Företagshälsovård Stockholm - en sund arbetsmiljö

Hur ser det egentligen ut på er arbetsplats i Stockholm? Idag ser man att våra arbeten kommit att förändras - och med detta också vår egen hälsa. Där vi förr ofta fick en naturlig rörelse på våra jobb så är vi idag betydligt mer stillasittande. Vilket gör att all typ av motion och rörelse måste adderas under andra timmar på dygnet. Dessutom så äter vi sämre och stressar mer än tidigare.

Frågan om hur det ser ut på er arbetsplats är således synnerligen relevant och det finns all anledning att gräva lite djupare för att hitta svaret.

Genom att anlita ett företag inom företagshälsovård i Stockholm kan du som arbetsgivare få svar på hur dina anställda mår - både fysiskt och mentalt - och dessa svar kan du sedan använda i syfte att skapa förändringar till det bättre. Många som valt företagshälsovård i Stockholm har kommit till helt nya insikter, skapat förändringar och därigenom också skapat sundare rutiner som lett till en sund och frisk arbetsmiljö.

Det finns all anledning att boka in en partner inom företagshälsovård i Stockholm - både för företagets- och dina anställdas skull. För, till syvende och sist så handlar det om just den senare. Din personal är din viktigaste tillgång och deras hälsa och välmående kommer i allra högsta grad att spegla produktionen och resultatet.

Företagshälsovård är en investering

Tänker man på exempelvis kostnaderna för en sjukskrivning och ställer dessa mot den ringa kostnad som företagshälsovård innebär så ser man direkt att det handlar om en rejäl investering. Vid en undersökning så tas dels en massa prover. Blodtryck, puls, blodvärden och man screenar även för exempelvis risker för diabetes och andra sjukdomar.

Nästa steg handlar om samtal. Hur mycket rör man på sig? Dricker man för mycket alkohol? Vilka matvanor har man? Hur upplever man stressnivån på arbetet? Svaren på dessa frågor kan ge dig värdefulla verktyg att arbeta med.

Hur kan jag skapa en mindre stressig arbetsmiljö? Kan jag bidra till mer rörelse på jobbet - mer friskvårdspeng, fler aktiviteter och olika utmaningar? Det handlar emellertid inte om att du får reda på hur specifika personer mår. Det handlar om anonymitet och just det är viktigt. De anställda ska känna sig trygga och själva kunna påbörja en resa mot en bättre hälsa - med din hjälp och din stöttning.

16 Jan 2023