Kan vem som helst jobba inom hemtjänst i Stockholm?

Att arbeta inom hemtjänst inne bär att man tar hand om en annan eller flera människor – det är alltså inget jobb för vem som helst. Du måste vara tålmodig, noggrann och framförallt respektfull mot dina kunder för att passa in i hemtjänst – dessutom måste du även komma överens med kunderna i fråga samt med dina arbetskamrater då man vid flera lägen arbetar två och två eller åtminstone delar bil mellan sig. Detta är speciellt viktigt inom Stockholm där resorna är både längre och bökigare med trafik och annat som kan få folk att tappa humöret – att då jobba inom hemtjänst och se hur klockan tickar allt snabbare är ingenting för den med dåligt tålamod.

Dock ska man veta att man ofta inte behöver någon speciell kompetens för att arbeta inom hemtjänst – detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det kan nämligen räcka med att gå bredvid en ordinarie personal och därefter få delegering för medicin hos en sjuksköterska – detta är något som alltså gör att yrket kan vara perfekt för exempelvis en student i behov av mer pengar och sker alltså i större utsträckning i studentstäder som Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.

Många fastnar även inom hemtjänst livet ut då yrket dels ger en stor frihet med flexibla arbetstider, goda kamrater och ett utbyte av erfarenheter mellan ung och gammal – här är det dock ingen skillnad mellan en studentstad som Stockholm och en mindre by utanför Kiruna.

Har min mamma rätt till hemtjänst i Stockholm?

Vem som helst har rätt att på ålderns höst välja hemtjänst för att få hjälp med de problem ett åldrande kan innebära. Det kan alltså handla om hjälp med på- och avklädning, frukost, komma ihåg mediciner, duscha och så vidare – allt som glömska och en sämre kropp kan innebära tar istället hemtjänst hand om – detta oavsett om du bor i Stockholm eller i Sveg. Man kan alltså se sin hemtjänst som en extra arm i vardagen som gör allt som man själv inte längre klarar av. I större städer som Stockholm kan det dessutom vara så att inget annat alternativ än just hemtjänst för tillfället är möjligt att få – detta beror på att det inte finns tillräckligt med platser på äldreboenden i Stockholm just nu.

Det byggs helt enkelt för lite och då får man välja hemtjänst i en allt större utsträckning än vad man får göra i övriga landet. Dock har man i Stockholm å andra sidan betydligt fler företag att välja bland gällande hemtjänst och det får ju ses som väldigt positivt då det faktiskt handlar om att i viss mån lägga sitt eller någon äldre familjemedlems liv i någon annans händer. Att välja rätt företag bland alla som jobbar inom hemtjänst i Stockholm är dock inte helt lätt utan här får man helt enkelt höra sig för noggrant och känna sig för vilket som känns bäst och pålitligast.

 

5 Aug 2017