Vård och omsorg i Solna

För den som går i tankarna att flytta till Solna, eller för den solnabo som vill ha bättre koll över sitt skyddsnät, är det bra att veta vad kommunen erbjuder för vårdalternativ och andra typer av stöd. Förutom att många vårdcentraler och tandläkarmottagningar finns i staden, erbjuder kommunen också många olika typer av stöd och hjälp.

Tandläkare

Tandläkare finns det gott om i Solna, både privata och statliga alternativ. Det statliga förväntas alltid hålla en viss kvalitet. Gällande de privata alternativen är det bra att göra efterforskningar genom att till exempel skriva in tandläkare Solna i Googles sökfält. Oavsett vilken stadsdel inom Solna man befinner sig, har man aldrig särskilt långt till en tandläkare. Minst en tandläkarmottagning finns i nästan varje stadsdel i kommunen, men ofta flera.

Vårdcentraler och sjukhus

Även vårdcentraler finns det gott om i kommunen. Bland annat finns det tre stycken i direkt anslutning till Solna centrum, och en annan inte långt därifrån. Sedan har stadsdelarna Råsunda, Hagalund och Huvudsta varsin vårdcentral.

I Solna finns även det stora Karolinska universitetssjukhuset. I direkt anslutning till det finns även Astrid Lindgrens barnsjukhus. Utbudet av vårdcentraler och sjukhus är alltså gått i Solna.

Barn, ungdom och familj

Solna stad erbjuder hjälp och stöd i många olika typer av situationer - både för föräldrar och för barnen. Är man förälder och känner att man har problem i familjelivet erbjuder Solna stad en hel del verksamheter som fungerar som stöd.

Bland annat erbjuder kommunen så kallad familjerådgivning, där man får prata med en professionell rådgivare kring relationerna i familjen. Rådgivningen syftar främst till att hantera och bearbeta olika typer av kriser i förhållandena mellan föräldrar och barn. Man kan även gå en föräldrautbildning där man kan lära sig mer om föräldraskapet så att man kan stärka familjebanden.

Stödgrupper

Det finns även stödgrupper som riktar sig till unga föräldrar som upplever att barnen är bråkiga eller trotsiga. Andra stödgrupper finns som arbetar mot att förebygga ett missbruk av droger eller alkohol hos unga.

För barnen och ungdomarna finns också ett par andra verksamheter som fungerar som stöd - förutom olika typer av fritidsgårdar som finns utspritt över hela staden, finns stödgrupper för bland annat unga brottsoffer och barn med föräldrar i fängelse.

Det finns även stödgrupper för barn med skilda föräldrar som hjälper barnen att hantera skilsmässor och separationer. I gruppen får barnen dela med sig av sina känslor och upplevelser i syfte att bearbeta händelsen.

12 Aug 2016