Rätt läge att investera i nyintroducerade vårdbolag

Du som handlar med aktier och fonder på börsen, eller pensionssparar i fonder, har antagligen diversifierat ditt innehav, det vill säga spridit ut värdepapperen på olika branscher och bolag. Det är ett bra sätt att minska kraftig värdeminskning om ett företag eller bransch skulle börja gå dåligt. Om du inte ännu har aktier i den privata vårdbranschen bör du definitivt överväga att teckna i något av de många ny a vårdbolag som just nu håller på att introduceras på börsen. Vårdbranschen är en stabil bransch, det kommer alltid att finnas behov av till exempel hemtjänst och branschen kommer dessutom att fortsätta växa. Till detta kommer att det råder högkonjunktur i Sverige, vilket skapar en bra grogrund för nyetablerade bolag på börsen.

Rekommenderas av Private Banking-mäklare

Talar man med de banker och finansinstitut som erbjuder Private Banking, det vill säga att å sina kunders räkning placera pengar dynamiskt där de gör mest nytta för stunden, menar att att vårdbranschen är het just nu och att en investering nästan är garanterad att löna sig, även på kort sikt. Att tillfälliga skandaler inte rubbar de stora jättarna verkar också tydligt, med tanke på att det skandalomsusade vårdbolaget Carema återkommit som Vardaga och Nytida under det nyetablerade vårdbolaget Ambeas vingar och nu gör succé på börsen.

Den privata vårdbranschen kommer att finnas kvar

Den privata välfärden är ständigt föremål för het debatt, där motståndare menar att det är fel att sko sig på andras utsatthet och att berika sig med skattemedel som hävstång. Politiskt finns dock i praktiken ingen vilja från något av blocken att ändra på sakerna nuvarande tillstånd, vilket gör att en investering i vårdbranschen kan ses som en säker investering. Till exempel var Ambea nyligen i topp bland Nordnets Private Banking-kunder när det gällde flest nettosålda aktier, ett tydligt tecken på den starka uppåt-trend som råder bland nyetablerade företag i allmänhet och privata vårdbolag i synnerhet.

Läge att slå till

Vill du utöka din portfölj med ett privat företag så är det rätt tid för det nu. Du kan välja mellan att satsa på redan konstaterade succéer som Ambea, som fortfarande har chans att växa, eller att välja något större och stabilare som Attendo, eller kanske någon pigg uppstickare som har potentialen att bli en börsraket. Här kan du ha god hjälp av att vända dig till en bank som erbjuder diskretionär förvaltning och private banking, om inte annat för att få lite tips och råd om branschen.

Att utöka portföljen med vårdaktier är ett både en stabil investering och en chans att även på kort sikt kunna öka sitt kapital. Det är en bransch med stor tillväxtpotential som kommer att fortsätta finnas kvar oavsett hur framtiden ser ut, vilket gör att den skiljer sig från många andra nyetablerade bolag på branschen, som ofta verkar inom industri eller så kallade framtidsbranscher.

Mer information om private banking: https://www.privatebankings.se.

4 Jan 2019