Kunskap om arvsrätt nyttigt inom hemtjänsten

Du som börjar jobbar inom hemtjänsten får snart lära dig att det gäller att ha många strängar på sin lyra. Att jobba inom hemtjänsten kräver förutom kunskaper inom omsorg och hushållsarbete, en god fysik, empati och tålamod även en ganska bred allmänbildning. Förutom att hjälpa de gamla med de huvudsakliga sysslorna som städning, matlagning och personlig hygien, så blir du som hemtjänstpersonal för många gamla en av de få sociala kontakter de har.

Det goda samtalet behöver inte vara komplicerat

Som personal inom hemtjänsten lär du dig snart att samtala och småsnacka om både det ena och det andra. Mycket handlar det om att lyssna; att få prata av sig och dela med sig av minnen och funderingar kring livet är viktigt när man blir äldre, och kanske är du den enda som har tid att lyssna en stund.

Många som jobbar inom hemtjänsten vittnar om vilka fantastiska historier man kan få lyssna till, samtidigt som det ibland förstås kan upplevas som tjatigt och stressigt emellanåt. Det är inte alltid man har så mycket tid på sig att man hinner sätta sig ner en stund och samtala, men de korta stunder som bjuds ska du ta vara på om du kan. Att ha det sociala samspelet med de äldre gör att arbetet känns mindre tekniskt och för många ökar det faktiskt känslan att man gör någonting nyttigt, som verkligen betyder något för den gamla.

Något av en frågelåda

Men förutom att lyssna får du också vara beredd på att kunna svara på frågor. Naturligtvis är det inte något som ingår i din arbetsbeskrivning som hemtjänstpersonal, men som alla som jobbat inom vård och omsorg vet så kan man inte strikt svära sig fri från allt som inte ingår i arbetsbeskrivningen utan att känna sig som en robot. Om man har svar på de äldres frågor delar man så klart med sig av dem. Det kan gälla hur man kontaktar banken nu när alla kontor är stängda, hur man vet när pensionen kommer, men det kan också vara mer personliga frågor som varför barnen inte hälsar på oftare.

Du bör kunna svara på enkla frågor om arv

En sak som många äldre av naturliga skäl funderar över är arv. Jobbar du inom hemtjänsten får du vara beredd på att svara på många frågor om arvsrätt och om hur man skriver sitt testamente, kort sagt hur allt fungerar när man går bort. Är det mycket komplicerade frågor kan du alltid hjälpa till att förmedla kontakt till en advokat, som kan hälsa på och hjälpa den gamla, men det skadar absolut inte att själv läsa på lite om arvsrätt; hur arvsordningen ser ut, om man kan fördela arvet olika mellan barnen, om man kan testamentera bort allt man äger till andra och så vidare.

Det finns lika många livsöden som det finns gamla människor, och det är tyvärr långt ifrån alla som har lyckliga familjeförhållanden och goda relationer till sina barn. Vissa känner sig svikna och vill inte att barnen ska ärva någonting. Det är naturligtvis en negativ och bitter känsla, men den kan vara förståelig och bör respekteras.

Om den gamla vill inkludera dig i testamentet

Överlag är det väldigt viktigt att inte moralisera och komma med pekpinnar till dem du jobbar med, och det gäller i hög grad också frågor om arv och egendom. Att försöka påverka hur en gammal människa ska organisera sitt arv ska du akta dig noga för, och du ska absolut inte hjälpa den äldre att testamentera pengar till dig själv. I fall där hemtjänstpersonal varit den enda kontakten för en gammal människa är det inte ovanligt att den gamla får för sig att testamentera pengar till sin personal, men där gäller det att du som professionell yrkesperson drar i nödbromsen.

I sådana lägen bör du både underrätta den gamlas familj för transparensens skull, och själv försöka hjälpa den gamla att få perspektiv och fokusera arvet till sin faktiska familj. Om den gamla absolut vill testamentera pengar till dig så måste du kontakta en advokat som kan upprätta ett giltigt testamente och agera vittne. Att själv hjälpa en gammal person att skriva ett testamente där du får ärva pengar kan leda till att kommunen åtalar dig för ocker och grovt tagande av muta, vilket kan sluta med fängelse och höga skadestånd.

Vill du veta mer om den svenska arvsrätten. Då kan vi rekommendera ett besök här.

12 Mar 2019