Värdighetsgarantin

Värdighetsgarantin är till gagn för alla inom hemtjänst

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som alla kommuner måste rätta sig efter då det kommer till äldreomsorg. Något som fallit väldigt väl ut; att man på ålderns höst ska känna sig meningsfull och bidragande är en självklarhet och likväl så ska man behandlas värdigt och med respekt. Kort sagt; man har satt upp riktlinjer som kommunerna i Sverige ska följa och inte minst har arbetet med detta synts inom hemtjänst.

Den tydlighet som kommit i och med detta värdegrundsarbete har fört med sig bättre arbetsplatser, nöjdare kunder och betydligt bättre stämning mellan kund och personal. Det är upp till varje kommun att på egen hand jobba fram egna riktlinjer och följa de värdegrunder de anser vara extra viktiga. Om vi konkret ser till hur en värdighetsgaranti kan se ut så kan vi rada upp några punkter och där vi säger att du beviljats hemtjänst i din kommun och att du kan förvänta dig att få detta på köpet:

 • Du har rätt till personlig integritet
 • Du har rätt till privatliv – även fast hemtjänst sker i ditt eget hem
 • Du ska känna dig betydelsefull
 • Du ska känna dig meningsfull
 • Du ska alltid bemötas på ett korrekt sätt
 • De insatser som görs är helt anpassade efter dig och dina specifika behov

Fina ord, för all del. Men hur ser det ut i verkligheten – hur kan exempelvis punkt ett omsättas rent praktiskt? Jo, vi visar några punkter som visar hur personalen vid hemtjänst agerar då de kommer hem till dig och där de agerar enligt den första (personlig integritet) och den andra punkten (rätt till privatliv) ovan.

 • De ringer på, de presenterar sig och de tar av sig skorna innan de går in i din bostad.
 • De flyttar inte på dina möbler eller rotar i dina byrålådor – förutsatt att du inte ber om det förstås.
 • De respekterar dina vanor slår inte av radion, tvn eller någon film bara för att de kanske inte uppskattar exempelvis volymen du behöver.
 • Har du besök eller väntar ett viktigt samtal kan du räkna med att inte bli störd
 • Inget knappande på mobilen – en fråga som aktualiserats och som många kommuner varit tvungna att ta tag i.
 • Samtal sker med dig och aldrig om dig eller ovanför ditt huvud.
 • Vid hygienfrågor så kommer naturligtvis dina önskemål att vara det man utgår ifrån. Vidare om det exempelvis handlar om att köra dig mellan dusch och sovrum så kommer gardiner och persienner att dras för och din kropp skylas av exempelvis en handduk.
 • Du får vara ostörd vid toalettbesök och ingen stress förekommer.

Ser man allt detta så handlar det i sak om ganska naturliga saker, det handlar om vanligt hyfs och folkvett. Vi kan räkna upp några andra saker som också visar upp hur en kund inom hemtjänst tack vare värdighetsgarantin kan känna sig mer självständig och verkligen känna att den sker på egna villkor:

 • Hur vill du ha din dag? Du bestämmer och personalen anpassar sig efter dina önskemål.
 • Du bestämmer när det är dags att sova.
 • Schemat kan anpassas så att eventuella toalettbesök räknas in under natten.
 • Högtider och traditioner respekteras. Oavsett vilken kultur eller religion du tillhör.
 • Manlig eller kvinnlig personal vid dusch? Det bestämmer du.

Kort sagt: att man inom kommunen använder sig av värdighetsgarantier ger tydliga ramar för de anställda och det ger kunderna ett större inflytande och därmed mycket, mycket bättre service och vård.