Alltfler privata hemtjänster

Efter att den blå regeringen, ledd av Fredrik Reinfeldt bestämde sig för att privatisera både skola och omsorg i en rasande takt, har alltfler hemtjänstbolag börjat erbjuda sina tjänster till de äldre i Stockholm. Det må vara osagt, vilket som är bättre. Men faktum är att det har kommit alltfler bolag som erbjuder hemtjänst i Stockholms stad, och förorter och orter kring Stockholm. Det har gjort att fler bolag kan erbjuda hemtjänst till de äldre som bor i Stockholm och därmed kan konkurrera om utbudet.

Att något sker på privat väg innebär att det är ett bolag, som varken är kommunalt eller statligt, som erbjuder hemtjänst till de äldre. Själva tjänsten behöver varken vara bättre eller sämre, än kommunala bolag som också erbjuder hemtjänst till äldre personer i Stockholm. Det som skiljer dem åt, är bolagets struktur och ekonomi.

Privata bolag får en peng för varje äldre person

De kommunala bolagen lever av de skatter som man får in av alla som arbetar i kommunen, medan de privata bolagen ofta kan få sin ekonomi från annat håll. Är det en hemtjänst som är del i en större koncern, kan ekonomin komma från koncernen, precis som i andra bolag som ingår i en stor koncern. Men för varje person som de utför hemtjänster åt inom en kommun, så får de en peng av kommunen. Oftast är det den inkomst som bolaget får in. Medan de kommunala bolagen ska samsas med andra tjänster som en kommuna ska erbjuda sina kommuninvånare, så är de privata bolagen fria från detta. Däremot har ju de privata bolagen oftast ett vinstsyfte och kan pressa tjänster, personal och kvaliteten på detta för att maximera vinsterna. Inget, eller ytterst få bolag har en policy att inte göra vint på verksamheten som de driver.

Kommunen vem som får hemtjänst

Men innan man har kommit så långt att man faktiskt får hemtjänst, så bestämmer kommunen om det ska bli så eller ej. De gör då en behovsprövning, om man som är äldre, behöver en hemtjänst, då detta är en service som kommunen har skydlighet att erbjuda till alla sina äldre personer den slags hjälpen. Det är alltid en kommuns ansvar att hjälpa alla sina kommuninvånare med sådant som de behöver hjälp med. Det ingår i det som det innebär att vara en svensk medborgare och kommuninvånare. Kommunallagen är till just för alla som är äldre och har arbetat och betalat skatt i hela sitt liv, att få den hjälp som de behöver. Här kan man läsa mer om privata hemtjänster på: https://www.adelaomsorg.se.

25 Nov 2019