Förflyttningstekning

Rätt förflyttningsteknik ger längre yrkeskarriär

Talar man om tunga lyft och yrkesskador som en följd av sådana så är det lätt att tro att jobb inom byggbranschen är överrepresenterade i statistiken. Dessa män – det handlar ofta om män – lyfter tunga verktyg, de sliter i obekväma positioner och de jobbar i vinklar och vrår som helt enkelt sliter ut deras kroppar i förtid. Eller? Ja, och nej. De yrken som är värsta drabbade av olika typer av förslitningsskador är nämligen de inom vården i allmänhet och inom hemtjänst i synnerhet.

Det handlar om en olycklig kombination av trånga arbetsmiljöer (man är hemma hos någon äldre person som har ett väldigt litet badrum, ett minimalt kök samt en toalett som lämnar mer att önska rent storleksmässigt) man ska hjälpa någon att förflytta sig, man vill hjälpa och man vill väl och så tar man i lite mer än vad man klarar av. Pang. Ryggen börjar plötsligt värka.

Ett inte alltför ovanligt scenario; även om det är vanligare att smärtan i rygg, runt bålen och i knän och leder kommer smygande och märks först efter några år i yrket.

Skillnaden mellan en person inom hemtjänst och en person i byggbranschen och deras respektive lyft ligger i A) byggaren har stumma föremål att lyfta och B) han har ofta väldigt bra hjälpmedel för att genomföra lyften (gör han illa sig så handlar det ofta om att han inte använt dessa).

 För en person inom hemtjänst så lyfter man en person med allt vad det innebär; alla lyft blir olika sett till vilken person som ska förflyttas och beroende på hur dennes mobilitet ser ut så avgörs också kraften som man får lägga ner. Hjälpmedel – i den mån sådana finns – handlar om exempelvis glidbrädor eller liftar. Men, som vi sa. I och med att man de facto är hemma hos någon och inte på en arbetsplats i egentlig mening så är utrymmet ofta det som avgör huruvida ett hjälpmedel som en lift är möjlig att använda.

Det vi tänkte titta lite närmare på här är förflyttningsteknik och hur rätt sådan kan ge ett skonsammare arbete där risken för skador minimeras. Men inna dess dock: man ska veta att det är arbetsgivarens uppgift att bistå med hjälpmedel och se till att sådana finns. En nyckel är att säga ifrån och våga ta striden om det handlar om för tunga lyft eller för svåra förflyttningar. Det ligger i allas intresse att ha en hel och frisk personalstyrka.

Med detta sagt så går vi igenom en enkel förflyttningsteknik och vi säger att denna ska ske från säng till rullstol. Så här gör du – steg-för-steg:

 • Tala med personen och ge tydliga instruktioner om vad som ska ske.
 • Höj- eller sänk sängen till lämplig höjd för dig.
 • Placera rullstolen bredvid sängen och ställ dig framför den.
 • Res upp personen till dess att han/hon sitter på sängkanten.
 • Justera stolen och lås hjulen då du hittat en bra position
 • Ta bort armstödet närmast sängen
 • För den äldre personens hand till armstödet som är kvar. Ta det lugnt och arbeta hela tiden med att informera.
 • Fatta din arm under den äldre personens ”fria” arm (den som inte håller i armstödet)
 • Ställ dig djupt med benen, känns styrkan i dessa. Du är stabil och litar på din benmuskulatur; de ska göra jobbet.
 • Räta på ryggen.
 • Genomför förflyttningen; gör det lugnt och metodiskt och gärna i etapper.

Det här var alltså en förflyttningsteknik utan hjälpmedel. Grundprincipen blir densamma om du använder dig av en glidbräda eller av bärsele. Det är dina ben som gör jobbet och det är från dessa som du ska hämra kraften.

personer på äldredomshem