Att vårda äldre människor

Att få bra omsorg och hjälp i sitt eget hem när man blivit äldre är guld värt. En sådan tjänst innehåller allt från enklare matlagning och städning till promenadsällskap och påminnelser.

Antalet äldre människor ökar i Sverige. Det är en trend som även gäller för hela Västeuropa. Antalet äldre leder till ett ökat behov på flera olika områden. Ett exempel är att det idag krävs fler arbetare som kan besöka deras hem och hjälpa dem med hushållssysslor som städning, tvättning och ibland även matlagning. Men det kan även finnas ett behov av trevliga saker som promenader och samtal. Hemtjänsten är en viktig del av den svenska äldreomsorgen. Tjänsten är välkänd för alla och de flesta vet vad arbetet innebär. För att hitta en hemtjänst som kan hjälpa er familj är det lättast att gå via kommunen. Att arbeta inom hemtjänst kräver egenskaper som omtanke, medmänsklighet och tålamod. Vi rekommenderar att arbeta på hemtjänst i Enskede. I många fall finns det även behov av hemsjukvård där det oftast arbetar sjuksköterskor och vårdbiträden med den rätta kompetensen inom området.

Äldre kvinna får hjälp med att ställa sig upp

Kostnaden för hemtjänsten varierar

Prissättningen av hemtjänsterna bestäms individuellt i varje enskild kommun i Sverige. Detta betyder givetvis att kostnaden kan variera från en kommun till en annan. Något som är gemensamt för alla är att avgifterna måste enligt svensk lag bestämmas efter inkomsterna. Tjänsten kan därmed kallas för en inkomstprövad sådan. Sedan finns det även en beräknad maximal taxering, med andra ord den högsta summan du får betala per månad oavsett vilka insatser du nyttjar. Avgiften gäller oavsett bostadsort i Sverige och är oberoende av inkomsten. Från och med den 1 juli 2016 är maxtaxan ställd till 1 990 kr men kan ändras från ett år till ett annat. Det finns direkt anställda på kommunen som arbetar med hemtjänst samtidigt som det även finns separata företag som erbjuder liknande tjänster.

RUT – avdrag gäller hemtjänst

RUT – avdraget gäller alla hushållsnära tjänster. Detta inkluderar reparationer men även hemtjänster. Väljer du att använda dig av ett utomstående hemtjänstföretag kommer skattereduktionen att dras av direkt på varje erhållen faktura. Både kommunanställda hemtjänsten och övriga företag sköter kontakten med Skatteverket vilket underlättar för de äldre och deras familjer en hel del. Innan val av hemtjänst bör de anhöriga eller den äldre själv titta på de olika priserna som är aktuella på marknaden. Även om det finns en fastställd maxtaxa så kan som sagt de månatliga avgifterna variera kommuner och företag emellan. Kontrollera därför kostnaderna efter RUT-avdrag och välj ett alternativ som passar både plånbok och behov.

15 May 2020