God tandhälsa med stöd av hemtjänsten

Äldre människor, särskilt om de har en sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ha särskilda behov av tand- och munvård. Äldre som äter mediciner har ofta ett större behov av att få hjälp med sin munhälsa. Då kan man få tandvårdsstöd från sitt landsting. Det kan se olika ut beroende på var i landet du bor. I till exempel Stockholm ger stödet i regel nödvändig tandvård till som har blivit beviljad stödet och man kan få vården i sitt hem, eller vid så kallad uppsökande verksamhet.

I ett sådant stöd ingår också tandvård som en del av en behandling av sjukdom, tandvård som kan kopplas till en del långvariga sjukdomar/funktionsnedsättningar och en del hjälpmedel för individer som kanske behöver en eltandborste eller något särskilt anpassat skaft för att tandborstningen ska fungera.

Vad betyder uppsökande verksamhet?

Det betyder att du som har fått tandvårdsstödet kan få besök hem av en tandläkare eller en tandhygienist.  De gör då ett personligt besök hemma hos dig så att du ska slippa åka till en mottagning. På så sätt är stödet tänkt att förenkla för bland annat äldre personer som har hemtjänst. Äldre kan ju vara tillräckligt pigga för att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten, men det blir för jobbigt för dem att lämna hemmet och besöka tandläkaren som vanligt.  

En tandhygienist, eller en tandläkare gör då gör en hälsokontroll av din mun och dina tänder hemma och ser hur din tandhälsa ser ut helt enkelt. Vid ett sådant här personligt besök i hemmet kan den äldre patienten få råd om munvård i vardagen.

Du som har hemtjänst hemma har rätt att ha med din omvårdspersonal under tandläkarens besök, din hemtjänstpersonal är alltså med under själva besöket och får lära sig vilken hjälp du behöver med dina tänder och din mun.

Du som bor i Stockholm och har rätt till tandvårdsstöd har rätt att få ett personligt besök en gång varje år.

Tandvård mot smärta

Det är naturligtvis viktigt att äldre kan äta ordentligt. Dels för att hela kroppen ska må bra av näringen i maten, men också för att kunna njuta av sin vardag. Äldre som behöver hjälp med tandvård för att förbättra sina möjlighet att äta utan obehag och smärta från munnen har rätt till ett stöd som heter nödvändig tandvård. För att få detta stöd behöver du ett så kallat tandvårdsstöds-intyg. Det här intyget kan skrivas ut av till exempel en chef vid ett särskilt boende för äldre, av en ansvarig sjuksköterska eller läkare. Äldre som har hemtjänst kan få hjälp med intyg därifrån eller från eller kommunens bistånds- och LSS-handläggare.

Tänderna behandlas som sjukdom

En rad olika sjukdomar och besvär tillhör sådan tandvård att den kan ingå som en del i en sjukdomsbehandling. Det kan till exempel gälla vid infektioner i käken inför en transplantiation, cancerbehandling eller annat.  Den som är äldre kan till exempel lida av mycket svår tandvårdsrädsla eller ha drabbat av frätskador på sina tänder i samband med tidigare eller nuvarande ätstörningar. Då kan man också ha rätt till detta stöd.

För att en äldre patient ska få rätt till tandvård som ett led i behandlingen av en sjukdom behöver hon eller han få en remiss från sin läkare till tandvården. Ibland krävs äventillstånd från Stockholms läns landsting.

Vad gäller för funktionshindrade?

Den som har problem med sjukdomar och samtidigt funktionsnedsättningar kan ofta ha behov av en mer långtgående tandvård än andra. Sjukdomen i sig kan föra med sig en högre risk för skador på tänderna, och funktionsnedsättningen kan göra det svårt att hålla en tillräckligt god munhygien helt på egen hand.  För att få stöd till detta krävs läkarintyg. Om landstinget anser att du ska ha stöd på grund av funktionsnedsättning får du ett så kallat F-kort som visas upp vid besök inom vården.


Eftersom tandhälsan kan påverka andra sjukdomar och tillstånd är det viktigt att äldre får hjälp med sin munhälsa så att den inte blir eftersatt. I dag är det vanligt att hemtjänsten sköter den dagliga kontakten med många äldre. Personalen inom hemtjänsten går att rådfråga och ha kontakt med för att få den hjälp som behövs.

19 Aug 2016