligga hemma svårt sjuk då de egentligen behöver tillsyn dygnet runt. Tyvärr har neddragningar inom vården gjort att allt fler gamla och sjuka vårdas hemma istället. Det är billigare att vårda de gamla och sjuka i deras hem istället för att de ligger på sjukhus eller vårdhem vilket ger dem tillsyn dygnet runt. De gamla kanske själva tycker att de har det bra, att bo bland sina gamla, invanda saker, men för deras hälsa var det bättre att vårdas på ett vårdhem. Med personal dygnet runt, med tillgång till läkare och vårdpersonal då de behöver det. Istället kommer personal hem till de gamla efter ett schema, men är inte närvarande alla tider på dygnet.

Allt fler sjuka vårdas hemma

Därför innebär det många gånger för alla dem som arbetar inom hemtjänsten att de får vårda allt sjukare och äldre människor i deras hem. Det är inte alltid de har den utrustning som krävs för att vårdpersonalen inte ska skada sig. Vilket gör att vårdpersonalen blir mer utsatt för risker av arbetsskador. Har man en bra arbetsgivare satsar de på sin personal. De har ekonomiska incitament av staten att ge sin personal ett friskvårdsbidrag som minimerar risken för arbetsskador. Har man muskler och har tränat minskar risken för skador avsevärt. Tänk på sporten – de som skadar sig inom sporten (inte inom sport på elitnivå) är de som är otränade. Det kanske du har hört förut. Det ligger en stor sanning i detta. Är du otränad utsätter du sig för en större risk än om du har tränat dagligen eller regelbundet. En tränad kropp är mer böjlig, har fler muskler, ger en bättre reaktionsförmåga. Är du tvärtom otränad, känner du inte dina muskler lika bra som om du vore tränad. Dina muskler är heller inte lika starka och du har sämre uppfattning om vad din kropp klarar av och inte klarar av.

Detta är arbetsgivarens ansvar

Enligt lagen ska en vårdpersonal inte lyfta något som väger mer än 25 kilo. Då bör man vara två, och få äldre väger mindre än 25 kilo (endast barn väger så lite). Därför bör man alltid vara två inom hemtjänsten, om man vårdar någon som är gammal och sjuk. Det är sällan de kan gå själva, många gånger måste du kunna ställa sig och resa sig upp. Är det någon som har svaga ben, är det svårt. Och så är det med äldre och sjuka – de blir ju sällan bättre med åren – tvärtom. Be din arbetsgivare att få en ergonomiutbildning, eller genomgång på din arbetsplats. Det är det enda rätta för att du ska kunna göra ditt arbete utan att behöva offra din egen hälsa och kropp.

← Äldre inlägg