Arbetar du inom hemtjänsten i Uppsala?

Arbetar du i dagsläget med hemtjänst i Uppsala, eller vill du arbeta med hemtjänst i Uppsala? I vilket fall, kanske du är nyfiken på hur det är att arbeta med hemtjänst i allmänhet. I korta drag innebär ett arbete inom hemtjänsten att man hjälper dem som inte klarar av sitt vardagliga liv i sitt eget hem. Oftast är det äldre personer som på grund av stigande ålder inte klarar av att sköta sig själva eller sitt hem. Men ibland kan det även handla om att en yngre person, som är sjuk och vistas i sitt hem, och inte kommer ut, får hjälp av hemtjänsten. Då kan hemtjänsten hjälpa till så de kommer ut och får shoppa, eller bara sitta utomhus en stud.

Variationsrikt att arbeta inom hemtjänsten

Därför innebär det att när man arbetar med hemtjänst, får man göra ganska varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från att hjälpa någon duscha, äta frukost, ta sina mediciner, göra lunch, hjälpa någon att vila, lägga sig för natten, städa inför julhelg, påsken eller handla mat eller mediciner till dem som inte kommer sig ut ur sin bostad. Är man äldre, eller sjuk, eller både och, ska man få hjälp från sin kommun att kunna leva ett så "normalt" liv som det bara är möjligt. För 30 år sedan, innan den stora privatiseringen kom, var det alltid kommunerna som själva bedrev hemtjänstverksamhet, men idag finns det en hel uppsjö av privata bolga som driver hemtjänst på uppdrag av kommnunerna.

Numera finns hemtjänst på olika språk

Med framväxten av privata hemtjänster, har även olika hemtjänster på olika språk växt fram. I takt med att det har kommit alltfler invandrare med olika språk som sitt modersmål, har också behovet av en hemtjänst som kan tala det egna modersmålet vuxit. Många som blir gamla, kan förlora mer och mer det språk som de har lärt sig i vuxen ålder, och "går tillbaka i barndomen" och minns bara det egna modersmålet när de blir dementa eller gamla. På så sätt har många hemtjänstföretag en viktig uppgift när de bedrivs på finska, jugoslaviska, arabiska eller på något annat språk. Det är också viktigt när det är allt fler äldre som är sjuka och vårdas i sina egna hem, då kan det vara tryggt för dem att det kommer hemtjänstpersonal som kan tala med dem på deras eget språk. Det minskar risken för missförstånd. Och så kan den äldre personen känna sig mer hemma i Sverige. Läs mer på: https://nina.se/hemtjanst-uppsala.

15 Sep 2019