Hur blir man ögonläkare?

Hur blir man ögonläkare? Att utbilda sig till specialistläkare tar lång tid och höga krav ställs på de sökande, men framtidsutsikterna för läkare anses fortsatt goda. Men hur ska man gå tillväga för att bli specialist?

Vad gör en ögonläkare?

Ögonläkare går också under benämningen oftalmolog och innebär att man har specialistkompetens i ögonsjukdomar, skador på ögat och ett antal andra åkommor som t.ex. strabism (skelning). En oftalmolog är alltså en specialistläkare vars yrkesinriktning är medicinsk och/eller kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet hos människor.  En oftalmolog ställer diagnos och behandlar ögonsjukdomar och vissa skador på ögat och ögonlocket. Idag utförs synundersökningar för glasutprovning vid brytningsfel och nedsatt syn oftast av optiker, men även dessa kan utföras av en oftalmolog.

Många ögonläkare utför också operationer som laserbehandling och kirurgiska ingrepp vid ögonskador. Tekniken är mycket avancerad, så alla oftalmologer behärskar inte alla typer av operationer. Det innebär att vissa ögonläkare är specialiserade på ett visst område av ögat, men alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Sovande man över böcker

Naturvetenskapsprogrammet är den rakaste vägen till läkarprogrammet

För att bli ögonläkare krävs en läkarutbildning som omfattar minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. På läkarprogrammet delas utbildningen som är på 5,5 år upp i elva terminer som motsvarar 30 poäng vardera. För att bli antagen till läkarprogrammet på ett svenskt universitet behöver man grundläggande behörighet samt Biologi B/2, Fysik B/2, Kemi B/2 och Matematik D/4.

Det mest direkta sättet att få den behörighet som krävs är att redan på gymnasiet välja naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap där alla dessa kurser redan ingår. Efter läkarexamen följer ett och ett halvt till två års allmäntjänstgöring, eller AT-tjänst, vid ett sjukhus. Efter AT-tjänsten som ska leda till godkänd legitimering som läkare krävs vidare specialistutbildning som innebär fem års handledd tjänstgöring på en ögonklinik. Godkänd legitimation innebär bland annat fri förskrivningsrätt på läkemedel, även utom tjänsten. Studerar du vid ett svenskt universitet och har fullgjort nio terminer kan du få ett särskilt förordnande att arbeta som vikarierande underläkare. Detta sker genom Socialstyrelsen, och kan även gälla läkarstudenter inom andra EU-länder efter särskild prövning av Socialstyrelsen.

Söktrycket är högt

Läkarprogrammet finns vid sju universitet i Sverige: Stockholm (Karolinska institutet), Örebro, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå.

Söktrycket till läkarprogrammet har länge varit mycket högt, därför är kraven på gymnasiebetyg och/eller högskolepoäng höga. Meritkraven är ofta något lägre för sökande till vårterminen, det gäller många utbildningar men alltså även läkarprogrammet.

Optiker eller optometrist som alternativ

För den som är intresserad av att specialisera sig på ögon men av en eller annan anledning inte vill eller kan söka till läkarprogrammet finns yrkena optiker och optometrist. En optiker är i Sverige sedan hösten 1994 en högskoleutbildad person med legitimation från Socialstyrelsen. Optikern undersöker ögon- och synfunktion, och ordinerar synhjälpmedel som t.ex. glasögon och kontaktlinser som ska kompensera för synfel. En optiker kan vid behov remittera vidare till läkare. En optometrist är i korthet en vidareutbildad optiker som har behörighet från Socialstyrelsen att rekvirera och hantera vissa läkemedel som används i samband med synundersökningar.

 

21 Feb 2020