Hemstjänstpersonal behöver mer friskvård

Har du någon gång arbetat inom hemtjänsten? Du kanske har någon bekant som arbetar inom hemtjänsten? I vilket fall, önskar man ofta att de alla fick medalj, helst varje dag, med tanke på deras viktiga arbete. Hur skulle våra sjuka och äldre klara sig om de inte fick hemtjänsten som kom hem till dem och hjälpte dem med allt som de bheöver hjälp med. Sjukvården går ju på knäna och de äldre har inte plats på sjukhemmen, ellelr äldreboenden. De måste ju stanna hemma på grund av för få platser. Och ska de stanna hemma och är sjuka och gamla måste de få hjälpen där hemma.

Hemtjänstpersonalen behöver själva stark fysik

De som arbetar med den viktiga hjälpen som de gamla behöver där hemma behöver själva ha en atark fysik med tanke på att de hjälper de gamla komma upp ur sina sängar, gå på toaletten och klä på sig. Hemtjänstpersonalen använder ju sina egna kroppar för att hjälpa till varje dag. De får lyfta, stötta och lägga patienterna. Ofta finns det heller inte de redskap som de egentligen behöver fr sitt arbete; som en lift eller något annat, som de egentligen behöver. Då anvädner de ju sina egna kroppar för att komma till rätta med patienternas förflyttningar. MÅnga är de äldre som är riktigt sjuka och ändå bor kvar i sina hem.

Skador som hemtjänstpersonalen kan drabbas av

Hemtjänstpersonalen kan ju udrabbas av ryggradsproblem. Då behöver de träna upp ryggmusklerna så att de kan behåla sin rörelighet. Just ryggarna får ofta ta stryk när man ska lyfta, stötta och flytta patienter. Det är lätt hänt att man tar i för mycket när man ska hjälpa någon att förflytta sig. Då är just träning som är inriktad på ryggen en viktig förebyggande träning som hemtjänstpersonalen skulle behöva.

En annan sak som de kan drabbas av är fotproblem, såsom till exempel hälsporre. En hälsporre är ingen sporre, men skadan ser ut som en hälsporre om man röntgar en fot som har drabbats av hälsporre. Då är et inte bara att sjukskriva sig, man kan behöva ändra sina skor och hur man gör för att ta hand om sina fötter för att inte drabbas av fler skador på fötterna.

En tredje sak som hemtjänstpersonalen kan drabbas av är skador på knäna. Det är även här, liksom med ryggproblem att man kan använder din kropp på fel sätt när man ska hjälpa patienter komma upp ur sängarna, elelr lägga ner patienterna. Då kan man vrida benen på fel sätt och få problem med knäna.

Därför borde hemtjänstepersonalen frå friskvård och träning så att de kan förebygga muskler och kroppen för att hålla ett helt arbetsliv.

10 Sep 2018