Ny telefonväxel ger större säkerhet

Att arbeta inom hemtjänsten innebär ofta att man ska kunna trolla med knäna. Det innebär rent konkret att man har en begränsad tid på sig hos varje kund och att man inom loppet av en given tid ska hinna med allting som ska skötas. Det kan handla om att hjälpa till med påklädning, med dusch, med medicinering, städning och matlagning; likväl som det kan handla om ärenden där kunden ska till Posten eller till sin bank.

Som alla förstår så är man väldigt beroende av dagsform - både sin egen och hos den äldre man vistas hos. På denna stress så ska man även hinna med att vara social och trevlig - givetvis! - och man ska kunna vara beredd på att det kan komma att hända olyckor som kräver snabba åtgärder och snabba beslut.

Beslut som kan komma att kräva hjälp och detta leder oss till behovet av att kunna kommunicera med sina kollegor och snabbt kunna få hjälp om sådan fordras. Dagens moderna telefonväxlar ger den möjligheten. Genom att man som företag verksamma inom hemtjänst - och även övrig, liknande vård - tar steget och investerar i en mobil växel så skulle man kunna effektivisera hela sin verksamhet, nå större lönsamhet och samtidigt skapa bättre arbetsförutsättningar för sina anställda.

Snabbare arbetsgång och färre risker

En mobil växel ger nämligen en möjlighet att snabbt kunna koppla samtal till varandra, att kunna använda sina egna mobiler - utan extra kostnader, allt som krävs är ett wi-fi - och där man även kan genomföra gruppsamtal och således också ventilera vad man behöver assistans med.

Om en anställd befinner sig hos en kund och får ett samtal från en kollega som snabbt behöver hjälp så kan man koppla samtalet till en tredje kollega som kanske befinner sig i den absoluta närheten. Genom detta så kan också personalen bli mer frigående och - framförallt - också mer tillgängliga mot sina kunder - och deras anhöriga.

De anhöriga kan komma i kontakt mer rätt personer

Vem ringer du som anhörig om du vill veta om hur din mammas dagsform ser ut? Du ringer till hemtjänsten som anlitats. Den stora avigsidan där är att du sällan kommer i kontakt med den som arbetat utan att du får tredjehandsinformation. Det vill säga; en kollega läser från dagboken/loggboken om vad som hänt, hur mamma mått och om det finns några avvikelser som ska rapporteras. Det relevanta, helt enkelt.

Det är bra. Men det är inte optimalt. Vi menar att en mobil växel skulle kunna ge dig som anhörig en större trygghet. Du ringer ett nummer och personen som svarar kan snabbt koppla dig vidare till den som ska arbeta/har arbetat. Om ärendet sedan handlar om att du vill påminna om någonting eller bara för att kolla läget är i sammanhanget av akademisk betydelse. Det är den snabba kontakten vi vill trycka på. Men en modern telefonväxel så hamnar saker och ting aldrig mellan borden. Kommunikationen - mellan anställda och mellan anhöriga - sker i raka led och utan att väsentliga delar försvinner längs vägen.

12 Oct 2018