Offra inte din egen hälsa på jobbet

Att jobba inom hemtjänsten är ett mycket varierat arbete, den ena dagen är inte den andra lik. Det är charmen med arbetet, samtidigt som du får en stor inblick i de människors liv vars hem du besöker och hjälper. Tyvärr tenderar alltfler av dem att vara ganska sjuka. Det är egentligen inte bra. Många äldre vill bo hemma så länge det bara är möjligt, samtidigt är det inte meningsfullt att ligga hemma svårt sjuk då de egentligen behöver tillsyn dygnet runt. Tyvärr har neddragningar inom vården gjort att allt fler gamla och sjuka vårdas hemma istället. Det är billigare att vårda de gamla och sjuka i deras hem istället för att de ligger på sjukhus eller vårdhem vilket ger dem tillsyn dygnet runt. De gamla kanske själva tycker att de har det bra, att bo bland sina gamla, invanda saker, men för deras hälsa var det bättre att vårdas på ett vårdhem. Med personal dygnet runt, med tillgång till läkare och vårdpersonal då de behöver det. Istället kommer personal hem till de gamla efter ett schema, men är inte närvarande alla tider på dygnet.

Allt fler sjuka vårdas hemma

Därför innebär det många gånger för alla dem som arbetar inom hemtjänsten att de får vårda allt sjukare och äldre människor i deras hem. Det är inte alltid de har den utrustning som krävs för att vårdpersonalen inte ska skada sig. Vilket gör att vårdpersonalen blir mer utsatt för risker av arbetsskador. Har man en bra arbetsgivare satsar de på sin personal. De har ekonomiska incitament av staten att ge sin personal ett friskvårdsbidrag som minimerar risken för arbetsskador. Har man muskler och har tränat minskar risken för skador avsevärt. Tänk på sporten – de som skadar sig inom sporten (inte inom sport på elitnivå) är de som är otränade. Det kanske du har hört förut. Det ligger en stor sanning i detta. Är du otränad utsätter du sig för en större risk än om du har tränat dagligen eller regelbundet. En tränad kropp är mer böjlig, har fler muskler, ger en bättre reaktionsförmåga. Är du tvärtom otränad, känner du inte dina muskler lika bra som om du vore tränad. Dina muskler är heller inte lika starka och du har sämre uppfattning om vad din kropp klarar av och inte klarar av.

Detta är arbetsgivarens ansvar

Enligt lagen ska en vårdpersonal inte lyfta något som väger mer än 25 kilo. Då bör man vara två, och få äldre väger mindre än 25 kilo (endast barn väger så lite). Därför bör man alltid vara två inom hemtjänsten, om man vårdar någon som är gammal och sjuk. Det är sällan de kan gå själva, många gånger måste du kunna ställa sig och resa sig upp. Är det någon som har svaga ben, är det svårt. Och så är det med äldre och sjuka – de blir ju sällan bättre med åren – tvärtom. Be din arbetsgivare att få en ergonomiutbildning, eller genomgång på din arbetsplats. Det är det enda rätta för att du ska kunna göra ditt arbete utan att behöva offra din egen hälsa och kropp.

27 Feb 2018