Hemstjänsten - det här kan du förvänta dig

Här i Sverige har äldre människor lagen på sin sida för att få hemtjänst. Hemtjänsten styrs av en rad olika lagar, bland annat Socialtjänstlagen, LSS -Lagen om stöd och service till vissa med funktionshinder och Hälso- och sjukvårdslagen.

Det är i regel kommunerna som ska organisera hemtjänsten. Socialtjänsten inom  varje kommun har till uppgift att besluta om vilken typ av insats en individ i kommunen är i behov av. Det betyder alltså att Socialtjänsten bestämmer vilken hjälp en äldre kommuninvånare ska få.

Om du själv vill ha hjälp med hemtjänst, eller har en anhörig som behöver hjälp så ansöker du om den hos kommunen. Det är då upp till din kommun att avgöra (bevilja eller avslå) om du eller den anhöriga har rätt till hjälp enligt lag.

När det gäller Hälso- och sjukvårdslagen så brukar en läkare eller en sjuksköterska vara inblandad i beslutet.

När du, eller den anhöriga som du hoppas ska få hjälp har blivit beviljad hemtjänst, brukar kommunen göra en plan för hur hemtjänsten ska fungera tillsammans med de berörda. Det är vanligt att kommunens planering sköts av en så kallad “hemtjänstgrupp”. Det ska alltså ske i samråd med den som ska få hjälpen. Det är planen som ligger till grund för hur hemtjänst-hjälpen sen formas och genomförs i hemmet.

Individulla behov styr

Utformningen av den hemtjänsten styrs naturligtvis av de behov som invididen har. Om du eller din anhöriga behöver ta mediciner, eller kanske behöver lägga om sår så är det vårdkunnig personal, en läkare eller en sjuksköterska som tar ansvar för att bestämma vilken hjälp som behövs och hur insatsen ska gå till.

En läkare, eller en sjuksköterska kan behöva delegera sådana här uppgifter till en annan yrkesperson som inte har läkar- eller sjuksköterske-legitimation.  Vad som får delegeras och inte bestäms av MAS, en medicinskt ansvarig sjuksköterska och det kan faktiskt variera mellan olika kommuner här i landet.

Promenader, rena lakan och mätta magar

Förutom den här typen av hjälp i hemmet så är det naturligtvis vanligt med mer grundläggande tjänster som matlagning, städning, bäddning och promenader. Och om du eller din anhörig behöver hjälp till doktorn så kan kanske hemtjänsten också hjälpa till med det. Kolla vad som gäller i just din kommun och vilka val du kan göra. Du kan alltid ansöka om hjälp, sen är det alltså upp till kommunens socialtjänst att bevilja eller avslå.

Mer om hemtjänst: www.hemtjänststockholm.se

 

18 Dec 2016