Så bör en bra hemtjänst vara

Hur en hemtjänst bör vara, är ju mycket beroende på vilka de egna behoven är. För det första är det ju inte så att om man har ett behov av omvårdnad hela dygnet runt, som man egentligen är i behov av hemtjänst. Då bör man kanske ligga på ett sjukhem. Men sjukhemsplatserna är få och de flesta sjukhem vill skriva ut patienterna så snart som möjligt. Därför kan det mycket väl hända att många patienter, som egentligen borde ligga på sjukhem, ligger hemma i stället och tas om hand av någon nära anhörig. Då behöver den nära anhöriga en hemtjänst som kommer och underlättar skötseln av hemmet. Den som tar hand om någon som är dålig och sjuk, kan omöjligt ta hand om ett helt hem.

Flesta vill ha hemtjänst som klarar av att:

  • Handla mat och konsumtionsvaror
  • Städar hemmet
  • Tvättar och hjälper till med vikning av tvätt
  • Diskar och lagar mat

Man kan ju undra om det är för mycket begärt att få den allra mest basala hjälp som man kan behöva om man själv eller ens nära anhöriga är sjuk och behöver hjälp med att gå på toaletten, klä sig, dricka och äta. Många anhöriga tar hand om sina sjuka hemma. Det är oftast kvinnor som gör det, men även många män tar ett stort ansvar för sina anhöriga. Hemtjänsten har på så sätt slutat att bara vara hemtjänst, ibland måste hemtjänsten stötta dem som tar hand om sina egna i hemmet då det inte finns plats för dem på något sjukhem. För bara 30, 40 år sedan hade man något som man kallade långvården. Den långvården finns inte längre. Antingen hamnar man på äldreboende, eller sjukhem, eller så stannar man hemma.

Billigare ha de sjuka bo kvar hemma

För landstingen är det billigare att de äldre och sjuka patienterna stannar kvar i sina hem, istället för att hamna på en institution. Det ställer högre krav på hemstänstpersonalen så att den som vårdar den som är sjuk, får den stöttning och hjälp som krävs för att den omvårdnande ska klara av sin omvårdande uppgift. Det är dubbelt detta. Å ena sidan vill den som är gammal, få bo kvar hemma så länge som möjligt. Där finns alla de saker som man alltid har haft och som man gillar. Å andra sidan kan det fattas den personal och hjälpmedel som den som är sjuk kan behöva. Då gäller det att kunna anlita en sjusärdeles bra och kompetent hemtjänst.

22 Jul 2019