Investera i en ny skrivare

För personal inom hemtjänst och övrig vård så behövs en skrivare. Dels för att kunna skriva ut rapporter och eventuella avvikelser, dels för att skriva ut scheman, lönespecifikationer och för att skriva ut olika arbetsuppgifter som ska utföras hos respektive kund/brukare. Det senare är något som hela tiden förändras och behöver uppdateras.

En äldre person kan behöver mer hjälp och fler uppgifter utförda inom loppet av ett par dagar. Från att personen i fråga kunnat gå i det närmaste obehindrat så måste denne nu ha hjälp med att exempelvis duscha och besöka toaletten. En skrivare bör således vara uppdaterad med tanke på alla papper som måste skrivas ut.

Dagens moderna skrivare har nya funktioner som underlättar verksamheter. Hemtjänst är inget undantag. Man kanske inte har samma behov av en snabb skrivare som fallet är för en verksamhet inom exempelvis sälj- och kontorsbranschen, men däremot finns andra fördelar som företag inom hemtjänsten kan dra nytta av gällande en modern skrivare. Vi ger några exempel:

Exempel på hur en skrivare kan ger bättre en verksamhet

  • Flexibilitet: Vi återkopplar till det vi beskrev ovan. Du jobbar inom hemtjänsten och du har precis besökt en kund som har ett uppenbart behov av mer service. Det innebär att du måste skriva ut nya rutiner som dina kollegor kan följa och sätta upp dessa dels i pärmen på kontoret - som alla tittar i innan passet sätter igång - och dels också hemma hos kunden (så att anhöriga kan se vad som försiggår). Tiden är ganska knapp då ditt pass snart slutar och där du inte får betalt för övertid. Utskriften måste dock göras. Det fina med en ny skrivare är att du använder din telefon och kopplar denna mot er skrivare. Du kan således skriva ut de nya rutinerna från kunden och sedan ha dem klara då du kommer till ert kontor/samlingspunkt. Er skrivare kan dessutom kopiera ett lämpligt antal kopior - något som gör er gamla kopiator till en överflödig maskin.
  • Den drar minimalt med energi: Er gamla skrivare levde om extremt mycket och ni var tvungna att ställa den i viloläge för hand. Det innebar att då ni väl behövde den så tog det väldigt lång tid innan den startade upp. En ny skrivare går ner i viloläge automatiskt och låter ingenting. Då ni behöver använda den så startas den direkt och genom att den känner er närvaro via sensorer.
  • Lätt att manövrera:  Många av dina kollegor är äldre och av naturen avogt inställda till ny teknik. Med viss rätt sett till ny teknik ofta kräver förkunskaper och att det tar tid att lära sig hur allting fungerar. Er nya skrivare har touchscreen och en manual som förklarar funktioner via bilder. Det gör att alla kan förstå vilka knappar som ska användas för att varje typ av funktion ska aktiveras.
16 Jun 2018