Ta hjälp när mamma och pappa inte orkar längre

Vi kommer alla till en punkt i livet där vi är beroende av andra. Hemtjänst är en oumbärlig hjälp för äldre som kanske inte orkar ta sig ut för att få hjälp med vård och omsorg. Kanske tar man sig inte utanför hemmet så lätt, trots rullator och färdtjänst. Tanken med svensk hemtjänst är just att vi ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. I dag satsar många kommuner på att ge mer och mer hjälp i hemmen för äldre, så de inte ska behöva en plats på vårdhem eller ålderdomshem.

Det är i regel din kommun som står för hemtjänsten. Så ser det ut i de flesta kommuner i Sverige i dag. Kommunen organiserar hemtjänsten även om många kommuner i dag också tar hjälp av utomstående företag för att kunna serva de äldre invånarna med den hjälp i hemmet som de har rätt till. I våra större städer, till exempel i Stockholm, finns det många olika företag att välja bland. Men hemtjänst på entreprenad blir allt vanligare också i mellanstora städer och på de mindre orterna.

Krav på utbildad personal

Oavsett vilken hemtjänst du väljer, kommunens egen hemtjänst eller något av de företag som din kommun kan rekommendera, så ska du kunna lita på att personalen har en bra utbildning.

Den som jobbar med hemtjänst är ofta utbildad till vårdbiträde eller undersköterska. Det finns också utbildade assistenter inom yrkesgruppen. Kommunerna ska ställa samma krav på utbildad personal hos de företag man samarbetar med - som på sin egen personal.

Kan bli knepigt med personal sommartid

Visst finns det tillfälliga vikarier inom branschen. Som äldre, eller som anhörig till en äldre med hemtjänst, skulle du kanske önska mer kunskap och erfarenhet året runt. Men för att klara av till exempel somrarna då den ordinarie personalen har semester behöver ofta både kommunerna och företagen ta hjälp av mindre erfaren personal för att ge alla som behöver hemtjänst hjälp.

Det finns privata företag som kritiserat kommunerna för att kommunerna ställer för höga utbildningskrav på till exempel sommarvikarier. Det är naturligtvis lättare för en stor kommun med många anställda och många arbetstillfällen att betala för att korttidsanställda ska få utbildning. Här kan ett mindre företag ha svårt att konkurera. Det blir dyrt att betala utbildning för en vikarie som kanske bara ska stannar kvar inom företaget en kortare period. Men hemtjänsten i Sverige lutar sig mot en rad lagar som ska följas och seriösa hemtjänstföretag brukar utbilda därefter.

4 Jul 2016