Förhindra olyckor hemma hos äldre?

Hemtjänst innebär att man som äldre får hjälp i det egna hemmet. Någon/några gånger varje dag så kommer personalen hem och bistår med det man behöver hjälp med. Det kan handla om påklädning, om hjälp med att duscha, om att laga mat, om att diska och städa eller om att man ska komma ihåg att ta sin medicin. Likväl kan det handla om att man får hjälp med att besöka posten, banken, affären eller för att bara komma ut i den friska luften. Fördelen med hemtjänst är att man slipper lämna det egna hemmet och att man som äldre därmed slipper obehaget i att ryckas upp från en trygg miljö.

Nackdelen? Hemtjänsten är inte där hela tiden. Tyvärr så kan det innebära att olyckor sker. Att en äldre ramlar och gör sig illa kan hända - men frågan är hur man då löser den situationen: måste man ligga till dess att nästa skift kommer eller finns det andra lösningar? Det finns det naturligtvis och detta i form av larm som alltid ska bäras runt handleden. I händelse av en olycka så kan man snabbt larma och få direktkontakt med personalen.

De olyckor som inträffar och som man läser om - en äldre låg i flera timmar utan hjälp, exempelvis - beror ofta på att man brustit i larmfrågan; den äldre personen har tagit av klockan och personalen har inte uppmärksammat detta. Fel som beror på den mänskliga faktorn och som inte kan förhindras.

Larm kan ge snabb kontakt med en rörmokare

Andra olyckor då? Vad händer om en äldre ligger och sover och där ett rör springer läck i köket - hur ska man kunna förhindra en vattenskada om man A) inte märker den och B) kanske saknar de muskler som krävs för att kunna ingripa och stoppa vattenskadan i sin linda genom att slå av vattnet? Det finns numera en lösning som innebär att man snabbt kan upptäcka en begynnande vattenskada och dels också kunna kontakta en rörmokare på ett tidigt stadie.

En fukt/vattendetektor är en bra lösning. Kopplar man en sådan mot exempelvis personalens mobiltelefon så varnar ett alarm om fukthalten plötsligt skulle höjas. Man brukar sätta sådana under exempelvis diskbänken eller vid blandaren på toaletten; två tydliga riskområden. På samma sätt som en brandvarnare kan förhindra eldsvådor genom att snappa upp rök så kan också en fuktvarnare förhindra vattenskador. Det är något som passar alla och inte enbart äldre.

Att få ett larm och därigenom snabbt kunna kontakta en rörmokare i Stockholm - eller var man nu än må bo - kan vara skillnaden mellan en mindre fuktskada och en plågsam, och dyr, vattenskada. En billig försäkring, helt enkelt. I och med att en rörmokare har jour så kan man också ringa vilken tid som helst på dygnet.

Här finns en sådan: http://www.stockholmsrörmokare.se.

21 Sep 2018