Är narkotikabrott bland äldre vanligt?

Att arbeta inom hemtjänsten innebär att man hela tiden exponeras för nya hem, miljöer och personer. Ett besök kan ge en berättelse om ett helt liv; bara genom att lyssna, titta på bilderna i bokhyllan och kanske ta en titt i ett prisskåp så kan man se vilken människa som man besöker.

Det är spännande och därför är också yrket något som kan länka samman en yngre och en äldre generation och som verkligen kan visa att det kanske inte var så annorlunda förr. Många yngre verkar tro det; man tar för givet att exempelvis fester, alkohol och droger är en relativt ny företeelse. Man glömmer då att många äldre var unga vid exempelvis perioden för flowerpower och därmed också har exponerats för sin beskärda del av droger.

Något som kan ha satt sina spår. Alla hembesök är inte trevliga. Alla berättelser som finns i ett hem är inte inlindade i guldkant och sockervadd. I vissa fall kan man besöka personer som har en uppenbar psykisk störning och i vissa fall så kan det handla om äldre människor som har/har haft en tydlig missbruksproblematik.

Missbruksproblem har inget datum och sådant försvinner inte bara för att man blir äldre. Många äldre människor har fortfarande kvar suget efter droger, alkohol eller - ännu vanligare - mediciner av olika slag. Det måste man vara medveten om som personal.

Att hålla koll behöver inte innebära att man är misstänksam till överdrift. Men, man ska vara noggrann med vilka mediciner som en äldre behöver - och med att ge en exakt dosering. Försvinner det mediciner så bör man vara extra vaksam och hela tiden skriva ned detta; genom att göra så kan man också enklare leda i bevis att någon tagit medicinen i fråga - och därmed ge hjälp i form av avvänjning och rehabilitering.

Misstanke om narkotikabrott?

Om du skulle se att en av kunderna inom hemtjänst exempelvis har narkotika hemma - hasch, marijuana och/eller amfetamin då - hur ska du agera? Här är det faktiskt så att ett brott är begånget och även om det handlar om ett ringa narkotikabrott så bör du agera. Kontakta först och främst din chef för vidare utredningar och instruktioner. Skulle ingen bättring ske här så bör du kontakta polisen.

Bara för att man är gammal så står man inte över lagen. Visst kan det kännas småaktigt att anmäla en gammal människa för ett narkotikabrott - men vilket är egentligen alternativet? Den äldre behöver hjälp och kommer att få detta både rent juridiskt och i form av vård. Vem vet, kanske är det din anmälan som kommer att köpa personen i fråga ytterligare några år?

Läs merhttps://www.narkotikabrott.nu.

8 Nov 2018