Jobba inom vården

Personal inom vården är idag väldigt efterfrågad. I vissa områden mer efterfrågad än andra. Framför allt sjuksköterskor och barnmorskor söks med ljus och lykta runt i landet, men även personal inom till exempel personlig assistans anses det råda brist på i stora delar av landet.

För den som jobbar inom vården ställs det ofta höga krav på empatiska och sociala förmågor. Beroende vad inom vården man väljer att jobba med, finns varierande krav på utbildning. Som med de allra flesta jobb finns flest erbjudanden om jobb i storstäderna (Stockholm, Gbg och Malmö). Eftersom det är ett bristyrke är dock platsen av mindre betydelse för arbetstillfällen.

Sjuksköterska

Det har varit länge, och är fortfarande, en hög efterfrågan på sjuksköterskor i Sverige. Antalet utbildade matchar helt enkelt inte efterfrågan och behov på många platser i landet. Vill man börja jobba som sjuksköterska finns det goda möjligheter till anställning – oavsett om man vill jobba i en större stad som Stockholm eller i någon av landets mindre orter.

En sjuksköterskas arbetsuppgifter och arbetsplats varierar mycket. Vissa jobbar på sjukhusen, medan andra kan jobba i ambulanser – både i flygambulansen och i den som åker på marken.

Jobba med personlig assistans

Att jobba med personlig assistans kan ge upphov till både glädje och utmaningar. Lagen om personlig assistans infördes av beslutsfattare i Stockholm den 1 januari 1994, och efterfrågan på personal har i princip varit hög sedan dess. Människor med funktionsnedsättningar skulle med hjälp av lagen få ett drägligare liv, tack vare att de personliga assistenterna verkar i vardagen på ett helt annat sätt.

Som personlig assistent är man ofta anställd av en kommun eller en privat aktör. I de fallen det är privata aktörer kan det ofta handla om bolag, brukarkooperativ eller som anställd av brukaren själv.

Inom personlig assistans handlar arbetsuppgifterna mycket om att göra det möjligt för brukaren att leva ett liv som är så likt ett liv utan funktionsnedsättningar som möjligt. Det här gäller bland annat att hjälpa brukaren med vardagliga bestyr, vara med i olika typer av föreningsaktiviteter och göra det lättare för denne att ägna sig åt sina intressen.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket. Vissa ställer krav på körkort och bil, medan det inte behövs hos andra. Vissa behöver en assistent med goda fysiska förmågor, medan lyft knappt ingår alls hos andra.

Här kan du läsa mer om personlig assistans: http://www.personligassistansstockholm.nu/.

Barnmorska

En barnmorska är den som är ansvarig för vård av blivande mammor och deras barn, innan, under och efter en förlossning. Arbetsuppgifterna är många. Bland annat gör en barnmorska undersökningar och ger smärtlindring, ger råd angående preventivmedel, utför abortvård, gör gynekologiska hälsokontroller, ultraljud och utbildar och ger information kring samlevnadsfrågor. 

En arbetsdag kan alltså se väldigt olika ut för en barnmorska. Gemensamt för många av landets barnmorskor är att arbetsdagen kan vara ganska hektisk. Barnmorska är nämligen ett bristyrke, där tillgången på utbildad arbetskraft inte matchar behoven som finns. Den som funderar på att utbilda sig till barnmorska bör ha goda möjligheter till jobb i storstäder (Stockholm, Gbg t.ex.) och i landets mindre städer och sjukhus.

31 Jan 2017