Massage borde ingå för alla som arbetar i hemtjänsten

Alla som arbetar med omvårdande arbeten, som att ta hand om barn, äldre och sjuka patienter borde få företagsmassage på jobbet. Det är mycket krävande att ta hand om alla som är sjuka. Som vårdpersonal ska man stötta de sjuka, de kanske behöver lyftas till och från sjuksängen. De klanske ska stöttas till och från toaletten. Som barnskötare lyfter man ofta barn, eller bär på dem. Även som barnskötare stöttar man dem och hjälper dem rent fysiskt i sitt arbete. Även de som arbetar till exempel på byggarbetsplatser lyfter och bär på tunga saker i sitt arbete. De som springer med post, eller arbetar på lager och lyfter och bär på tunga lådor och varor behöver få massage på jobbet.

Det är företagsmassage

Det finns företag med massörer som kan komma till arbetsplatsen och ge massage. Det är en stor fördel för de anställda som inte behöver ta sig någonstans efter eller under arbetstid och får då massagen bokstavligt talat på jobbet. Att få massage gör att de kan arbeta under längre tid i sitt liv. Muskler som de dagligdags arbetar med, håller längre. Man bär ofta på felaktigt vis och belastar kroppen fel. Då är det mycket viktigt att man lär sig hur man ska göra för att göra rätt.

En massör känner vad i kroppen som är fel

En massör är nästan lite grann som en terapeut. Hon eller han känner på kroppen och kroppens alla muskler vad som händer i ens liv. Hon eller han kan tala om ifall man belastar den på rätt eller felaktigt sätt. En massör löser upp de eventuella knutar som är fel i ens kropp. Eftersom en massör känner det, blir det ofta intressanta och för klientens del, bra samtal mellan en massör och hennes eller hans kunder. Lite som samtalet med en bartender, men utan alkoholens inverkan. Det är lätt att lätta sitt hjärta till någon som ger av sin odelade uppmärksamhet under tiden som man får massagen.

Med företagshälsobidrag får personalen bättre hälsa

Alla företagare får dra av på skatten när de ger bidrag till personalen att gå på friskvård. Att få en företagsmassage är ett annat sätt att se till att personalen håller sig frisk. Särskilt om man har ensidiga belastningar är det viktigt att komma till rätta med det. Ensidiga belastningar kan ge allvarlig skador i det långa loppet som kan bli så pass allvarliga att den personen inte kan fortsätta arbeta på grund av belastningsskador. Då är det bättre att motverka allt sådant. Läs mer hur man kan få företagsmassage: http://www.företagsmassagestockholm.com.

31 Oct 2018